تاریخ ارسال : ۲۸ آبان ۱۳۹۶ ساعت : ۰۷:۴۷ 0 نظر چاپ این صفحه چاپ این صفحه

دهقان: عقب نشینی‎های روحانی تاکتیکی است

خبرآنلاین: عضو شورای مرکزی حزب اعتدال و پیشرفت اظهار کرد: روحانی اگر عقب‎نشینی‎هایی دارد تاکتیکی هست. البته استراتژی او ضروری هست این باشد ولی در تاکتیک ضروری هست شیوه یک گام به عقب و دو گام به جلو را قبول کرد.

  ائتلاف دو روند اصلاحات و اعتدال گرچه در سال های ۹۲، ۹۴ و ۹۶ برای هر دو سر طیف برکات و ثمراتی داشت ولی این ائتلاف در سال ۹۶ هم وزن و هم سطح سال های سابق نبود. گرچه پشتیبانی آنها از روحانی در سال ۹۲، با کمتر حاشیه‎ای همراه گردید ولی وقتی روحانی برای دومین بار سکاندار کارها اعمالی کشور گردید، از او به مطالبه گری پرداختند.

با این حال غلامعلی دهقان عضو شورای مرکزی حزب اعتدال و پیشرفت، ائتلاف جریانات اصلاحات، اعتدال و اصولگرایان معتدل را استراتژیک شرح می کند و می گوید: بعید هست شورای نگهبان نگاه انقباضی به ارزیابی صلاحیت نامزدهای انتخابات آتی مجلس را دگرگونی دهد. لذا همان طور ائتلاف میان این سه ضلع در هر دو سطح استراتژیک و تاکتیکی به قوت خود باقی خواهد ماند.

ائتلاف دو روند اصلاحات و اعتدال در انتخابات مجلس دهم با حواشی بسیاری رو به رو گردید. حزب اعتدال و پیشرفت کمتر در نشست ها شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان حضور یافت. بفرمایید برای انتخابات مجلس آینده برنامه اعتدالی ها چیست؟ آقای عارف اخیراً اظهار کردند ترجیح اصلاح طلبان آن هست که با تابلو مستقل بیایند، هرچند امکان دارد اقتضایی عمل کنند. به نظر شما آیا همان طور این ائتلاف باقی می ماند؟

آ به نظر شما آیا همان طور این ائتلاف باقی می ماند؟آقای عارف بعد به نوعی دیدگاه های خود را تصحیح کرد. دست کم مسیر ائتلاف را با اعتدال و پیشرفت نبست. بعد هم چند نفر از اصلاح طلبان کلاسیک همچون آقای عطریانفر و تاج‎زاده اظهار کردند «آقای عارف دیدگاه شخصی خود را اظهار کرده هست.»   فراموش نکنیم روندی در انتخابات موخر ۱۶ میلیون رأی آورد که نظرش با دیدگاه مثلث اصلاحات، اعتدال و اصولگرایان معتدل اختلاف دارد.

به نظر می رسد رأی بالای آقای روحانی ضروری هست رد کنندگان او را هم مجاب کرده باشد که اولا به این رأی احترام بگذارند، ثانیا لطمه های خودشان را شناسایی کنند و ثالثا بپذیرند مردم با این رأی بالا قدرت نمایی کردند.  ولی تحلیلم این هست که تا اطلاع ثانوی به جنبه استراتژی و تاکتیک ائتلاف اصلاحات، اعتدالیون و اصولگرایان معتدل ثابت هست. سبب دیگر هم این هست که این ائتلاف پاسخ داده هست.

ائتلاف بین روند اصلاحات و اعتدالیون زیادتر به سود اصلاح طلبان هست یا روند اعتدال؟ چون سر این مسئله که کدامیک پایگاه رأی زیادتری دارند همواره مکان اختلاف نظر هست. اصلاح طلبان تفکر می کنند پایگاه رأی زیادتری دارند به استناد آن هم قصد دارند خط‎شان را جدا کنند. اعتدالیون هم معتقدند اصلاح طلبان با تابلو خود اصلا نمی موفق شدند و توان ندارند در انتخابات مجلس تأیید صلاحیت گردند، نظر شما چیست؟

اعتدالیون هم معتقدند اصلاح طلبان با تابلو خود اصلا نمی موفق شدند و توان ندارند در انتخابات مجلس تأیید صلاحیت گردند، نظر شما چیست؟به نظرم ائتلاف برای هر دو طرف بازی برد-برد بود. یعنی در مقطعی به سبب محیط ضد اصلاحاتی که بعد از سال ۸۸ تشکیل شد، واقعا به کارگیری واژه اصلاحات هم خیلی سخت بود. ولی آقای روحانی کنشگری بود که هرچند از جنبه تشکیلاتی هیچ گاه پیشینه اصلاح طلبی نداشت و عضو جامعه روحانیت مبارز بود، ولی نوع کنش سیاسی او موجب گردید، اصلاح طلبان آرمان ها و خواسته ها خودشان را در تفکر های آقای روحانی و منویات او نگاه کنند.

یعنی تئوریسین های اصلاحات بعد از سال ۹۲ اظهار می کنند «ما نیز به منش اعتدال رسیدیم». حتی اگر نگویند که به گفتمان اعتدال روی آورده اند ولی اکثراً پذیرفته اند که به سلوک اعتدالی دست یافته اند. لذا قسمتی از نظام سیاسی که اعتدالیون بودند و نظام سیاسی آنها را قبول داشت و از فیلتر شورای نگهبان رد گردیدند، با قسمتی از عقبه اجتماعی اصلاح طلبان، رابطه احداث کردند و موجب چیرهی هایی گردید که ما در سال های ۹۲، ۹۴ و ۹۶ شاهدش بودیم.

فرقی هم نمی کند که یک نفر از اعتدالی ها بخواهد این شکاف را احداث کند، یا اینکه بعضی اصلاح طلبان فیلشان یاد هندوستان کند و بخواهند محیط افراطیی بعد از دوم خرداد را دنبال کنند! در هر صورت این عمل خطا استراتژیک هست.

روحانی یک سیاستمدار پخته و جا افتاده هست، می داند در اوقاتی متفاوت چه طور سخن بگوید. چون آقای روحانی به مطلوبی می دانست مناظره سوم کار را تمام می کند. همان طور که سال ۹۲ این اتفاق افتاد. آ آقای روحانی سال ۹۲ با گازانبر و سال ۹۶ با لوله، کار را تمام کرد. آیا این یک سفارش از طرف شما به آقای عارف است؟

اصلاح طلبان و اعتدالیون مجلس دهم با رأی قبول کننده به آقای کدخدایی موجب گردیدند او دوباره عضو حقوقدان شورای نگهبان گردد، در حالی که مجلس یکدست اصولگرای مرحله نهم چنین رأیی به آقای کدخدایی نداد و او برای چند سالی از دایره حقوقدانهای شورای نگهبان بیرون گردید. با در نظر گرفتن این مسئله تفکر می کنید شورای نگهبان در انتخابات مجلس آینده انقباضی ارزیابی صلاحیت نامزدها را انجام دهد یا انبساطی؟

با در نظر گرفتن این مسئله تفکر می کنید شورای نگهبان در انتخابات مجلس آینده انقباضی ارزیابی صلاحیت نامزدها را انجام دهد یا انبساطی؟عملکردی که ما از شورای نگهبان در ادوار متفاوت تأیید صلاحیت ها نامزدها رویت کردیم، بر اساس مرسوم انقباضی بود.

اعضای شورای نگهبان با نگاه ایدئولوژیکی که دارند همواره معتقدند که وظیفه ای دارند که ضروری هست انجام دهند. لذا بعید می دانم، این نگاه در دوسال آینده به نگاه انبساطی مبدل گردد.

اعضای شورای نگهبان با نگاه ایدئولوژیکی که دارند همواره معتقدند که وظیفه ای دارند که ضروری هست انجام دهند.  اصلاح طلبان مجلس دهم مذهبی گردن آقای کدخدایی گذاشتند.  به نظر شما این مسئله اثرگذاریی نخواهد داشت؟

چون یک نفر که در شورای نگهبان تصمیم گیر نیست. آ همان طور که اظهار کردم نوع نگاه و رویکرد شورای نگهبان دایر بر تکلیف‎مداری هست و به نتیجه نگاه نمی کند. مناظره ای با دکتر رحمانیان در بهمن سال ۹۴ داشتم، او صراحتا اظهار کرد، اگر شورای نگهبان با نگاه مصلحت بینامه پیش می رفت، حدس می کرد که با رد صلاحیت بسیاری از اصلاح طلبان، تمام سلایق آنها اجماع کرده و به یک فهرست واحد می رسند، در برابر اصولگرایان تعدد خواهند داشت و چیره این میدان اصلاح طلبان می باشند.

یعنی شورای نگهبان به اصلاح طلبان برای احداث اجماع انتخاباتی لطف می کند؟!

یعنی تصمیم شورای نگهبان موجب اجماع گردید.

برخی اصلاح طلبان اظهار می کنند آقای روحانی بعد از انتخابات رئیس جمهوری دوازدهم، گردش به راست کرده هست، این دیدگاه را چقدر صحیح می دانید؟

آقای روحانی سالیان سال در سامانه سیاسی کار کرده، مناصب متفاوتی داشته، در قوه مقننه بوده و. آ…

آ لذا آقای روحانی یک سیاستمدار پخته و جا افتاده هست و می داند در اوقاتی متفاوت چه طور سخن بگوید. چون آقای روحانی به مطلوبی می دانست که مناظره سوم کار را تمام می کند، همان طور که سال ۹۲ این اتفاق افتاد. آ آقای روحانی سال ۹۲ با گازانبر و سال ۹۶ با لوله کار را تمام کرد! این خیلی ارزشمند هست که فردی ادبیاتش متناسب با جغرافیای وقت و مکان باشد و بداند از واژه ها چه وقت و چه طور بکارگیری کند.

بخشی از نظام سیاسی که اعتدالیون بودند و نظام سیاسی آنها را قبول داشتریال از فیلتر شورای نگهبان رد گردیدند و با قسمتی از عقبه اجتماعی اصلاح طلبان رابطه احداث کردند و موجب چیرهی هایی گردیدند که در سال های ۹۲، ۹۴ و ۹۶ شاهدش بودیم.   فارغ از این موضوعات به نظر می رسد آقای روحانی به دنبال اجماع هست. تا چه وقتی ضروری هست همدیگر را حذف کنیم؟ تا چه وقتی ضروری هست یک روند سیاسی بگوید «من حقم و روند رقیبم باطل است؟»

آ تا چه وقتی ضروری هست همدیگر را حذف کنیم؟ تا چه وقتی ضروری هست یک روند سیاسی بگوید «من حقم و روند رقیبم باطل است؟»آنچه بعد از انتخابات در رویکرد آقای روحانی دیده می گردد، احداث اجماع نخبگان سیاسی هست. به عبارت دیگر اگر روزگاری اجماع بین اصلاح طلبان، اعتدالیون و معتدلین اصولگرا بود، اکنون آقای روحانی کوشش دارد که نخبگان حریف را هم بتواند جذب کند و اجماعی شکل بگیرد تا انشاءالله مشکلات بنیادی کشور با آرامش حل گردد. من اتفاقا این تاکتیک آقای روحانی را به عنوان فردی که دانشجوی تاریخ بوده، زیاد ارزشمند و در زمینه اجماع سازی و آرامش سیاسی هرچه زیادتر در کشور و پیشبرد اغراض درازمدت اقتصادی می دانم.

انتقادی که اصلاح طلبان به آقای روحانی دارند این هست که بعضی شعارهای انتخاباتی اش به طور مثال در مورد حصر، آزادی محیط رسانه ها و دانشگاه ها را فراموش کرده هست. این خورده گیری اصلاح طلبان را چقدر وارد می دانید؟

آ این خورده گیری اصلاح طلبان را چقدر وارد می دانید؟آقای روحانی در این مقطع دنبال اجماع سازی هرچه زیادتر در سطوح متفاوت نظام و جناح های سیاسی متفرق کشور هست. او این اجماع را در مبحث برجام بین سه ضلع سیاسی اصلاح طلبان، اعتدالیون و اصولگرایان معتدل احداث کرد.

به نظر می رسد رأی بالای آقای روحانی در انتخابات رئیس جمهوری دوازدهم ضروری هست رد کنندگان او را هم مجاب کرده باشد که اولا به این رأی احترام بگذارند، ثانیا لطمه های خودشان را شناسایی کنند و ثالثا بپذیرند مردم با این رأی بالا قدرت نمایی کردند و اکنون می طلبد که اجماعی در کشور به وجود آید. چون هر کشوری که قصد دارد به طرف پیشرفت برود، ضروری هست این اجماع را شکل دهد.

من تفکر می کنم، آقای روحانی اگر عقب نشینی هایی دارد، تاکتیکی هست. یعنی یک گام به عقب دو گام به جلو هست.

روزی که آقای روحانی در مجلس از وزرای علوم و نیرو دفاع کرد اظهار کرد «من همکاری کردم ولی خرید و فروش نکردم»، آیا از این سخن برداشت می گردد که آقای روحانی با رتبه های بالای نظام در حال همکاری است؟

اگر ما بتوانیم اجماع کنیم، این اجماع حتما حداکثری نخواهد گردید ولی اجماع دست کمی که توان داریم برای پیشرفت ایران انجام دهیم.

این اجماع توان دارد شکل بگیرد و عملا  هم شکل گرفته هست. در همین قضیه سپنتا نیکنام منحصرا اصلاح طلبان نبودند که از او دفاع کردند، آقای توکلی خوب تر از تمام موضع گرفت. آقای لاریجانی پرچمدار مخالفت با نظر شورای نگهبان هست. آ آقایان میرسلیم و ضرغامی نیز موضع گرفتند. آ پس یک اجماعی در حال شکل گیری هست بر این مبنا که انتخابات سخن اول و آخر را بزند. تا اطلاع ثانوی به جنبه استراتژیک و تاکتیکی ائتلاف اصلاحات، اعتدالیون و اصولگرایان معتدل ثابت هست.

به چه علت که این ائتلاف پاسخ در سال های ۹۲، ۹۴ و ۹۶ پاسخ گرفته و چیره گردیدیم، درکنار آنکه این ائتلاف منافع ملی کشور را تأمین می کند.   آقای روحانی وجهه ضروری بین دو روند سیاسی و لایه های بالایی حکومت را دارد که بتواند این اجماع را حاصل کند؟ یعنی دو طیف درون حکومت محوریت او را برای اجماع می پذیرند؟

آقای روحانی در سطوح نظام کار کرده و همواره مورد تأیید رهبری بوده هست. آ من تفکر می کنم در چهل سالگی انقلاب، غیر از این هم مسیری نداریم و فرد دیگری نیست که بتواند همان اجماع نسبی یا اجماع دست کمی را احداث کند.


لینک کوتاه مطلب : http://www.shalamchenews.com/?p=75138

دیدگاه شما

معادله ی امنیتی * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.