تاریخ ارسال : ۰۶ فروردین ۱۳۹۵ ساعت : ۰۲:۰۳ 0 نظر چاپ این صفحه چاپ این صفحه

درایت مردم شرق مازندران در انتخابات ۷ اسفند ۹۴

درایت های همشهریان عزیز شهرستانهای بهشهر ،نکاء وگلوکاه در برگزاری با شکوه انتخابات در هفت اسفند ۹۴

شلمچه نیوز- الف احمدی؛ این سه شهرستان در انتخا بات اسفند ۹۴ دارای ۳۱۹۰۰۰ سی صدو نوزده هزار نفر جمعیت وهمچنین دارای ۲۲۵۰۰۰ دویست وبیست و پنج هزار نفر واجدین شرایط رای دادن بوده است .دارای یک نفر نماینده در مجلس شورای اسلامی می باشد. تحلیل رفتارهای همشهریان عزیز این سه شهرستان  الگوی عملی بسیار خوبی برای استفاده در انتخابات بعدی خواهد بود.

۱-سطح مشارکت مجموعه سه شهرستان ۸۱ درصد  اعلام شده است .به زبان ساده یعنی از هر صد نفر ۸۱ هشتادو یک نفر در انتخا بات شرکت کردند.۱۹ نوزده نفر در انتخابات شرکت نکردند. یکی از مزایای بر گزاری انتخابات محک زدن خود است .اگر درصد مشارکت  را به نمره تبدیل کنیم.کسانی که در انتخابات شرکت کردند نمره ۲/۱۶ شانزده و دو دهم را کسب کردند. کسانی که در انتخابات شرکت نکردند .نمره ۸/۳ سه و هشت دهم  نصیب انان شده است .اما از انجائیکه که سطح مشارکت همشهریان عزیز ما بیش از دو سوم شده است .در عرف انتخابات این گونه تداعی می شود که همه در انتخابات شرکت فعال داشتند .موجب تعادل و ارامش در کل حوزه سه شهرستان می شود .این درایت همشهریان عزیزما بهترین رفتار برای انتخاب الگوی عملی برای انتخابات اینده است .همه تلاش کنند بواسطه رای دادن نظرشان را برای عمل کردن اعمال کنند .

۲-برگزاری انتخابات موجب می شود گوهرهای زندگی نهفته در متن و بدنه جامعه در خشش پیدا کند .کسانی که نفع دیگران را به نفع خود تر جیح می دهند .این  عرصه دارای خیل عظیمی از جوانمردان است  با تمام توان تلاش کردند شور وشوق با برگزاری انتخابات همراه باشد .قهرمانان و پهلوانان واقعی وسط میدان عزیزانی بودند .می دانستند که فقط یک نفر شانس پیروزی دارد.قهرمانان و پهلوانان سه شهرستان ما برای انتخابات ۷ اسفند ۹۴ تعد ادشان ۱+۲۷ بیست وهفت به اضافه یکنفر بوده اند .کسانی که داوطلب شده بودند.با ورودشان به عرصه رقابت  شکست و پیروزی را برای همشهریان خود تماشایی کنند.این کار را انجام دادند . اما در نهایت ۱۴ نفر در عرصه رقابت باقی ماندند. ( ۱+۱۰ ) بدلیل مقررات و(۳نفر )  بدلیل انصراف از عرصه رقابت  ،بدون رقابت کردن  خارج شدند.

این عزیزانمان با تمام فشارهای روحی و روانی که بر آنان وارد شد ه بود .اولین افرادی بودند . درک کردند عدم مشارکت رقیبی قدرتمند در منطقه است .با جوانمردی تمام سکوت کردند . همه را به مشارکت بیشتر در انتخابات دعوت کردند .مشارکت ۸۱ هشتادو یک درصد  ی سه شهرستان پخش اعظم ان مدیون این عزیزان است .

انتخابات ۷اسفند ۹۴ تمام شده است .فرد منتخب معلوم شده است .درخشش این انتخابات اعتماد مردم به جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود .یکی از بزرگترین ثمرات ان  ،حفظ کشور ،حفظ شکوه ان  ،به روش برگزار ی انتخابات  ،مجددا تکرار شده است .اگر پیش وجدان و خدای خود دنبال دلیلی هستیم  .عزیزان خارج شده از میدان رقابت بدون رقابت دارای شرایط قانونی بوده اند .مشارکت ۸۱ درصدی سه شهرستان ومشارکت ۶۲ درصدی کل کشور بهترین دلیل در این خصوص است .رفتاری که همراه با جوانمردی ، مظلومیت تمام ،کوشش بی حدو وصف  ،همراه با ارامش و صبوری بوده است .

اگر کسانی بخواهند درد و رنج خارج شدن از عرصه رقابت را بدون رقابت درک کنند . زمانی پی به این دردو رنج می برند که خود به ان گرفتار  شوند .در زندگی تجربه شده است . هرکسی چیزی را از دست کسی خارج کرده است .روزگار همان چیز را از دست او خارج خواهد کرد. شاید ارامش و صبوری عزیزان خارج شده از میدان رقابت  بدون رقابت  اعتقاد به این اصل زندگی باشد.

۳-در عرف جامعه اگر دقیق شویم زمانی که مشکلی به ظا هر بدون راه حل بوجود می اید .روال طبیعی ان است .به بزرگتر ها مراجعه می شود .که اغلب موارد راهنمایی های انان راه گشا است .اتفاق بسیار تلخ در ۷ اسفند ۹۴ در حوزه سه شهرستان رخ داد.بدلیل مقررات (۱۰ +۱ نفر ) وانصراف ( ۳ نفر ) از میدان رقابت بدون رقابت خارج شدند.

این موضوع شرایط جدیدی را برای مجموعه بزرگی که تلاش گسترده ای را برای به ظهور رساندن حداقل ۱۳۰۰۰۰هزار رای برای انتخاب نماینده مجلس شورای اسلامی داشتند  ایجاد کرد .حفظ ارامش مجموعه اولین کاری بود که انجام شد. مرحله بعد مشورت بود .که با این موضوع  چطور برخورد کنیم (چون این مجموعه هیچ احتمالی  را برای خارج شدن از رقابت برای خود متصور نبود .).نتیجه آن شد .که محور این مجموعه سکوت   ( سکوت در قبال ۱۴ نفر باقی مانده در عرصه رقابت .فردی که محور مجموعه بوده است در تایید و تکذیب کسی سخنی نگوید  ) کند.وبقیه دوستان هر طورکه خود صلاح می دانند .عمل کنند .کسانی که  به  این شیوه  سکوت اعتراض می کنند .اگر تجربه فعالیت جمعی بیشتری را تجربه کنند .بهتر این درایت جمعی را درک خواهند کرد.هرچند در انتخابات های مختلف تجربه های شکست سنگین را در انتخابات دارند .اگر به پرونده خویش در زمینه انتخابات رجوع کنند .راحت تر می توانند انرا لیست کنند.بگذریم.

اما چرا سکوت ؟

  • خانواده ها ی بسیار بزرگ و محترم از میدان رقابت بدون رقابت خارج شدند.سکوت کنندگان نمی خواستند با این خانواده های بزرگ رقابت کنند .
  • سکوت نوعی مراقبت از گفتار بود .گفتاری که خدای نکرده به منتخب نهایی مردم صدمه وارد نشود .
  • سکوت کنندگان با رقیبی رقابت کردند .که وجودش مملو از توهم بود .فکر می کرد می تواند بدون حضور صاحبان کشور پیروز میدان باشد.تمام توانش را روی مشارکت کم مردم متمر کز کرده بود.اما سکوت کنندگان با کمال تواضع و فروتنی اعلام کردند. همشهریان عزیز این شمایید .که می توانید مشکل را حل کنید .و به یقین تصمیم شما بهترین تصمیم است .تمام توانشان را صرف مشارکت مردم کردند.پشت مبلغان عدم مشارکت را وسط میدان به خاک تماس دادند.
  • کسانی که به خارج شدگان بدون رقابت از میدان رقابت زخم زبان می زنند.توقع اضافه وخارج از رفتار طبیعی یک انسان را مطرح می کنند . .ازنظر عرف جامعه ما انسانهای بی رحم و سنگ دلی هستند .که به همشهریهای صدمه دیده خودشان اسیب می رسانند .این افراد زخم زبان زنندگان منفورترین افراد نزد جامعه هستند.که با توسل به انکار نقش خویش در شکست وجدان خویش را خفه می کنند . به خودشان هم صدمه می زنند.
  • سکوت نشان داد بعد از ازادی عمل افراد مجموعه بزرگ خیلی ها ادعاهایی داشتند . گوش فلک را کر می کرد.در ان حد نبودند.اگر در حد ادعایشان بودند . بعنوان نماینده مجلس منتخب  می شدند.در انتخاب نماینده مجلس از ۱۴ نفر باقی مانده در میدان رقابت ۱۳ نفر شکست خوردند .یکنفر پیروز میدان شد.این حقیقتی است .که ۱۳نفر باید با ان روبرو شوند .وبرای ورود به کارهای بعدی با درایت بیشتری عمل کنند.این شکست را وسیله ای برای تمرکز وتوجه بیشتر برای ورود به عرصه عمومی به حساب بیاورند.زندگی مملو از پیروزی وشکست است .واین شکست حتما برای  این عزیزانمان اخر دنیا نیست .
  • با حضور باشکوه همشهریان سه شهرستان نماینده محترم مجلس شورای اسلامی دوره دهم انتخاب شد.برآیند ارا ءاینگونه است .با دولت جمهوری اسلامی ایران به ریاست جناب اقای دکتر حسن روحانی اصطکاک وجود نداشته باشد. بلکه کمک شود .این دولت که اهل حساب وکتاب است .نگاه عدالت گرانه دارد . در پی ان است پروژه های ملی کشوری ،سد گلورد شهرستان نکا ء ،توسعه ساخت وساز  اسکله های منطقه ویژه اقتصادی بندر امیر اباد شهرستان بهشهر،تکمیل  مسیر جاده  ای کریدور شمال جنوب از جاده نیالا شهرستان گلو گاه  به دامغان تسریع شود .همکاری لازم صورت گیرد .

مشکل بیکاری عزیزانمان که دارای رتبه اول در استان مازندران ورتبه چهارم کشوری را دارا است .اولویت اول هر سه شهرستان است .الویت اول منتخب مردم نیز هست .امید داریم همشهریان عزیز سه شهرستان همانطور با نماینده محتر م مجلس شورای اسلامی در دوره های ۸و۹ همکاری نمودند .ومنطقه در تمام این دو دوره از آرامش بسیار خوبی برخوردار بوده است .(باوجود مشکلات و نارسایی ها موجود ) این فرصت برای منتخب محترم مجلس دهم هم فراهم باشد.

یکی از کار های خوب نماینده محترم دوره ۸و۹ انجام داده بود .این بود شعارها  ؛قول ها ، پی گیری ها وعملکر د  های ایشان بواسطه روزنامه ها  ،سایت خبری  شخصی ،دیدار عمومی و…..در دستر س همه مردم قرار داشته است .سندی بود که مردم برای قضاوت در باره عملکرد ایشان راحت به ان دسترسی داشته اند .امید واریم منتخب محترم مردم برای مجلس دهم شرایطی را فراهم کند .که مردم از تلاش هایش اطلاع داشته باشند.

۷-یکی از خصوصیات رای دادن مخفی بودن  آن  است .همشهریان عزیزسه شهرستان به این نتیجه رسیدند .مشخص بودن فرد منتخب قبل از تمام شدن انتخاب موجب صدمه زدن به او می شود .افکار عمومی را طوری سازماندهی کردند .که تصور بر ان بود  ۳ تا ۵  نفر شانس پیروزی را دارند .این سازماندهی افکاری عمومی شامل ارای ۵۰۰۰۰پنجاه هزار آ راء را شامل می شد.اثر خویش را گذاشت .کاری انجام شد کارستان .مشخص شدن ارا ء بعد از انجام انتخابات علی القاده پشتوانه بسیار خوبی برای پیگیری کارها  ، وسیله مهم دفاعی  از فرد منتخب است .سایر قهرمانان و پهلوانان وسط میدان با کمال تواضع و خضوع به رای مردم سه شهرستان با احترام برخورد کردند.

  • یکی از مواردی که پشتوانه مهمی برای پیگیری امور است .غفلت از تعداد جمعیت سه شهرستان که ۳۱۹۰۰۰ سی صدونوزده هزار نفر است .بوده است .با نگاهی به آرا ء منتخب مردم در مجلس دهم در سطح سه شهرستان گواه ان است .که ایشان همیشه در پی گیری کارها جمعیت ۳۱۹۰۰۰ سی صدو نوزده هزار نفر راتوجه داشته باشد .که عامل بسیار مهمی در تسریع امور خواهد بود .
  • به فضل خدای بزرگ مجلس دهم تشکیل خواهد شد. مجلسی که قرار است در راس امور باشد .خانه ملت است .نمادتدبیرکشور است تا امید های مردم عملا تحقق پیدا کند .از ایران عزیز بواسطه تشکیل گروه های دوستی با پارلمان های کشور های مختلف جهان با وقار تمام دفاع خواهد کرد .چون از ارای مردمی بسیار بالای بر خور دار است .و….

امید داشتن به مجلس دهم برای تحقق فردای بهتر امید به عزیزانی است که مدال های افتخار افرین منزلت اجتماعی را از مردم خویش کسب کرده اند .بنا دارند دراین روزگار سخت ابروخویش را فدای اسلام  ،ایران وملت بزرگ ایران بنمایند.

۱۰-..و…

با امید به فضل خدای بزرگ


لینک کوتاه مطلب : http://www.shalamchenews.com/?p=13658

دیدگاه شما

معادله ی امنیتی * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.