- شلمچه نیوز - http://www.shalamchenews.com -

دستگیری ۷۰ مرد و زن و دوجنسه در شمال تهران

خبرگزاری قوه قضاییه از اقدام پلیس برای بازداشت پنجشنبه شب ۷۰ زن و مرد در یکی از رستوران های شمال تهران خبر داد.

به گزارش شلمچه نیوز، به گفته پلیس ایران، این افراد مشروبات الکلی مصرف می کردند و مست بودند.

بیش از ۷۰ زن و مرد مست و تعدادی دو جنسه شب گذشته در یکی از رستوران های فرحزاد دستگیر شدند.

ماموران پلیس پایتخت شب گذشته در جریان برگزاری یک میهمانی مختلط در یکی از رستوران های فرحزاد در شمال تهران قرار گرفتند.

با حضور ماموران پلیس امنیت تهران در رستوران امیر ریش ۷۰ نفر دختر و پسر که مشروبات الکلی مصرف کرده بودند شناسایی و دستگیر شدند.

همچنین تعدادی دو جنسه نیز در میان دستگیرشدگان شناسایی شدند.

قبل از این هم تعدادی از زنان و مردان به دلیل برگزاری جشن های مختلط و همراه با مصرف مشروبات الکلی در شهرهای مختلف ایران، بازداشت شده بودند.

 

میزان