تاریخ ارسال : ۳۰ آذر ۱۳۹۶ ساعت : ۱۰:۰۰ 0 نظر چاپ این صفحه چاپ این صفحه

خطر خارج شدن سپرده های بانکی را جدی بگیرید

ارمغان جوادنیا در روزنامه شرق درج کرد: مرکز مطالعاتی مجلس جدیدا در گزارشی با مبحث «واکاوی ابعاد اقتصادی اخذ مالیات از نفع سپرده بانکی» وضع مالیات بر سپرده های بانکی را در مقطع فعلی ضروری دانسته و اهتمام کرده که اخذ مالیات از این سپرده ها برای افزایش درآمد مالیاتی دولت و پشتیبانی از سرمایه گذاری در بخش حقیقی اقتصاد لزوم دارد.    محمدرضا پورابراهیمی، ریاست کمیسیون اقتصادی مجلس نیز جدیدا گفته که اطلاع داریم در بحث افزایش پایه های مالیاتی دولت بنا دارد در بودجه سال ۹۷ یک پایه مالیاتی را با عنوان «مالیات بر نفع سپرده بانکی» موردنظر قرار دهد.     از نگاه بعضی از کارشناسان مالیات، اخذ مالیات از نفع سپرده های بانکی هرچند در بعضی از کشورهای توسعه یافته اجرا می شود؛ اما سازگار با شرایط این ایامی اقتصاد کشور نیست. عیسی شهسوارخجسته، نخستین ریاست کل سازمان امور مالیاتی کشور که منتقد طرح این مرکز هست، در اظهار کرد وگویی با «شرق» از پیشنهاد اخذ مالیات بر سپرده های بانکی مرکز مطالعاتی مجلس خورده گیری و صراحتا اعلام نمود در شرایطی که سرمایه گذاری ثابت در کشور روند نزولی داشته، پیشنهاد مرکز مطالعاتی مجلس آثار و تبعات منفی بر جای خواهد داشت. او با اظهار اینکه سپرده های مردم در سامانه بانکی یکی از مراجع تأمین کننده سرمایه گذاری در کشور هست، افزود هر چقدر میزان سپرده ها کاهش یابد، خطر اینکه در میزان سرمایه گذاری و تأمین پولی بنگاه های اقتصادی مؤثری مستقیم بگذارد، وجود دارد. او علاوه بر این با اهتمام بر اینکه در شرایط موجود این پیشنهاد به هیچ عنوان مناسب نیست، افزود حتی به لحاظ تأمین درآمدهای مالیاتی هم به نظر نمی رسد رقم درخور ملاحظه ای باشد و حتما اثرها مخرب آن در شرایط موجود زیادتر از اثرها مثبت می باشد. بنا به گفته او، این پیشنهاد اگر در شرایط فعلی اجرائی گردد، در عمل مؤثری منفی بر قشر عظیمی می گذارد که سرمایه کمی دارند و محتمل هست به سبب ضعف در به کار گیری مراجع و به کار انداختن در سرمایه گذاری مولد امید به نفع سپرده ها بسته اند.    مرکز مطالعاتی مجلس جدیدا گزارشی در مورد اخذ مالیات بر نفع سپرده های بانکی عرضه و اعلام نموده وضع مالیات بر سپرده های بانکی چاره ای هست برای افزایش درآمد مالیاتی دولت و پشتیبانی از سرمایه گذاری در بخش حقیقی اقتصاد و در مقطع کنونی لزوم دارد. با توجه به این توضیحات، وضع مالیات از سپرده های بانکی در شرایط فعلی توان دارد وسیلهی مناسب باشد؟  با توجه به این توضیحات، وضع مالیات از سپرده های بانکی در شرایط فعلی توان دارد وسیلهی مناسب باشد؟ به نظر من در کشور ما در شرایط فعلی توان ندارد مناسب باشد. مالیات بر نفع سپرده های بانکی در بعضی کشورهای توسعه یافته اجرا می گردد که البته سودشان پایین است؛ اما در شرایطی که سرمایه گذاری ثابت در کشور ما روند نزولی داشته هست، به نظر می آید اجرای چنین ایده ای تبعات منفی فراوانی دارا باشد.  به طور مثال چه تبعاتی؟   بالاخره سپرده های مردم در سامانه بانکی یکی از مراجع تأمین کننده سرمایه گذاری هایی هست که در کشور صورت می گیرد؛ در نتیجه هر چقدر میزان سپرده ها در سامانه بانکی کاهش یابد، خطر اینکه بر میزان سرمایه گذاری و تأمین پولی بنگاه های اقتصادی مؤثری مستقیم بگذارد، وجود دارد. این مساله به کلی غلط نیست؛ اما در شرایط موجود پیشنهاد مطلوبی نیست. درکنار اینکه به لحاظ تأمین درآمدهای مالیاتی به نظر نمی رسد رقم درخور ملاحظه ای باشد؛ چون اگر چنین رخدادی بیفتد، حتما قیمت مالیاتی پایینی را وضع می کنند؛ به همین سبب مرجع مطمئن و درخور ملاحظه ای توان ندارد دارا باشد و حتما اثرها مخرب آن در شرایط موجود زیادتر از اثرها مثبت آن می باشد. بویژه اینکه اگر واقعا هدف افزایش درآمدهای مالیاتی هست، چرا سراغ شناسایی مراجع مالیاتی که درحال حاضر بخشی از فرار مالیاتی قلمداد می گردد، نمی رویم. چرا به جای اینکه از مسیر شناسایی مؤدیان مالیاتی که از پرداخت مالیات گریزان می باشند و توان دارند به توسیع پایه های مالیاتی مساعدت کنند، از روش های دست به نقد تر استفاده می نماییم. حتما لطمه آن مستقیما متوجه قشری می گردد که از توان پولی چندانی هم بهره مند نیستند. ظرفیت سپرده هایی که در سامانه بانکی وجود دارد، درصد درخور ملاحظه ای از آن مرتبط به تعداد خیلی کمی می گردد.  آ  آمار دقیقی ندارم؛ اما تعداد کثیری از سپرده گذاران شاید سپرده گذاران بخشی از باشند می باشند. سپرده گذاران بزرگ تعداد کمی تعبیر می گردند. در نتیجه اجرای چنین ایده ای در عمل مؤثری منفی روی قشر عظیمی می گذارد که سرمایه کمی دارند و بعدا محتمل هست به سبب ضعف در به کار گیری مراجع و به کارانداختن در سرمایه گذاری مولد که امید به نفع سپرده ها بستند، دچار مشکل گردند. با این حال اخذ مالیات از نفع سپرده های بانکی به هیچ عنوان در شرایط فعلی پیشنهاد نمی گردد.    این مرکز علاوه بر این در این گزارش پیشنهاد نموده که وضع مالیات بر نفع سپرده با قیمت های جزئی شروع گردد تا درکنار تألیف معلومات کامل سپرده های بانکی از طریق سازمان امور مالیاتی و امکان محاسبه دقیق کشش سپرده ها و تعیین قیمت مالیات بهینه، امکان مدیریت تبعات احتمالی آن در فضای اقتصاد کلان نیز مهیا باشد. نظرتان دراین باره چیست؟  نظرتان دراین باره چیست؟ حتما چنین سیاستی در پیش گرفته می گردد اما در شرایط موجود اصلا این کار اولویت ندارد و قابل توجیه نیست. همانطور که گفته گردید برای تأمین درآمدهای مالیاتی لازم هست از مسیر افزایش کوشش مالیاتی و کارآمدترکردن نظام مالیاتی اقدام کنند و مودیانی که فرار مالیاتی انجام می دهند را شناسایی کنند و مالیات حقه از آنان اخذ گردد. اما سامانه ما به نوع ای هست که آنان که حساب و کتاب روشن تری دارند یا دست یافتنی تر می باشند، فشار بر آنان زیادتر می شود؛ مانند واحدهای تولیدی و بنگاه های بزرگ اقتصادی که درست نیست. چرا نباید سراغ کسانی برویم که روزبه روز از درآمدهای زیادتر بهره مند و فربه تر می گردند و حتی گاهی وقت ها از مقررات مالیاتی بعنوان وسیلهی برای اکتساب درآمد غیر شرعی بهره مند می گردند. اگر حاکمیت عزم ای بر اخذ مالیات دارا باشد توان دارد با تمهیداتی، نظام مالیاتی را بصورت عادلانه و منصفانه به اجرا بگذارد و مالیات حقه از افرادی که دست به فرار مالیاتی می زنند، اخذ گردد.  جدای از تبعاتی که از آن اسم بردید، اخذ مالیات بر نفع سپرده بانکی موجب خارج شدن سپرده ها از سامانه بانکی نمی شود؟   قطعا این پیشنهاد اگر در شرایط فعلی اجرا گردد، مؤثری بسزایی در خارج شدن سپرده ها از سامانه بانکی خواهد داشت.    شما عنوان کردید اخذ مالیات از نفع سپرده های بانکی در شرایط فعلی مناسب نیست. به باور شما خوب ترین زمان برای اجرای آن چه زمانی است؟  به باور شما خوب ترین زمان برای اجرای آن چه زمانی است؟ در بعضی کشورها بانک ها حتی برای گذاشتن سپرده نزد بانک حق الزحمه می گیرند. این مبحث برای کشورهایی که قیمت نفع و قیمت نفع تسهیلاتشان نزدیک به صفر هست، خدمت تعبیر می گردد. این نوع تصمیم های بدون توجه به مقتضیات فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جامعه و الگوقراردادن یک کشور در یک مکانی با مقتضیات دیگر به هیچ عنوان درست نیست.    مرکز مطالعات علاوه بر این نشستی با حضور نمایندگان وزارت اقتصاد و دارایی، بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی و بعضی کارشناسان برای ارزیابی ابعاد متفاوت اخذ مالیات بر نفع بانکی برگزار کرده هست. در این جلسه نماینده وزارت اقتصاد با اخذ این مالیات موافقت کرده و گفته هست نفع بانکی درآمد حاصل از فعالیت اقتصادی مشابه هر درآمد دیگری لازم هست مشمول مالیات گردد. نماینده بانک مرکزی نیز با اظهار وضع نابسامان نظام بانکی، اخذ این مالیات را عاملی برای تشدید آشفتگی های بانکی ذکر کرده هست شما با نظر وزارت اقتصاد موافقید یا بانک مرکزی؟  نماینده بانک مرکزی نیز با اظهار وضع نابسامان نظام بانکی، اخذ این مالیات را عاملی برای تشدید آشفتگی های بانکی ذکر کرده هست شما با نظر وزارت اقتصاد موافقید یا بانک مرکزی؟ نظر بانک مرکزی معقول تر هست. البته جدیدترین خبرها بیانگر از آن هست که وزارت اقتصاد و دارایی برای اعمال نظارت مؤثرتر بر اجرای راهبرد پولی و بانکی کشور که از سوی بانک مرکزی ابلاغ شده ضابطه ای را مطرح نموده مبنی بر اینکه بانک ها اگر نفعی اضافی بر قیمت تعیین شده از طریق بانک مرکزی پرداخت کنند، آن بخش از نفع هم مشمول مالیات گردد و هم بعنوان هزینه های قابل قبول در صورت های پولی بانک ها پذیرفته نشود یا اگر مؤسساتی که مجوز از بانک مرکزی نداشته باشند سودها را پرداخت کنند، این سودها مشمول مالیات گردد.    این سیاست در جای خود توان دارد سیاست درستی قلمداد گردد. بحث آن جدای از این هست. اما مخالفت من با برقرار کردن مالیات روی سپرده ها، روی نفع سپرده بانکی مجاز از طریق بانک ها یا مؤسسات پولی ارزشی مجاز در حد قیمت سقف تعیین شده از طریق بانک مرکزی هست اما فارغ و خارج از اینها داستانش متمایز می گردد. آ سیاستی که منتج به محدودکردن فعالیت مؤسسات ارزشی و حتی بانک های ما برای اینکه در چارچوبی قرار گیرند گردد و از مقررات نظام بانکی و مصوبات شورای پول و ارزش و مقرراتی که از سوی بانک مرکزی اجرا می گردد، تبعیت کنند، در مجموع توان دارد برای کشور مفید باشد.


لینک کوتاه مطلب : http://www.shalamchenews.com/?p=79903

دیدگاه شما

معادله ی امنیتی * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.