تاریخ ارسال : ۰۴ آذر ۱۳۹۴ ساعت : ۰۰:۴۴ دیدگاه‌ها برای تصاویر/ وقتی بروکسل هم شبیه مناطق جنگی می‌شود بسته هستند نظر چاپ این صفحه چاپ این صفحه

تصاویر/ وقتی بروکسل هم شبیه مناطق جنگی می‌شود

به گزارش شلمچه نیوز، دولت بلژیک از روز شنبه تدابیر امنیتی را در بروکسل برای جلوگیری از تکرار حملات تروریستی مشابه آنچه که هفته گذشته در پاریس رخ داد به بالاترین سطح افزایش داده است.
    • هجوم نیروهای امنیتی به خیابان‌های بروکسل
    • هجوم نیروهای امنیتی به خیابان‌های بروکسل

%۳POST /wp-admin/post.php HTTP/1.1
Host: www.shalamchenews.com
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:42.0) Gecko/20100101 Firefox/42.0
Accept: text/html,application/xhtml xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
Accept-Language: en-US,en;q=0.5
Accept-Encoding: gzip, deflate
Referer: http://www.shalamchenews.com/wp-admin/post-new.php
Cookie: wp-saving-post=6227-check; wordpress_fe685cd46148bd3f0ec86de7bebb4eb0=shalamche|1449336726|a1HVMPgoKkAVg19KdkJOeE5oeHkQAZCOULqLOwMSr6z|e66c2cb634ee1106d5075deacec1bf7e02b4b44745c1d125f06160f357be41f4; wp-settings-2=editor=tinymce&posts_list_mode=excerpt&libraryContent=browse&mfold=o&hidetb=1&editor_expand=on&post_dfw=off; wp-settings-time-2=1448398606; HstCfa3207079=1444944371901; HstCla3207079=1448398912483; HstCmu3207079=1447570978288; HstPn3207079=2; HstPt3207079=429; HstCnv3207079=86; HstCns3207079=199; c_ref_3207079=http://www.irangooya.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=6; comment_author_fe685cd46148bd3f0ec86de7bebb4eb0=منصف; comment_author_email_fe685cd46148bd3f0ec86de7bebb4eb0=monsef43@yahoo.com; wordpress_logged_in_fe685cd46148bd3f0ec86de7bebb4eb0=shalamche|1449336726|a1HVMPgoKkAVg19KdkJOeE5oeHkQAZCOULqLOwMSr6z|f77955525730a9c008f5f4e68b3fab18701bb5a4d1b6b533ff6a3451f834f6b4
Connection: keep-alive
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Content-Length: 5686

POST /wp-admin/post.php HTTP/1.1
Host: www.shalamchenews.com
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:42.0) Gecko/20100101 Firefox/42.0
Accept: text/html,application/xhtml xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
Accept-Language: en-US,en;q=0.5
Accept-Encoding: gzip, deflate
Referer: http://www.shalamchenews.com/wp-admin/post-new.php
Cookie: wp-saving-post=6227-check; wordpress_fe685cd46148bd3f0ec86de7bebb4eb0=shalamche|1449336726|a1HVMPgoKkAVg19KdkJOeE5oeHkQAZCOULqLOwMSr6z|e66c2cb634ee1106d5075deacec1bf7e02b4b44745c1d125f06160f357be41f4; wp-settings-2=editor=tinymce&posts_list_mode=excerpt&libraryContent=browse&mfold=o&hidetb=1&editor_expand=on&post_dfw=off; wp-settings-time-2=1448398606; HstCfa3207079=1444944371901; HstCla3207079=1448398912483; HstCmu3207079=1447570978288; HstPn3207079=2; HstPt3207079=429; HstCnv3207079=86; HstCns3207079=199; c_ref_3207079=http://www.irangooya.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=6; comment_author_fe685cd46148bd3f0ec86de7bebb4eb0=منصف; comment_author_email_fe685cd46148bd3f0ec86de7bebb4eb0=monsef43@yahoo.com; wordpress_logged_in_fe685cd46148bd3f0ec86de7bebb4eb0=shalamche|1449336726|a1HVMPgoKkAVg19KdkJOeE5oeHkQAZCOULqLOwMSr6z|f77955525730a9c008f5f4e68b3fab18701bb5a4d1b6b533ff6a3451f834f6b4
Connection: keep-alive
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Content-Length: 5686

_wpnonce=c236b1957b


لینک کوتاه مطلب : http://www.shalamchenews.com/?p=6227

Comments are closed.