تاریخ ارسال : ۲۴ آذر ۱۳۹۴ ساعت : ۱۸:۰۱ 0 نظر چاپ این صفحه چاپ این صفحه

زمان‌بازی‌های لیگ‌قهرمانان‌آسیا اعلام شد(جدول)

کنفدراسیون فوتبال آسیا زمان برگزاری رقابتهای لیگ قهرمانا آسیا را اعلام کرد.

به گزارش شلمچه نیوز، زمان بندی برگزاری مسابقات مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲۰۱۶ به شرح زیر خواهد بود:

* گروه بندی غرب آسیا:

گروه A: النصر امارات، فولاد مبارکه سپاهان، لوکوموتیو ازبکستان، برنده پلی آف ۱ غرب آسیا (برنده الاتحاد عربستان و الوحدات اردن)
گروه B: النصر عربستان، ذوب آهن، لخویا قطر، برنده پلی آف ۳ غرب آسیا (برنده بنیادکار ازبکستان و الشباب امارات)
گروه C: پاختاکور ازبکستان، الهلال عربستان، تراکتورسازی تبریز، برنده پلی آف ۴ غرب آسیا (برنده الجزیره امارات و السد قطر)
گروه D: العین امارات، نسف ازبکستان، الاهلی عربستان، برنده پلی آف ۲ غرب آسیا (برنده الجیش و نفت ایران)

* گروه بندی شرق آسیا:

گروه E: جئونبوک هیوندای موتورز کره جنوبی، جیانگسو چین، بکامکس ویتنام، برنده پلی آف ۲ شرق آسیا
گروه F: سانفرنس هیروشیما ژاپن، اف سی سئول کره، بوریرام تایلند، برنده پلی آف ۳ شرق آسیا
گروه G: ملبورن ویکتوری استرالیا، تیم دوم ژاپن، سوان سامسونگ کره، برنده پلی آف ۴ شرق آسیا
گروه H: گوانگژو اورگراند چین، سیدنی استرالیا، تیم سوم ژاپن، برنده پلی آف یک شرق آسیا

۴ اسفند ۹۴:
گروه A: فولاد مبارکه سپاهان – برنده پلی آف ۱ غرب آسیا
گروه A: لوکوموتیو ازبکستان – النصر امارات
گروه B: النصر عربستان – برنده پلی آف ۳ غرب آسیا
گروه B: لخویا قطر – ذوب آهن
گروه E: جئونبوک هیوندای موتورز کره – برنده پلی آف ۲ شرق آسیا
گروه E: بکامکس ویتنام – جیانگسو چین
گروه F: سانفرنس هیروشیما ژاپن – برنده پلی آف ۳ شرق آسیا
گروه F: بوریرام یونایتد تایلند – اف سی سئول کره

۵ اسفند ۹۴:
گروه C: پاختاکور ازبکستان – برنده پلی آف ۴ غرب آسیا
گروه C: تراکتورسازی – الهلال عربستان
گروه D: العین امارات – برنده پلی آف ۲ غرب آسیا
گروه D: الاهلی عربستان – نسف ازبکستان
گروه G: ملبورن ویکتوری استرالیا – برنده پلی آف ۴ شرق آسیا
گروه G: سوان سامسونگ کره – تیم دوم ژاپن
گروه H: گوانگژو اورگراند چین – برنده پلی آف ۱ شرق آسیا
گروه H: تیم سوم ژاپن – سیدنی استرالیا

۱۱ اسفند: ۹۴:
گروه A: برنده پلی آف ۱ غرب آسیا – لوکوموتیو ازبکستان
گروه A: النصر امارات – فولاد مبارکه سپاهان
گروه B: برنده پلی آف ۳ غرب آسیا – لخویا قطر
گروه B: ذوب آهن – النصر عربستان
گروه E: برنده پلی آف ۲ شرق آسیا – بکامکس ویتنام
گروه E: جیانگسو چین – جئونبوک هیوندای موتورز کره
گروه F: برنده پلی آف ۳ شرق آسیا – بوریرام یونایتد تایلند
گروه F: اف سی سئول کره – سانفرنس هیروشیما ژاپن

۱۲ اسفند ۹۴:
گروه C: برنده پلی آف ۴ غرب آسیا – تراکتورسازی تبریز
گروه C: الهلال عربستان – پاختاکور ازبکستان
گروه D: برنده پلی آف ۲ غرب آسیا – الاهلی عربستان
گروه D: نسف ازبکستان – العین امارات
گروه G: برنده پلی آف ۴ شرق آسیا – سوان سامسونگ کره
گروه G: تیم دوم ژاپن – ملبورن ویکتوری استرالیا
گروه H: برنده پلی آف ۱ شرق آسیا – تیم سوم ژاپن
گروه H: سیدنی استرالیا – گوانگژو اورگراند چین

۲۵ اسفند ۹۴:
گروه A: برنده پلی آف ۱ غرب آسیا – النصر امارات
گروه A: فولاد مبارکه سپاهان – لوکوموتیو ازبکستان
گروه C: برنده پلی آف ۴ غرب آسیا – الهلال عربستان
گروه C: پاختاکور ازبکستان – تراکتورسازی تبریز
گروه E: برنده پلی آف ۲ شرق آسیا – جیانگسو چین
گروه E: جئونبوک هیوندای موتورز کره – بکامکس ویتنام
گروه G: برنده پلی آف ۴ شرق آسیا – تیم دوم ژاپن
گروه G: ملبورن ویکتوری استرالیا – سوان سامسونگ کره

۲۶ اسفند ۹۴:
گروه B: برنده پلی آف ۳ غرب آسیا – ذوب آهن
گروه B: لخویا قطر – النصر عربستان
گروه D: برنده پلی آف ۲ غرب آسیا – نسف ازبکستان
گروه D: العین امارات – الاهلی عربستان
گروه F: برنده پلی آف ۳ شرق آسیا – اف سی سئول کره
گروه F: سانفرنس هیروشیما ژاپن – بوریرام یونایتد تایلند
گروه H: برنده پلی آف ۱ شرق آسیا – سیدنی استرالیا
گروه H: گوانگژو اورگراند چین – تیم سوم ژاپن

۱۷ فروردین ۹۵:
گروه B: ذوب آهن – برنده پلی آف ۳ غرب آسیا
گروه B: لخویا قطر – النصر عربستان
گروه D: نسف ازبکستان – برنده پلی آف ۲ غرب آسیا
گروه D: الاهلی عربستان – العین امارات
گروه F: اف سی سئول کره – برنده پلی آف ۳ شرق آسیا
گروه F: بوریرام یونایتد تایلند – سانفرنس هیروشیما ژاپن
گروه H: سیدنی استرالیا – برنده پلی آف ۱ شرق آسیا
گروه H: تیم سوم ژاپن – گوانگژو اورگراند چین

۱۸ فروردین ۹۵:
گروه A: النصر امارات – برنده پلی آف ۱ غرب آسیا
گروه A: لوکوموتیو ازبکستان – فولاد مبارکه سپاهان
گروه C: الهلال عربستان – برنده پلی آف ۴ غرب آسیا
گروه C: تراکتورسازی تبریز – پاختاکور ازبکستان
گروه E: جیانگسو چین – برنده پلی آف ۲ شرق آسیا
گروه E: بکامکس ویتنام – جئونبوک هیوندای موتورز کره
گروه G: تیم دوم ژاپن – برنده پلی آف ۴ شرق آسیا
گروه G: سوان سامسونگ کره – ملبورن ویکتوری استرالیا

۳۱ فروردین ۹۴:
گروه C: برنده پلی آف ۴ غرب آسیا – پاختاکور ازبکستان
گروه C: الهلال عربستان – تراکتورسازی تبریز
گروه D: برنده پلی آف ۲ غرب آسیا – العین امارات
گروه D: نسف ازبکستان – الاهلی عربستان
گروه G: برنده پلی آف ۴ شرق آسیا – ملبورن ویکتوری استرالیا
گروه G: تیم دوم ژاپن – سوان سامسونگ کره
گروه H: برنده پلی آف ۱ شرق آسیا – گوانگژو اورگراند چین
گروه H: سیدنی استرالیا – تیم سوم ژاپن

اول اردیبهشت ۹۵:
گروه A: برنده پلی آف ۱ غرب آسیا – فولاد مبارکه سپاهان
گروه A: النصر امارات – لوکوموتیو ازبکستان
گروه B: برنده پلی آف ۳ غرب آسیا – النصر عربستان
گروه B: ذوب آهن – لخویا قطر
گروه E: برنده پلی آف ۲ شرق آسیا – جئونبوک هیوندای موتورز کره
گروه E: جیانگسو چین – بکامکس ویتنام
گروه F: برنده پلی آف ۳ شرق آسیا – سانفرنس هیروشیما ژاپن
گروه F: اف سی سئول کره – بوریرام یونایتد تایلند

۱۴ اردیبهشت ۹۴:
گروه C: پاختاکور ازبکستان – الهلال عربستان
گروه C: تراکتورسازی تبریز – برنده پلی آف ۴ غرب آسیا
گروه D: العین امارات – نسف ازبکستان
گروه D: الاهلی عربستان – برنده پلی آف ۲ غرب آسیا
گروه G: ملبورن ویکتوری استرالیا – تیم دوم ژاپن
گروه G: سوان سامسونگ کره – برنده پلی آف ۴ شرق آسیا
گروه H: گوانگژو اورگراند چین – سیدنی استرالیا
گروه H: تیم سوم ژاپن – برنده پلی آف ۱ شرق آسیا

۱۵ اردیبهشت ۹۵:
گروه A: فولاد مبارکه سپاهان – النصر امارات
گروه A: لوکوموتیو ازبکستان – برنده پلی آف ۱ غرب آسیا
گروه B: النصر عربستان – ذوب آهن
گروه B: لخویا قطر – برنده پلی آف ۳ غرب آسیا
گروه E: جئونبوک هیوندای موتورز کره – جیانگسو چین
گروه E: بکامکس ویتنام – برنده پلی آف ۲ شرق آسیا
گروه F: سانفرنس هیروشیما ژاپن – اف سی سئول کره
گروه F: بوریرام یوناتید تایلند – برنده پلی آف ۳ شرق آسیا
ساعت برگزاری مسابقات پس از اعلام کنفدراسیون فوتبال آسیا، در تارنمای رسمی فدراسیون فوتبال منتشر خواهد شد.

همچنین، در گروه D رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا ۲۰۱۶ تیم نفت تهران در صورت صعود در تک بازی پلی آف مقابل الجیش قطر که ۲۰ بهمن ۹۴ برگزار می شود، با سایر تیم های این گروه شامل الاهلی عربستان، نسف ازبکستان و العین امارات به رقابت خواهد پرداخت.


لینک کوتاه مطلب : http://www.shalamchenews.com/?p=7345

دیدگاه شما

معادله ی امنیتی * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.