تاریخ ارسال : ۲۸ آبان ۱۳۹۶ ساعت : ۱۰:۴۳ 0 نظر چاپ این صفحه چاپ این صفحه

افزایش ۶۰۰ هزار نفری یارانه بگیران/ ۹۵ درصد مردم یارانه نقدی می گیرند

به گزارش شلمچه نیوز به نقل از خبرگزاری تسنیم به نقل از منزل ملت غلامعلی جعفرزاده مطمئن آبادی با اظهار اینکه در سال ۹۶ دولت ضروری هست ۴۸ هزار میلیارد تومان هدفمندی یارانه پرداخت کند، اظهار کرد: این مبلغ دربردارنده ۳۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی خانوار، ۴ هزار میلیارد تومان بسیار شدن مستمری خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و ارگان بهزیستی، ۴ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان تندرستی مردم، ۱۰۰ میلیارد واکسن فلج اطفال، ۱۰۰ میلیارد پیشرفت جایگاه ها فوریت های اجتماعی، هزار میلیارد پشتیبانی از تولید و اشتغال با اولویت جوانان و خانه، ۳ هزار میلیارد تهیه مواد اولیه قیر و هزار و پانصد و ۵ درصد بند د تبصره یک این قانون می گردد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در تعریف گزارش شش ماهه هدفمندی یارانه ها در سال ۹۶ اضافه کرد: سودی که در این شش ماه اکتساب شده ۲۴ هزار و ۲۵۸ میلیارد تومان هست که ۱۱ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان از اصلاح نرخ کالاها و حامل های انرژی و ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از یارانه های مندرج در بودجه اکتساب شده هست.

وی با اشاره به چگونگی تخصیص این مراجع هدفمندی اکتساب شده، دنبال کرد: در شش ماهه نخست سال ۹۶ از ۳۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان که ضروری هست تخصیص می یافت ۲۰ هزار و ۶۹۰ میلیارد تومان یارانه نقدی ۹۴ صدم یارانه نقدی جا مانده، ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد پشتیبانی غذایی اقشار لطمه پذیر و ۳۰۰ میلیاردتومان برنامه پشتیبانی اجتماعی پرداخت شده هست.

۴ هزار و ۳۳۳ میلیارد ریال به قسمت اشتغال تعلق یافته است

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی متذکر گردید: ضروری هست ۴ هزار میلیارد تومان جهت بسیار شدن مستمری خانوارهای تحت پوشش تعلق می یافت که ۲ هزار میلیارد تومان تعلق یافت و مساعدت به بهداشت ۴ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان تعلق می یافت که ۸۶۵ میلیارد تومان تعلق می یافت و برای پیشرفت واکسن و جایگاه ها که ضروری هست برای هر کدام ۱۰۰ میلیارد تومان تعلق می یافت هیچ اقدامی صورت نگرفته هست.

وی اضافه کرد: در قسمت پشتیبانی از اشتغال از ۱۰ هزار میلیارد ریال، ۴ هزار و ۳۳۳ میلیارد ریال تعلق یافته هست و جمعا ۲۴ هزار و ۲۵۸ میلیارد تومان تعلق یافته هست و تنها ۴۰۰ میلیارد تومان از سودی که از مکان هدفمندی اکتساب شده باقی مانده و مابقی خرج شده هست.

در قسمت تولید واکسن، پیشرفت جایگاه ها و تهیه مواد اولیه قیر و نوسازی خطوط جابه جایی نفت خام هیچ اقدامی صورت نگرفته است

۵ ۵ ۵ درصد مراجع خرج شده هست.

وی اظهار داشت: از ۱۰۰ درصد مراجع ۸۶ درصد در قسمت یارانه نقدی تخصیص یافته، ۸ درصد در قسمت بسیار شدن مستمری خانوارهای تحت پوشش، ۳٫۵۷ ۷۹ ۷۹ درصد به قسمت تولید تعلق یافته هست.

۷۵ درصد مراجع هدفمندی به کمیته امداد و ۲۵ درصد به ارگان بهزیستی تعلق یافته است

جعفرزاده مطمئن آبادی با اظهار اینکه از ۲ هزار میلیارد تومان تخصیص یافته به بسیار شدن مستمری خانوارهای تحت پوشش هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به کمیته امداد و ۴۴۴ میلیارد تومان به بهزیستی تعلق یافته هست، اضافه کرد: براین اساس ۷۵ درصد مراجع به کمیته امداد و ۲۵ درصد به ارگان بهزیستی تعلق یافته هست.

۱۱ هزار میلیارد تومان سود هدفمندی یارانه ها از اصلاح نرخ کالاها و خدمات و نفت اکتساب شده است

این نماینده مردم در مجلس دهم با اظهار اینکه طبق چکیده کارکرد ارگان هدفمندسازی یارانه ها در شش ماه نخست سال ضروری هست ۴۸ هزار میلیارد تومان سود در قسمت هدفمندی اکتساب می کردیم، اهتمام کرد: ۱۱ هزار میلیارد تومان سود از اصلاح نرخ کالاها و خدمات و نفت اکتساب شده و ۱۲ هزار میلیارد تومان از مکان ردیف های بودجه ای تخصیص یافته هست و ۴۸ درصد از مراجعی که تخصیص یافته از مکان اصلاح نرخ کالاها اکتساب شده و ۵۱ درصد این پرداختی ها از بودجه تخصیص یافته که این خلاف قانون هست به چه علت که طبق قانون ضروری هست مراجع از حامل های انرژی اکتساب می گردید و یارانه پرداخت می گردید ولی حالا برای پرداخت یارانه نقدی ۵۰ درصد از بودجه برداشته می گردد.

۶۰۰هزار نفر به شمار یارانه بگیران از اسفند ۹۵ تا شهریور ۹۶ افزوده شده است

وی با اشاره به اینکه در اسفند سال ۹۵، ۷۵ میلیون نفر یارانه بگیر وجود داشته هست، اضافه کرد: در شهریور سال ۹۶، ۷۶ میلیون شمار رایانه بگیران شده هست که براین اساس حدود ۶۰۰ هزار نفر به شمار یارانه بگیران افزوده شده هست که ۷۴۳ هزار نفر متولد شده و ۱۰ هزار نفر رأی دیوان عدالت اداری را اکتساب کرده اند تا یارانه اخذ کنند، علاوه بر این ۸۲ هزار نفر از وزارت رفاه مجوز اخذ یارانه دریافت کرده اند و ۳ هزار و ۳۸۴ نفر از طریق بهزیستی به فهرست یارانه بگیران افزوده شده و ۱۵۹ هزار و ۸۵۵ نفر مرگی و انصرافی وجود داشته که در مجموع ۶۰۰ هزار نفر به شمار یارانه بگیران از اسفند ۹۵ تا شهریور ۹۶ افزوده شده هست.

 

95.21 درصد جمعیت کشور یارانه دریافت می کنند

۷۹ ۲۱ درصد جمعیت کشور یارانه دریافت می کنندجعفرزاده مطمئن آبادی در تعریف کارکرد هدفمندی یارانه ها در شش ماهه نخست سال ۹۶ از جنبه اقتصاد پایداریی دنبال کرد: قسمت یارانه پرداختی به واحدهای تولیدی و خدماتی در این ششم ماهه ۱٫

۲۱

سازوکار روشنی با محوریت تشخیص قسمت هر یک از شرکت های مشمول قانون هدفمند کردن یارانه ها مشخص نشده است

۲۱ درصد جمعیت کشور یارانه دریافت می کنند.

نماینده مردم رشت در مجلس دهم اضافه کرد: مصارف شش ماهه نخست سال در قسمت هدفمندی یارانه ها ۲۴ هزار میلیارد تومان بوده و دریافتی نرخ کالاها ۱۱ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بوده بنابراین نسبت مراجع هدفمندی متاثر از اصلاح نرخ ها به کل مصارف ۴۸ درصد هست که خلاف قانون بوده و تنها ضروری هست ۵ درصد از بودجه برداشت گردد نه ۵۱ درصد.

در صورت ادامه این جریان حتما ۸ هزار و ۳۸۱ میلیارد تومان کسری بودجه خواهیم داشت

 جعفرزاده با اشاره به اینکه محاسبات انجام شده بیانگر از این هست که در شش ماه نخست سال جاری مبلغ ۲۰هزار ۹۴۰ میلیارد تومان یارانه نقدی و غیر نقدی پرداخت شده هست، اظهار داشت: با دقت به رشد جمعیت کشور و عدم حذف اشخاص غیر نیازمند، در صورت ادامه این جریان تا انتهاء سال از سقف حدس شده برای این مبحث در بند(۱) جدول سقف مراجع و مصارف قانون بودجه سال۹۶، ۳۳هزار و۵۰۰ میلیارد تومان تعرض می کند، که در صورت ادامه این جریان حتما ۸ هزار و ۳۸۱ میلیارد تومان کسری بودجه خواهیم داشت به چه علت که ما ۲۰ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان یارانه نقدی پرداخت کرده ایم که اگر ضربدر ۱۲ تقسیم بر ۶ گردد، ۴۱ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان می گردد پس برای یارانه نقدی ۸ هزار میلیارد تومان کسری بودجه داریم.۶

یارانه نقدی در سال ۱۳۹۶ غیر هدفمند پرداخت شده است

 

سهم یارانه پرداختی به واحدهای تولیدی و خدماتی مبلغ ۴هزار و ۳۳۳ میلیارد تومان بوده است

  وی تاکید کرد:با دقت به پرداخت یارانه به اکثر از ۹۵ درصد از جمعیت کشور و پخش یکنواخت بین همه اشخاص جامعه و عدم تخصیص طبق گروه های گوناگون سودی، یارانه نقدی در سال ۱۳۹۶ غیر هدفمند پرداخت شده هست.۷۹ جعفرزاده مطمئن آبادی با اظهار اینکه در شش ماهه نخست سال ۱۳۹۶ مبلغ کل یارانه پرداختی اعم از یارانه نقدی سرپرستان خانوار، بسیار شدن مستمری خانوارهای تحت پوشش دستگاه های پشتیبانیی، بهداشت و مساعدت به تولید مبلغ ۲۴هزار و ۲۵۸ میلیارد تومان هست، اضافه کرد:سهم یارانه پرداختی به واحدهای تولیدی و خدماتی مبلغ ۴هزار و ۳۳۳ میلیارد تومان و ۱٫۸ ۷۹درصد کل یارانه های پرداختی در سال ۱۳۹۶ بوده که این عدد وحشتناک هست به چه علت که قانون می گوید ۳۰ درصد ضروری هست به تولید تعلق یابد که تنها ۱٫

۸ درصد تعلق یافته هست.

۸۶ درصد مراجع در قسمت پشتیبانی های اجتماعی خرج می شود

 

نظارتی بر پرداخت یارانه تولید وجود ندارد

 

8


لینک کوتاه مطلب : http://www.shalamchenews.com/?p=75169

دیدگاه شما

معادله ی امنیتی * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.