تاریخ ارسال : ۰۷ مهر ۱۳۹۴ ساعت : ۱۶:۴۲ 0 نظر چاپ این صفحه چاپ این صفحه

اسامی زائرانی که بعد از حادثه منا تا این لحظه به کاروان خود مراجعه نکردند

به گزارش شلمچه نیوز، اسامی زائرانی که بعد از حادثه منا تا این لحظه به کاروان خود مراجعه نکردند، بدین شرح اعلام می گردد:
شبستان

ردیف

نام

نام خانوادگی

شماره کاروان

۱

عبدالرسول

ابراهیمی

۲۴۰۱۰

۲

نوربخش

ابراهیمی

۳۰۲۷۸

۳

ابراهیم

احمد جامی

۴۸۰۱۷

۴

مردان

احمدی

۳۰۲۷۸

۵

سید علی

احمدیان زاده

۱۹۰۵۴

۶

محمدصادق

اخوان

۱۷۲۴۸

۷

غلامحسین

ارفاقی

۱۷۲۹۱

۸

حسن

اسحاقی

۱۳۰۵۳

۹

علی

اسد زاده

۳۰۲۷۸

۱۰

سلمان

اسدی

۴۰۰۱۱

۱۱

محمد

اسمعیلی

۱۷۲۴۸

۱۲

موسی

افغانی اصل

۱۰۰۰۳

۱۳

زهرا

الیاسی

۱۲۰۱۲

۱۴

رمضان

امید علی

۴۱۰۲۳

۱۵

مرادعلی

انجیدنی

۱۹۰۳۳

۱۶

حمیدرضا

انزایی

۲۸۱۵۹

۱۷

آی جمال

ایری

۳۸۰۳۶

۱۸

جمشید

ایزدنیا

۳۰۰۲۸

۱۹

علی اصغر

ایزدی

۳۰۲۷۸

۲۰

اوغل بی بی

اینچه برون

۳۸۰۱۷

۲۱

سلیم

ایور

۱۲۰۱۲

۲۲

مرادی

آب روش

۲۹۰۱۲

۲۳

آمنه

آق

۳۸۰۱۷

۲۴

محمدعلی

بدیعی

۳۰۲۷۸

۲۵

محمدباقر

بذار چمازکتی

۳۰۲۷۸

۲۶

عطاء اله

برزگر

۲۴۰۱۰

۲۷

محمد

برزگر

۲۸۱۵۹

۲۸

صفرجان

بزرگی

۲۹۰۱۲

۲۹

حبیب اله

بزمی

۱۹۳۷۳

۳۰

حسین

بغلانی

۲۰۲۰۶

۳۱

علیرضا

بنیادی

۲۹۰۱۲

۳۲

حسین

بنیسی

بعثه رهبری

۳۳

علیرضا

بهاری دلال

۱۳۰۷۷

۳۴

محمدعلی

بهرام پور

۲۸۱۵۹

۳۵

بهرام

بهرامیان

۱۸۰۰۳

۳۶

بایرام

بی بی داز

۳۸۰۳۶

۳۷

حسن

بیت غانم

۲۰۲۰۶

۳۸

قدرت

پاپی

۲۹۰۱۲

۳۹

تاج محمد

پاریخی

۳۸۰۱۷

۴۰

ناز محمد

پدری

۳۸۰۳۶

۴۱

محمدعلی

پناهی

۲۹۰۱۳

۴۲

عبدالناصر

پیروتی

۱۲۰۱۲

۴۳

عثمان

پیروتی

۱۲۰۱۲

۴۴

حبیب

ترابی

۲۸۱۵۹

۴۵

معین

تقوی کویتانی

۳۰۰۲۸

۴۶

عبد الله

توغدری

۳۸۰۳۶

۴۷

محمد

جاتن

۱۹۰۲۹

۴۸

عبد العلی

جان زمین

۳۸۰۳۶

۴۹

سید نصراله

جعفری

۳۰۰۲۸

۵۰

سیدمهدی

جعفری

۳۰۲۷۸

۵۱

عباس

جعفری

۳۰۲۷۸

۵۲

محمد رضا

جلالی خیرآباد

۱۷۷۷۵

۵۳

محمد

جمهور

۴۱۰۲۳

۵۴

عبد الصالح

جهانبازی

۱۸۰۰۳

۵۵

عباسعلی

جوزی

۱۳۰۲۰

۵۶

جواد

چکشی

۲۹۰۱۳

۵۷

اسماعیل

چوپان نیک

۱۲۰۱۲

۵۸

علی

حاجی پور

۳۹۰۰۹

۵۹

سیدحسین

حجتی

۲۹۰۱۲

۶۰

محمد

حسن پور

۳۰۲۷۸

۶۱

مهدی

حسنی برنجستانی

۳۰۲۷۸

۶۲

رضا

حسینی

۱۰۰۰۳

۶۳

سیدحسن

حسینی

۱۹۰۳۳

۶۴

ناصر

حسینی

۵۰۰۵۰

۶۵

سیدحسین

حسینی

بعثه رهبری

۶۶

سیدحمیدرضا

حسینی

بعثه رهبری

۶۷

علی میرزا

حسینی دهقانی

۲۴۰۱۶

۶۸

حسن

حسینی مقدم

۴۸۰۲۲

۶۹

عبداله

حصاری

۱۹۰۲۹

۷۰

محمد

حکیمی راد

۴۹۰۰۱

۷۱

صفر محمد

حیدری

۳۸۰۳۶

۷۲

اشکان

حیران

۱۲۰۱۲

۷۳

مهدی

خادم دزفولی

۱۷۷۷۵

۷۴

علی محمد

خادم زاده

۲۴۰۱۹

۷۵

عبداله

خادمی

۱۲۰۱۲

۷۶

حیدر

خاکسار حقانی

۱۸۰۰۳

۷۷

مرتضی

خالو احمدی

۲۴۰۱۰

۷۸

حسن

خان پایه

۱۲۰۱۲

۷۹

ولی اله

خانی

۲۴۰۱۶

۸۰

محمد

خجسته

۱۱۱۷۶

۸۱

احمد

خرمالی

۳۸۰۱۷

۸۲

ابوالقاسم

خلیلی

۲۹۰۱۲

۸۳

گلی

خمانیری

۱۲۰۱۲

۸۴

ماشااله

خورشیدوند

۲۹۰۱۲

۸۵

فتح اله

دارایی

۳۰۲۷۸

۸۶

غلامرضا

داغستانی

۱۹۰۳۳

۸۷

حسن

دانش

بعثه رهبری

۸۸

مهدی

درستکار

۳۴۱۷۸

۸۹

رضا

درودی

۱۷۹۹۹

۹۰

حمید

دریانورد

۲۴۰۱۶

۹۱

محمد

دوست علیزاده

۱۹۳۷۳

۹۲

طویقلی

دولو

۳۸۰۰۲

۹۳

هادی

ذاکری

۱۹۲۸۹

۹۴

محمد

ذاکری

۲۴۰۱۹

۹۵

حجت اله

رجبی

۳۰۲۷۸

۹۶

مصطفی

رحمانی

۲۴۰۳۷

۹۷

قاسم

رسام

۲۹۰۱۲

۹۸

گشتاسب

رستمی

۱۸۰۰۳

۹۹

سیدعلی محمد

رشیدآبادی

۱۹۰۳۳

۱۰۰

علی اکبر

رضازاده

۳۰۰۰۵

۱۰۱

علی اصغر

رضایی

۳۰۰۰۵

۱۰۲

محمدجواد

رضی کاظمی

۲۸۱۵۹

۱۰۳

غضنفر

رکن آبادی اصل

بعثه رهبری

۱۰۴

حبیب اله

رمضانی

۱۹۳۷۳

۱۰۵

احمد

رهبری

۴۱۰۲۱

۱۰۶

بی بی

روشن تکه

۳۸۰۱۷

۱۰۷

یداله

روین تن

۳۰۲۷۸

۱۰۸

غلام حسین

زارع

۲۴۰۱۹

۱۰۹

جلیل

زارعی

۲۴۰۳۷

۱۱۰

خلیل

زارعی

۲۴۰۳۷

۱۱۱

عبدالغفور

زراعت دوست

۱۹۴۰۲

۱۱۲

حسن

زردی

۱۹۰۲۹

۱۱۳

علیرضا

زرگریان

۲۹۰۱۳

۱۱۴

معصوم

زمانی

۴۱۰۲۳

۱۱۵

حسین

سبیانی

۱۹۰۲۹

۱۱۶

عبد محمد

ستاری

۱۸۰۰۳

۱۱۷

احمد

ستوده

۱۰۰۰۳

۱۱۸

نصرت الله

سعیدی

۱۷۲۹۱

۱۱۹

محمد

سعیدی زاده

بعثه رهبری

۱۲۰

ولی

سلطانی

۱۷۲۷۲

۱۲۱

اسماعیل

سلیمانیان

۱۹۰۲۹

۱۲۲

عبدالرضا

سلیمی

۲۴۰۱۰

۱۲۳

علی

سمنانی

۱۹۰۲۹

۱۲۴

نور سلطان

شادکام

۳۸۰۰۲

۱۲۵

غلام رضا

شاکرین

۲۴۰۳۷

۱۲۶

رجبعلی

شاه رجبیان

۱۳۰۵۳

۱۲۷

مرتضی

شاهپوری

۱۳۰۷۷

۱۲۸

احمد

شاهی اقدم

۱۲۰۱۲

۱۲۹

حسن

شبانی

۱۳۰۷۷

۱۳۰

کریم

شجاع پیره

۱۹۳۷۳

۱۳۱

حبیب اله

شریفی

۲۴۰۱۰

۱۳۲

سیدمحمدحسین

شفیعی

۱۷۲۴۸

۱۳۳

محمود

شماعیان

۱۷۲۰۲

۱۳۴

علی اصغر

شهرآبادی

۱۹۲۸۹

۱۳۵

حسین

شورایی

۱۹۰۲۹

۱۳۶

حسین

شیخانی

۱۹۰۳۳

۱۳۷

علی

صابری فودانی

۱۳۰۷۷

۱۳۸

عبدالخالق

صداقت فر

۱۳۰۷۷

۱۳۹

حسام الدین

صدیقی

۴۸۰۱۷

۱۴۰

محبوب

صمدیان

۱۰۰۰۳

۱۴۱

دردی

طاهری

۳۸۰۰۲

۱۴۲

عبدالحمید

طاهری

۴۸۰۱۷

۱۴۳

غلام رسول

طاهری

۱۴۴

عید محمد

طریک

۳۸۰۱۷

۱۴۵

یوسف

طلابی

۳۸۰۰۲

۱۴۶

آنا قلی

ظفر

۳۸۰۱۷

۱۴۷

ولی اله

عابدی

۱۳۰۷۷

۱۴۸

مسلم

عارف

۳۵۰۱۰

۱۴۹

اصغر

عباسی

۱۳۰۵۳

۱۵۰

زینب

عبدیان

۱۲۰۱۲

۱۵۱

عیدی محمد

عزیزی سورشجانی

۱۸۰۰۳

۱۵۲

محمود

عزیزیان

۱۲۰۱۲

۱۵۳

غلامحسن

عشقی

۱۹۰۲۹

۱۵۴

علی

عطایی

۱۹۰۳۳

۱۵۵

عباس

علی آبادی

۱۹۰۲۹

۱۵۶

حسینعلی

علی پور دستنایی

۱۸۰۰۳

۱۵۷

ارسلان

علی نژاد

۱۹۳۷۳

۱۵۸

مهدی قلی

علیپور فیل آبادی

۱۸۰۰۳

۱۵۹

رحمت اله

عمو هادی

۱۳۰۷۷

۱۶۰

بهمن

غفاری پور

۱۳۰۷۷

۱۶۱

حسن

فتح ابادی

۱۹۰۳۳

۱۶۲

عبدالعزیز

فرح

۲۴۰۱۶

۱۶۳

خلیل

فرخ

۱۶۱۳۳

۱۶۴

براتعلی

فرخاری

۱۹۰۳۳

۱۶۵

محمدحسن

فرخاری

۱۹۰۳۳

۱۶۶

نورمحمد

فلاح نژاد

۳۰۲۷۸

۱۶۷

محمدمهدی

فلاح هروی

۱۹۰۲۹

۱۶۸

احمد

فهیما

وزارت امور خارجه

۱۶۹

علی اصغر

فولادگر

بعثه رهبری

۱۷۰

گلی

قادری

۱۲۰۱۲

۱۷۱

نوح علی

قاسمی

۱۰۰۰۳

۱۷۲

جلیل

قاسمی

۲۴۰۱۶

۱۷۳

هدایت

قاسمی

۳۰۲۷۸

۱۷۴

عبد الحلیم

قاضی

۳۸۰۳۶

۱۷۵

گلنار

قدیری

۴۸۰۱۷

۱۷۶

ناصر

قربان نیا میرک محله

۱۷۲۴۸

۱۷۷

صاحب علی

قربانی

۱۰۰۰۳

۱۷۸

حسین

قربانی مهر

۴۱۰۲۳

۱۷۹

علی اکبر

قمری

۴۸۰۲۲

۱۸۰

قاسم

قنبری

آشپزخانه ابوالجدایل

۱۸۱

خدیجه

قنبری

۱۸۲

سیدحماد

قهستانی

۱۷۲۴۸

۱۸۳

جان گل

قوچوق

۳۸۰۳۶

۱۸۴

اوقل بی بی

قورچایی

۳۸۰۱۷

۱۸۵

کاری بای

کاری بای

۳۸۰۱۷

۱۸۶

حسن

کاشفی

۱۹۰۳۳

۱۸۷

میثم

کاظمی

۱۷۷۷۵

۱۸۸

کیک

کر

۳۸۰۱۷

۱۸۹

حسین

کرابی

۴۰۰۱۱

۱۹۰

علی

کریم لو

۱۳۰۷۷

۱۹۱

محمد علی

کریمی

۱۳۳۲۲

۱۹۲

جاجی

کریمی

۳۸۰۳۶

۱۹۳

منصور

کشفی

۱۰۰۰۳

۱۹۴

یگن دردی

کلته

۳۸۰۱۷

۱۹۵

محسن

کمیلی مقدم

۱۹۰۳۳

۱۹۶

سید جعفر

کهنه

۱۹۲۸۹

۱۹۷

الیاس

کوسلی

۳۸۰۰۲

۱۹۸

بی بی عایشه

گرگانی

۳۸۰۱۷

۱۹۹

عبد الباقی

گل چشمه

۳۸۰۳۶

۲۰۰

حسن

گلشنی

۱۳۰۵۳

۲۰۱

محمد

گلشنی

۱۹۰۳۳

۲۰۲

غلامرضا

گودرزی

۲۹۰۱۳

۲۰۳

فتح اله

گودرزی

۲۹۰۱۳

۲۰۴

عبدالرحمن

لطیفی

۱۶۰۱۱

۲۰۵

گلدی بای

مارامائی

۳۸۰۱۷

۲۰۶

بهرام

مجد

۲۴۰۱۹

۲۰۷

علی اصغر

محرابی

۱۸۰۰۳

۲۰۸

نازدار

محمدی

۱۲۰۱۲

۲۰۹

محمد

محمدی

۱۹۰۳۳

۲۱۰

علی اکبر

محمدی سرک

۴۱۰۲۳

۲۱۱

بایرام سلطان

مختوم نژاد

۳۸۰۱۷

۲۱۲

طهماس

مرادی

۲۹۰۱۲

۲۱۳

مصطفی

مرتضایی

۱۷۷۷۵

۲۱۴

سید رضا

مرتضوی

۳۸۰۳۷

۲۱۵

فواد

مشعلی

بعثه رهبری

۲۱۶

حسن

مشهدی خوشخو

۱۹۱۰۰

۲۱۷

لطیف

مشهدیان

۳۰۲۷۸

۲۱۸

عباس

معلمی اوره

۱۳۰۷۷

۲۱۹

رجب محمد

مغفوری

۳۸۰۱۷

۲۲۰

عطاء اله

منصوری

۲۴۰۱۰

۲۲۱

بهرام

مهدیان

۱۸۰۰۳

۲۲۲

غلامعلی

مهربانی

۱۹۰۳۳

۲۲۳

سیدحسن

موسوی

۲۸۱۵۹

۲۲۴

سیدمحمد

موسوی

۲۹۰۱۲

۲۲۵

محمد رضا

موید زاده

۳۵۰۱۰

۲۲۶

ابراهیم

میان آبادی

۱۹۲۸۹

۲۲۷

عمار

میرانصاری

بعثه رهبری

۲۲۸

سیدحمید

میرزاده

بعثه رهبری

۲۲۹

غلامعباس

میرزایی

۲۹۰۱۳

۲۳۰

عبدالرضا

میرزایی شهرضایی

۱۳۰۷۷

۲۳۱

مرجان

نازقلی چی

۳۸۰۱۷

۲۳۲

ابراهیم

ناصری

۴۸۰۱۷

۲۳۳

فرحناز

ناصری

۴۸۰۱۷

۲۳۴

فرهاد

نجفی

۱۸۰۰۳

۲۳۵

عبدالعزیز

نساج

۱۶۰۱۱

۲۳۶

علیرضا

نظری

۱۷۲۹۱

۲۳۷

سلطانعلی

نفر شلمزاری

۱۸۰۰۳

۲۳۸

حسین

نورانی

۱۹۲۸۹

۲۳۹

سیدبیژن

نوربخش

۲۸۱۵۹

۲۴۰

حسن

همایونی

۳۹۰۰۹

۲۴۱

علی

همت زاده

۲۴۰۱۹

۲۴۲

سیاوش

همتیان

۱۸۰۰۵

۲۴۳

قربان

یعقوبیان

۳۰۲۷۸

۲۴۴

رحمت اله

یوسفی

۳۰۲۷۸

۲۴۵

جواد

یونسی زاده

۴۱۰۲۱

۲۴۶

مجید

یونسیان

۱۷۷۷۵


لینک کوتاه مطلب : http://www.shalamchenews.com/?p=1748

دیدگاه شما

معادله ی امنیتی * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.