درگذشت  آیت الله سید محمدرضا غروی

به گزارش تسنیم، آیت الله سید محمدرضا غروی ساعاتی قبل به دلیل کهولت سن درگذشت.

آیت الله غروی از اعضای فدائیان اسلام و یاران امام خمینی در سالهای مبارزه علیه رژیم ستمشاهی است که در هماهنگی نیروهای مذهبی نقش به سزایی داشتتد.