تاریخ ارسال : ۱۷ فروردین ۱۳۹۷ ساعت : ۰۷:۳۶ 0 نظر چاپ این صفحه چاپ این صفحه

از کنترل تجویز دوا های تک نسخه ای تا پایش عاملان خطر در غذاهای پرمصرف

رییس سازمان غذا و دوا مهمترین کارهای انجام شده در حوزه دوا، امکانات و ملزومات پزشکی، غذا، فرآورده های طبیعی و… را تعریف کرد و اظهار کرد: یکی از برنامه های با اهمیت در این حوزه این هست که بتوانیم اعتبار ریالی تولید داخلی دوا را در سال ۱۴۰۰ به ۷۵ درصد برسانیم.

دکتر غلامرضا اصغری در اظهار کرد وگو با ایسنا، با اشاره مهمترین کارهای انجام شده در سازمان غذا و دوا در سال گذشته، اظهار کرد: باید توجه کرد که پس از طرح دگرگونی نظام تندرستی و در دولت یازدهم اعتبار تولید داخلی دوا به ۷۰ درصد و در دولت دوازدهم به ۷۱ درصد دست یافته هست، این درحالیست که اعتبار تولید داخلی دوا ها در زمان دولت دهم ۶۷ درصد بوده هست. از سویی در طی سال گذشته در راستای تولید تحت لیسانس دوا های های تک ایرانی با یکی از برترین ژنریک سازان کشور ترکیه عقد قرارداد کردیم.

وی اضافه کرد: از سویی راه اندازی تولید مواد اولیه تحت لیسانس شرکت های مواد اولیه ساز ایرانی در روسیه، ورود ۹ قلم داروی های تک به بازار ایران، ملحق شدن ایران به PIC/S و تولید هشت قلم مواد موثره ضد سرطان جدید در داخل کشور از دیگر کارهای با اهمیت در حوزه دارویی کشور در سال گذشته بوده هست.

اصغری با اشاره به برنامه های آتی حوزه دوا در کشور، دنبال کرد: یکی از برنامه های با اهمیت در این حوزه این هست که بتوانیم اعتبار ریالی تولید داخلی دوا را در سال ۱۴۰۰ به ۷۵ درصد برسانیم. در عین حال توسعه صادرات سالیانه به میزان ۱۰ درصد سال پایه، ارتقاء انطباق GMP در عین حال توسعه صادرات سالیانه به میزان ۱۰ درصد سال پایه، ارتقاء انطباق خطوط تولید دوا های داخلی به میزان ۱۵ درصد سال پایه و حدس و پیشگیری از بروز کمبودهای دارویی از دیگر اغراض سازمان غذا و دوا در سال های آینده هست که امید داریم محقق  گردند.

اصلاح بسته حمایتی دوا های تحت پوشش بیمه و یارانه دارویی

رییس سازمان غذا و دوا با تاکید بر ضرورت پشتیبانی از تولید داخلی در حوزه دوا و امکانات پزشکی، اظهار کرد: بر این اساس در جهت کاهش قسمت دوا های وارداتی و افزایش قسمت دوا های تولید داخل، بازار دوا را تنظیم نمودیم. از سویی بسته حمایتی دوا های تحت پوشش بیمه و یارانه دارویی در این مدت اصلاح گردید و کنترل کیفیت ۳۰ فرآورده دارویی در سطح عرضه نیز مورد بررسی جای گرفت. علاوه بر این سیستم گزارش عارضه ها ناخواسته در راستای های دارویی در جایگاه ها منتخب عرضه خدمات درمانی دولتی کل کشور مستقر گردید و روند تجویز و استفاده دوا در کشور مورد بررسی و پایش جای گرفت.

شروع کنترل تجویز دوا های تک نسخه ای از سال گذشته

وی اضافه کرد: بررسی و پایش روند عرضه خدمات دارویی در کشور، تعلیم مردم در راستای تجویز و استفاده فراورده های دارویی و امکانات پزشکی، تعلیم گروه پزشکی در راستای تجویز و استفاده فراورده های دارویی و امکانات پزشکی، تهیه، تدوین و پیاده سازی پروتکل های دارویی تدوین شده در بیمارستان ها، تعلیم داروسازان شاغل در بیمارستان در راستای پروتکل های دارویی و کنترل تجویز دوا های خارج از لیست دارویی کشور (تک نسخه ای) از دیگر کارهای انجام شده در سازمان غذا و دوا بوده هست.

اصغری با بیان اینکه بالا بردن سیستم جایگاه ها منتخب اطلاع رسانی دوا و سموم در کشور من جمله کارهای سازمان غذا و داو در راستای اطلاع رسانی در این حوزه بوده هست، اضافه کرد: علاوه بر این در سال گذشته پیگیری هایی برای تکمیل استقرار سیستم رهگیری و کنترل اصالت در فراورده های تولیدی و وارداتی دوا و امکانات پزشکی انجام گردید و در راستای اطلاع رسانی و تعلیم به مردم و گروه های پزشکی در مورد سیستم رهگیری و کنترل اصالت فراورده های تندرستی گام برداشتیم. از طرف دیگر بازرسی و برخورد با جایگاه ها عرضه غیرمجاز فراورده های تندرستی، تشدید برنامه بازرسی و برخورد با متخلفین عرضه فراورده های تندرستی، وصل شدن جایگاه ها عرضه داروی خصوصی و دولتی و بیمارستان های غیردانشگاهی به سیستم مدیریت داروخانه ها در بستر HIX، وصل شدن اپلیکیشن نسخه پرداز الکترونیک به سیستم مدیریت مخازن سندهای الکترونیک در بستر سیستم HIX و وصل شدن سیستم های HIS بیمارستان های دانشگاهی به سیستم مدیریت داروخانه در بستر HIX از طرف دیگر بازرسی و برخورد با جایگاه ها عرضه غیرمجاز فراورده های تندرستی، تشدید برنامه بازرسی و برخورد با متخلفین عرضه فراورده های تندرستی، وصل شدن جایگاه ها عرضه داروی خصوصی و دولتی و بیمارستان های غیردانشگاهی به سیستم مدیریت داروخانه ها در بستر نیز در این مدت انجام گردید.

وی با اشاره به اولویت بندی خدمات مشاوره مورد احتیاج مریضی های غیرواگیر، اظهار کرد: بسته های آموزشی خدمات مشاوره ای و تعلیم برای مریضی های غیرواگیر نیز تهیه و تدوین شده اند. در عین حال باید توجه کرد که تدوین و به روز رسانی لیست دوا های ضروری و افزایش دسترسی به دوا های موجود در لیست نیز در سال گذشته انجام گردید. از سویی برپایی دوره های آموزشی داروسازی بیمارستانی، تفویض فرایندهای جاری ادارات کل به دانشگاه های علوم پزشکی کشور، واگذاری بعضی فعالیت های قابل برون سپاری به انجمن ها و اصناف مربوط و…

رسیدگی به گزارش شلمچه نیوز به نقل از های حوادث ناگوار در راستای امکانات پزشکی

اصغری دنبال کرد: در حوزه امکانات و ملزومات پزشکی نیز لیست ملزومات پزشکی مورد احتیاج برای جایگاه ها درمانی دولتی تهیه و ساماندهی گردید و امکانات مورد احتیاج جایگاه ها درمانی دولتی مبتنی بر استانداردهای برنامه ریزی و طراحی بیمارستان های ایمن بررسی و تعیین گردید. در عین حال تعلیم کارشناسان امکانات پزشکی جایگاه ها درمانی با استانداردهای برنامه ریزی و طراحی بیمارستان های ایمن، بالا بردن سطح حفظ و کنترل کیفی امکانات پزشکی جایگاه ها درمانی دانشگاه های علوم پزشکی، تعلیم کارشناسان امکانات پزشکی معاونت غذا و دوا در راستای نگهداشت و کنترل کیفی امکانات پزشکی، تهیه و استقرار استانداردهای GSP و GDP دوا و ملزومات مصرفی پزشکی در بیمارستان ها، بررسی و رسیدگی به گزارش شلمچه نیوز به نقل از ات حوادث ناگوار در راستای امکانات و ملزومات پزشکی در جایگاه ها درمانی، تعلیم کارشناسان امکانات پزشکی معاونت غذا و دوا در مورد حوادث ناگوار و ناخواسته در راستای امکانات و ملزومات پزشکی در جایگاه ها درمانی و انجام پژوهش ها PMS در عین حال تعلیم کارشناسان امکانات پزشکی جایگاه ها درمانی با استانداردهای برنامه ریزی و طراحی بیمارستان های ایمن، بالا بردن سطح حفظ و کنترل کیفی امکانات پزشکی جایگاه ها درمانی دانشگاه های علوم پزشکی، تعلیم کارشناسان امکانات پزشکی معاونت غذا و دوا در راستای نگهداشت و کنترل کیفی امکانات پزشکی، تهیه و استقرار استانداردهای برای تعداد ۵۰ فراورده ملزومات مصرفی پزشکی موجود در بازار کشور از دیگر کارهای انجام شده در حوزه امکانات و ملزومات پزشکی در سالی که گذشت، بود.

افزایش تعداد دوا های طبیعی در لیست رسمی دوا های کشور

وی از ساماندهی و بازدید از عطاری ها و عرضه کنندگان فراورده های مکمل تغذیه ای، ورزشی و رژیمی در سال گذشته اطلاع داد و اظهار کرد: تبلیغات این فرآورده ها نیز ساماندهی گردید و با جایگاه ها غیرمجاز عرضه این فراورده ها با مشارکت اداره کل نظارت و بازرسی سازمان، مبارزه به عمل آمد. علاوه بر این افزایش تعداد دوا های طبیعی موجود در لیست رسمی دوا های کشور، افزایش تعداد گیاهان به کار رفته در فراورده های دارویی طبیعی، آسان سازی در دسترسی به فراورده های طبیعی و سنتی، بالا بردن سطح آگاهی تخصصی و عمومی مردم در مورد استفاده فراورده های دارویی گیاهی و طبیعی، انجام پژوهش ها برای دست کم ۱۰ فراورده طبیعی، مکمل تغذیه ای، رژیمی و ورزشی موجود در بازار کشور، تهیه و تصویب نقشه راه فراورده های طبیعی و دوا های طب سنتی ایران، تدوین، بازبینی، اصلاح، آسان سازی و روزآمد کردن قوانین، مقررات و آئین نامه و آئین کارهای ذی ربط در حوزه تولید، واردات، توزیع، عرضه و صادرات فراورده های طبیعی، مکمل های تغذیه ای، رژیمی و ورزشی، ساماندهی و بازدید از عطاری ها و عرضه کنندگان فراورده ها و مکمل های تغذیه ای در راستای جلوگیری از فروش فراورده های غیرمجاز و قاچاق و ایجاد سیستم حمایت کننده برای برنامه ریزی تامین تا تحویل فراورده های مخصوص متابولیک و شیرخشک های رژیمی از کارهای انجام شده در این حوزه بوده هست.

اصغری با اشاره به راه اندازی آزمایشگاه های تخصصی تحقیقاتی محصول کانون در آزمایشگاه های منتخب کنترل غذا و داروی کشور، اظهار کرد: از سویی اعتباربخشی شیوه های امتحان فراورده های تندرستی و ضمانت کیفیت نتیجه های امتحان در آزمایشگاه های غذا و داروی کشور انجام شد و در همین راستا اقداماتی در جهت توانمندسازی بخش غیردولتی انجام و فعالیت های امتحان به آزمایشگاه های تایید صلاحیت شده واگذار گردید. از سویی گسترش سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه های کنترل غذا و داروی کشور، توسعه سیستم یکپارچه مدیریت اطلاعات آزمایشگاهی، بالا بردن آزمایشگاه های کنترل کیفیت واحدهای تولیدی و راه اندازی سیستم های فوری و غربالگری در آزمایشگاه مرجع غذا و دوا نی در طی یکسال گذشته انجام شده هست.

کنترل ۸۰ فرآورده غذایی با خطر بالا در سطح عرضه

رییس سازمان غذا و دوا علاوه بر این به کارهای انجام شده در حوزه غذا اشاره نمود و اظهار کرد: در شش ماهه دولت دوازدهم کارهای خوبی در حوزه غذای مردم نیز انجام گردید؛ استمرار اجرای طرح پیشگیری و کنترل مریضی های غیرواگیر، استمرار اجرای طرح ملی باقی مانده سموم در فرآورده ها کشاورزی، استمرار اجرای برچسب گذاری نشانگر رنگی برای فرآورده های غذایی و آشامیدنی، پایش فرآورده های منتخب از نظر آلاینده ها و مواد غذایی تعیین شده، اجرای عملیات پایش عاملان خطر تغذیه ای در مواد غذایی پرمصرف، اجرای برنامه کنترل در سطح عرضه فرآورده های غذایی و آشامیدنی با اولویت فرآورده های با بررسی خطر بالا برای دست کم ۸۰ فراورده غذایی و آشامیدنی من جمله این کارهای بوده هست.

اصغری با بیان اینکه بالا بردن سیستم TTAC جهت ردیابی اصالت کلیه فرآورده ها غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی از مبدأ تا مقصد یکی از کارهای با اهمیت سازمان غذا و دوا در این مدت بوده هست، اظهار کرد: در عین حال طی شش ماهه دولت دوازدهم اجرای برنامه رده بندی واحدهای تولیدی فرآورده های غذایی و آشامیدنی استمرار یافت. از دیگر کارهایمان بررسی و تعیین سموم مجاز جهت استفاده در حشره کش های خانگی، تفویض اختیار امور اجرایی به معاونت های غذا و دوا و منطقه های آزاد و تفویض امور غیرحاکمیتی به جایگاه ها و موسسات تایید صلاحیت شده، بازرسی کارخانه های تولید کننده فرآورده ها غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی خارج از کشور توسط شرکت های تایید صلاحیت شده، صادر کردن و تمدید گواهی نشان امنیت و تندرستی، اذن استفاده از لوگوی ایزو ۲۲۰۰۰ بر روی برچسب، گواهی تایید صلاحیت برای موسسات بازرسی کننده و جایگاه ها آموزشی و اطلاع رسانی عمومی جهت تألیف فرآورده ها بدون مجوز از سطح عرضه بوده هست.

کیفیت ۳۰ فرآورده آرایشی و بهداشتی در سال گذشته کنترل گردید

وی از بررسی کنترل کیفیت ۳۰ فرآورده آرایشی و بهداشتی در سطح عرضه در سال گذشته اطلاع داد و اضافه کرد: در این حوزه اطلاع رسانی عمومی در مورد عارضه ها جانبی فرآورده ها آرایشی و بهداشتی، اطلاع رسانی عمومی و فرهنگ سازی در مورد فراورده های آرایشی و بهداشتی قاچاق و پیگیری ایجاد جایگاه ها بررسی عارضه ها جانبی فرآورده ها آرایشی و بهداشتی نیز انجام گردید.

انتهای پیام


لینک کوتاه مطلب : http://www.shalamchenews.com/?p=94761

دیدگاه شما

معادله ی امنیتی * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.