تاریخ ارسال : ۲۳ فروردین ۱۳۹۷ ساعت : ۰۴:۱۷ 0 نظر چاپ این صفحه چاپ این صفحه

ارزیابی اثرگذاری گوشی، موسیقی و رادیو بر زمان سرعت عکس العمل راننده های به حادثه های رانندگی

خلاصه مقاله:
هدف مطالعۀ حاضر، تعیین اثرگذاری گفتوگو با گوشی، گوش دادن به موسیقی و خبر ها رادیو بر زمان عکس العمل راننده های سانحه دیده و بدون حادثۀ شهرستان رفسنجان بود. ۸۰ پس از آن اثرگذاری مکالمه با گوشی، گوش دادن به موسیقی و خبر ها رادیو بر زمان عکس العمل این دو گروه با استفاده از اپلیکیشن زمانسنج عکس العمل ارزیابی گردید و درنهایت، داده ها با استفاده از امتحان آنالیز واریانس دوراهه و در سطح معناداری کمتر از ۰۵/۰ قیاس گردیدند. یافته ها بیانگر از این بود که زمان عکس العمل انتخابی بانوان و مردان، تفاوت معناداری داشت. آنالیز نتیجه های نمایش داد که زمان عکس العمل آسان در دو گروه راننده های با و بدون سانحه منحصرا درباره گوشی تفاوت داشت؛ اما در زمان عکس العمل انتخابی، علاوه بر گوشی، در گوش دادن به خبر ها هم تفاوت معناداری رویت گردید. علاوه بر این رابطه بین سن و زمان عکس العمل آسان، معنادار بود (۰/۰۲=P). به علاوه، در اثر تعاملی دو وضع تصادف و نوع محرک در زمان عکس العمل انتخابی، تفاوت معناداری رویت گردید. طبق نتیجه های به دستآمده، عاملان پرتاب کنندۀ حواس (مانند گفتوگو با گوشی و گوش دادن به خبر ها رادیو) زمان عکس العمل انتخابی راننده های با سانحه را زیادتر از راننده های بدون سانحه به دیرکرد انداختند؛ اما در زمان عکس العمل آسان، منحصرا گوشی چنین اثری داشت. گوش دادن به موسیقی، اثری بر زمان عکس العمل نداشت.

کلیدواژگان: زمان عکس العمل، رانندگی، تصادف، عاملان حواس پرتی، گوشی، موسیقی، خبر ها رادیو

نویسندگان:

محمد ناظر ,پروین آقامحمدحسنی ,محمدرضا مختاری

   


لینک کوتاه مطلب : http://www.shalamchenews.com/?p=95538

دیدگاه شما

معادله ی امنیتی * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.