تاریخ ارسال : ۰۱ آذر ۱۳۹۶ ساعت : ۰۷:۴۴ 0 نظر چاپ این صفحه چاپ این صفحه

حراج آب در برنامه ششم قطعی است؟

لیلا مرگن در روزنامه شرق درج کرد: برنامه ششم پیشرفت مکررا ازسوی کارشناسان بعنوان آخرین مجال برای رهایی مراجع آب کشور و به تبع آن، تمدن ایران ارائه شده هست. ولی حاضران در جلسه «امنیت آب و غذا در برنامه های پنج ساله توسعه» معتقدند که هیچ اثری از این مسئله در برنامه ششم پیشرفت دیده نمی گردد.    در برنامه ششم هم به طرز دست ودلبازانه ای قرار هست با صرف مراجع آب، تولیدات قسمت کشاورزی افزایش یابد. از نگاه کارشناسان بی سمت حاضر در جلسه روز گذشته، افزایش تولید و کم شدن برداشت از مراجع آب زیرزمینی دو هدفی می باشند که در یک برنامه جمع نمی گردند. برنامه ششم آخرین مجال پیش رو برای رهایی مراجع آب ایران هست ولی در متن این برنامه، پیشرفت ۵٠٠هزار هکتار باغ روی اراضی شیبدار حدس شده هست که دست کم یک درصد، بر ظرفیت استفاده رواناب های کشور می افزاید.  روز گذشته مرکز ارزیابی های استراتژیک رئیس جمهوری، جلسه «امنیت آب و غذا در برنامه های پنج ساله» را برگزار کرد. کارشناسان منسوب به وزارت جهاد کشاورزی از اغراض بلندپروازانه ای صحبت می بیان کردند که باوجود رشد تولیدات، می توانست میزان برداشت از مراجع آب زیرزمینی را هم کم شدن دهد و کارشناسان منسوب به وزارت نیرو هم اهتمام داشتند که حل مسئله آب باتوجه به وسیع شدن ابعاد اجتماعی آن، هیچ روانه ندارد جز اینکه در میزان استفاده تجدیدنظر کنیم و با بازتخصیص مراجع، برنامه ای نو برای مصارف آب کشور برخوردار باشیم.    کارشناسان وزارت جهاد کشاورزی گمان می کردند که دیواری کوتاه تر از این وزارتخانه در راستای استفاده آب پیدا نشده و در برابر کارشناسان وزارت نیرو نیز اهتمام داشتند که به نقطه ای دست یافته ایم که اگر استفاده کنترل نشود، تمام چیز در فلات ایران از دست خواهد رفت.  اهداف برنامه ششم، آینده امنیت غذایی را ابهام آمیز می کند به گفته این عضو محور هم اندیشی آب اتاق تفکر اصفهان، ماده ٣١ قانون برنامه ششم که بر خودکفایی ٩۵درصدی فرآورده ها کشاورزی اهتمام داشته و افزایش تولید فرآورده ها برخورداری مزیت صادراتی را هدف قرار داده هست، با روح استفاده کم آب همخوانی ندارد. او افزود: احداث باغات روی اراضی شیب دار، ناپایداری مراجع آب کشور را افزایش می دهد و آینده امنیت غذایی را ابهام آمیز تر خواهد کرد.   با درنظرگرفتن آورده مردم، ١١٢ هزار میلیارد تومان ارزش صرف می کنیم که با پیشرفت باغات روی اراضی شیب دار استفاده آب را افزایش دهیم.او دنبال کرد: پیشرفت این باغات، برخلاف سخنان کارشناسان وزارت جهاد کشاورزی، زمینه کم شدن تبخیر را فراهم نمی کند، لکن این باغات یک درصد از رواناب های سطحی را استفاده می کنند؛ یعنی این طرح، بارگذاری بر مراجع شکننده آب کشور را افزایش می دهد.    درحالی که ادامه شرطها موجود (از نظر استفاده مراجع آب)، نابود شدن کشور را به همراه دارد چه طور یک درصد اضافه برداشت از مراجع آب سطحی اشکالی ندارد؟ حتی اگر برنامه ششم محافظت وضعیت موجود (از نظر استفاده آب) را سراغ گرفتن می کرد، پیشرفت باغات روی اراضی شیب دار با این هدف مغایرت داشت.ضیایی به بعضی اثرها مثبت آبیاری تحت فشار اعتقاد داشت، بااین حال گفته بود: ٢٠ هزار میلیارد تومان مساعدت بلاعوض دولت به شیوه های نوین آبیاری، مساعدتی به صرفه جویی آب نمی کند لکن شرطها را بدتر می کند. افزایش ۵ میلیارد مترمکعبی استفاده آب، در باغات شیب دار  ولی از آنجا که تلفات تبخیری کم شدن می یابد، با احداث باغات روی اراضی شیب دار، حدود ۶۵٠ میلیون مترمکعب آب از مسیر جلوگیری از تبخیر، به مراجع آب کشور اضافه می گردد.در واکنش به سخنان این پژوهشگر قسمت کشاورزی، هدایت درکی، معاون دفتر برنامه ریزی کلان آب و آبفای وزارت نیرو، تبیین کرد: پیشرفت باغات روی اراضی شیب دار احتیاج به آبیاری تکمیلی داشته و بصورت دیم نمی گردد در این باغات محصول تولید کرد. این طرح، دست کم پنج میلیارد مترمکعب آب استفادهی در قسمت کشاورزی را افزایش می دهد و تمام سازه های پایین دست را مبتلا مشکل خواهد کرد.  اگرچه تأمین امنیت غذایی برای تمام کشورهای جهان ارزش دارد، ولی ضروری هست بدانیم به ازای استفاده هر مترمکعب آب چقدر محصول کشاورزی تولید می کنیم.    دستیابی به اغراض برنامه ششم نیازمند صرف ٢٠ میلیارد مترمکعب آب بیشتر   کارشناسان قسمت تولید در جلسه روز گذشته کوشش می کردند از اغراض افزایش تولیدات کشاورزی دفاع کنند. حمیدرضا جانباز، مشاور فنی معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی، یکی از کارشناسانی بود که ادعا کننده گردید: با اعمال برنامه ترقی راندمان آبیاری، از ۴٠ درصد حال حاضر به ۴۵ درصد، درمجموع حدود ١۵ میلیارد مترمکعب آب در طول برنامه ششم صرفه جویی خواهد گردید. این در حالی هست که طبق گزارش نهادهای بین المللی نظیر بانک جهانی و ارگان خواروبار کشاورزی (فائو) پیشرفت سامانه های نوین آبیاری، منتج به کم شدن استفاده آب نمی گردد. درکنار آنکه با افزایش سطح زیر کشت در قسمت کشاورزی، حتما کم شدن برداشت از مراجع آب اتفاق نخواهد افتاد.     برای تولید این ١٧ محصول درحال حاضر ٧۶ میلیارد مترمکعب آب از مراجع تجدیدپذیر استفاده می گردد و برای دستیابی به هدف ١١٢ میلیون تنی، استفاده آب به میزان ٢۵ میلیون مترمکعب افزایش خواهد یافت. این کارشناس در جلسه روز گذشته عنوان کرد: درحال حاضر ایران ١٠۶ درصد مراجع آب تجدیدپذیر خود را بکارگیری می کند و در صورت تحقق اغراض برنامه ششم پیشرفت، ظرفیت استفاده مراجع آب تجدیدپذیر به بالای ١١۵ میلیارد مترمکعب خواهد رسید. ٣٠ درصد فرآورده ها کشاورزی آلوده به فلزات پر وزن است 


لینک کوتاه مطلب : http://www.shalamchenews.com/?p=75645

دیدگاه شما

معادله ی امنیتی * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.