تاریخ ارسال : ۲۳ دی ۱۳۹۶ ساعت : ۰۳:۵۵ 0 نظر چاپ این صفحه چاپ این صفحه

سرنوشت دریا بعد از آلودگی نفتی

اما برخورد کشتی با محموله حدود ۱۳۶هزار تنی میعانات گازی (نفت تغلیظ شده اشتعال پذیر) و به احتمال زیاد نفت خام سبک چنان سانحه آفرین گردید که علاوه بر خسارت های جانی و مالی، محتمل هست لطمه های زیست محیطی همان سال ها در دریا بر جای بماند.

سانچی ۲۴۷ متری حامل یک میلیون بشکه نفت مربوط به شرکت ملی نفت ایران به اعتبار ۶۰ میلیون دلار (قریب به ۲۶۴ میلیارد تومان) بود که برای تحویل به شرکت هانواتوتال کره جنوبی راهی دریا شده بود. اما سانحه برخورد منتج به آتش گرفتن نفتکش و نشت ظرفیت عظیم نفت به دریا گردید. در این گزارش فارغ از ارزیابی امنیت نفتکش و خسارات جانی و مالی سهمگینی که این سانحه به بار آورده هست، شیوه تامین امنیت در نفتکش ها و فناوری های جمع آوری آلودگی های نفتی از سطح دریا را در صورت بروز سانحه ارزیابی می در این گزارش فارغ از ارزیابی امنیت نفتکش و خسارات جانی و مالی سهمگینی که این سانحه به بار آورده هست، شیوه تامین امنیت در نفتکشکنیم.

آب های آزاد؛ جایی برای اکتشاف و جابه جایی نفت

نفت از حیاتی ترین ماده های طبیعی در زندگی بشر هست و به سبب توزیع ناهمگون این ماده شیمیایی در سراسر جهان، تجارت نفت به سوژه ای بسیار با اهمیت و مؤثر در زندگی بشر مبدل شده هست. به همین خاطر معمول ترین و قدیمی ترین نوع تانکرهایی که بین دریاها و اقیانوس ها رفت و آمد می کنند، تانکرهای نفتی برای حمل نفت و فرآورده به همین خاطر معمولهای نفتی می باشند. البته منظور از تانکر نفتی منحصرا تانکر در بر دارنده نفت نیست و محموله این کشتی البته منظور از تانکر نفتی منحصرا تانکر در بر دارنده نفت نیست و محموله این کشتیها تنوع بیشتری دارد. نفت با توجه به سطح خالص سازی انواع مختلفی پیدا می کند و هر نوع بسته نفت با توجه به سطح خالصبندی و روش جابه جایی متفاوتی دارد.

در اواسط دهه ۷۰میلادی ظرفیت تانکرهای نفتی با توسیع داد و ستد نفت در سطح جهان افزایش یافت و بدین ترتیب ژاپن اولین تانکرهای ۱۰ تا ۲۰میلیارد تنی را ساخت تا نفت بیشتری در هر عزیمت دریایی جابه جا گردد و هزینه های حمل و نقل کاهش پیدا نماید. این روند تا اواخر دهه ۹۰ میلادی ادامه داشت و در این زمان تانکرهای بزرگ (VLCC) و بسیار بزرگ (ULCC) این روند تا اواخر دهه ۹۰ میلادی ادامه داشت و در این زمان تانکرهای بزرگ () حامل نفت خام ساخته گردید. امروز کارکرد انواع نفتکش ها با توجه به سامانه های موجود در آنان متمایز هست و با اهمیت ترین این سامانه ها از نظر کاربرد، سامانه گرمایش نفت، سامانه تهویه مخزن حمل و نقل، سامانه کنترل سرریز، سامانه گاز بی اثر و سامانه آتش امروز کارکرد انواع نفتکشنشانی هست. علاوه بر این، همه نفتکش ها دست کم یک عرشه جرثقیل برای کنترل لوله های جابه جایی محموله نفتی و پرکردن تانکر دارند و هنگام شارژ و تخلیه نفتکش، لوله ها از محل به عرشه کشتی وصل می علاوه بر این، همه نفتکششوند.

سامانه گرمایش نفت

طبق معمول همه کشتی های حامل نفت خام به سامانه گرمایش نفت مجهز می باشند، زیرا نفت خام سنگین هست و در محیط های سرد به کندی حرکت می به همین سبب پس از مدتی پمپ ها و خطوط جابه جایی در در خلال تخلیه را مسدود می سامانه گرمایش نفت محموله را به طور مستمر در درجه حرارت مناسب نگه داشته و گرانروی مایع را محافظت میکند. سامانه گرمایش نفت محموله را به طور مستمر در درجه حرارت مناسب نگه داشته و گرانروی مایع را محافظت می ماندن فضایی برای بخارهای نفتی ایجاد شده هست.

سامانه تهویه مخزن
حمل و نقل

محموله های نفتی حتی در بزرگ ترین نفتکش ها هم کامل پر نمی گردد و سبب آن باقی با این حال این بخارها که بسیار اشتعال پذیر می باشند، نباید در مخازن حمل و نقل بر جای بمانند و در این شرایط سامانه های تهویه مناسب این بخارها را به خارج از فضای محصور هدایت می علاوه بر این سامانه اخطار و دریچه اقدام لازم به سرعت صورت پذیرد.

سامانه کنترل سرریز

این سامانه با استفاده از کنترل سطح و فشار آبشاری از این که سطح روغن، از تانک سرریز نمی کند، اطمینان پیدا می علاوه بر این سامانه اخطار و دریچه های نشت به این سامانه متصل می باشند تا در صورت بروز مشکل، بدین ترتیب در صورت تجمع بخارهای نفتی، از آتششود.

سامانه گاز بی اثر

فضای بین سطح آزاد روغن و پوشش بالای مخزن محموله باید همیشه با گازهای بی به همین خاطر سیستمی برای تزریق مستمر گاز بیشود. بدین ترتیب در صورت تجمع بخارهای نفتی، از آتش سوزی احتمالی پیشگیری می به همین خاطر سیستمی برای تزریق مستمر گاز بی اثر در نفتکش ها تعبیه می گردد تا این اطمینان را ایجاد کند که این فضا با گاز بی اثر اشغال می نشانی در هر تانکر نفتی برای محافظت امنیت تانکر حیاتی هست. معمول ترین گازهای بی اثر استفاده شده برای این منظور دی

سامانه آتش نشانی

طراحی و ساخت سامانه آتش شلنگ آتش نشانی، خاموش کننده ها و آبپاش های دریایی دوری کرد. علاوه بر این وجود اتاق مخزن دی از سویی دریا نقش حیاتی در زیست بوم زمین داشته و به همین خاطر محافظت آن نیز اهمیت زیادی دارد.

فناوری های مهار آلودگی نفتی از سطح دریا

فعالیت های بشر در دریا به طور مستمر با احتمال آلوده کردن محیط زیست دریا همراه هست و با این حال نمی توان از توسعه فعالیت توزیع، اکتشاف و حمل نفت و فرآوردهاندازد و اگر تمهیدات لازم اندیشیده نشود، تبعات آن زیاد می باشد. در این شرایط، به سبب نوع سانحه نمیهای آن در یک محیط آبی پخش شده هست. توزیع، اکتشاف و حمل نفت و فرآورده های آن یکی از فعالیت هایی هست که محیط زیست دریا را به خطر می های جهان پراکنده شده هست.

دکتر سعید مظاهری، عضو هیات علمی پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی، در مورد نحوه مبارزه با آلودگی های نفتی پس از بروز حوادثی مثل سانحه نفتکش سانچی به جام جم می گوید: حمل و نقل دریایی فرآورده ها و فرآورده های نفتی مثل سانحه موخر (برخورد یک نفتکش با شناوری دیگر یا برخورد دو نفتکش) علاوه بر خسارت های انسانی غیرقابل جبران، لطمه های زیادی به محیط زیست منطقه وارد می در این شرایط، به سبب نوع سانحه نمی توان ظرفیت زیاد نفت را در ساعت های اولیه مهار کرد و به همین خاطر ظرفیت عظیمی از نفت یا فرآورده آسیببوم دریا ادامه دارد.

در گذشته نیز آلودگی های نفتی بزرگی در سطح آب مواد شیمیایی حاصل از چنین آلودگیگذارد. حریق چاه های نفتی کویت و واردشدن ظرفیت زیادی نفت به آب های خلیج فارس یکی از آلودگی های وسیع بود که تبعات آن روی گونه هایی ابتدا باید نحوه انتشار نفت در محیط و شرایط آب و هوایی منطقه مطالعه گردد. لطمه های متاثر از مصیبت خلیج مکزیک که در دهه گذشته رخ داد نیز هنوز در منطقه های ساحلی و زیست منظور از شرایط آب و هوایی، درجه حرارت، جهت باد، نوع خیز و جریان آب، فشار و رطوبت هواست که شرایط انتشار لکه نفتی را عوض شدن میدهد. مواد شیمیایی حاصل از چنین آلودگی هایی وارد بدن همه موجوداتی می گردد که از آب تغذیه می کنند و سر انجام با نفوذ به خاک اثرها طولانی مدت در طبیعت باقی می پس از ان میآوری کرد و خطرهای آن را تا جای محتمل محدود کرد.

برای مبارزه با چنین آلودگی زیرا تا امروز بشر نتوانسته آلودگیهای نفتی در دریا را به صورت کامل مهار کند. منظور از شرایط آب و هوایی، درجه حرارت، جهت باد، نوع خیز و جریان آب، فشار و رطوبت هواست که شرایط انتشار لکه نفتی را عوض شدن می پس از ان می توان سنجید چه مقدار آلودگی را می توان با امکانات موجود جمع این لکهگیرد. زیرا تا امروز بشر نتوانسته آلودگی لکه نفتی تحت تاثیر شرایط محیطی مثل باد، جریان آب و خیز دریا پخش میها زیاد گردد.

پس از انتشار لکه نفتی چه رخدادی می افتد؟

اگر لکه نفتی متاثر از برخورد تانکرها یا هنگام تخلیه نفتی در سطح دریا منتشر گردد، چون وزن ویژه نفت سبک تر از آب هست، روی سطح شناور می لکه نفتی گناه متمایز نسبت به آب دارد و به همین خاطر در آب پراکنده میهای محاسباتی هست. این لکه ها ابتدا ضخامت دارند که پس از پخش شدن این ضخامت به دست کم دست یافته و سطح گسترده ای را در برمی دهند تا آلودگی وسیع نشود. لکه نفتی تحت تاثیر شرایط محیطی مثل باد، جریان آب و خیز دریا پخش می گردد و محتمل هست از حالت یکپارچه به چندتکه تقسیم شده و تعداد لکه پس از کنترل منطقه، خوب ترین کار محتمل استفاده از دستگاه مکنده برای جمعآوری این آلودگی هست. لکه نفتی گناه متمایز نسبت به آب دارد و به همین خاطر در آب پراکنده می گردد و پیش بینی مسیر پراکنش لکه نیازمند مدل تواند در پالایشگاه از آب تفکیک گردد و به دلیل اعتبار اقتصادی دو مرتبه مورد استفاده قرار گیرد.

در جهان، طبق معمول در صورت امکان و ایمن بودن منطقه، تا جای محتمل به محل سانحه نزدیک می گردند و ابتدا با موانع شناور منطقه آلوده شده را محدود کرده و تحت مدیریت قرار می به عبارت دیگر، آلودگی به جای وسیع شدن روی سطح آب به بستر دریا جابه جا میشود تا در مدت زمان طولانی با فعل و انفعالات شیمیایی از بین برود. پس از کنترل منطقه، خوب ترین کار محتمل استفاده از دستگاه مکنده برای جمع در این روش خسارت از جایی به منطقهماندن نفت روی سطح آب باشد. سر انجام ماده جمع آوری شده می سوزاندن نفت روی سطح آب راهکار دیگری هست که به شکلی آلودگی دریایی را از بین میشود.

راه حل دیگر، پخش موادی مثل گرد روی لکه های نفتی هست که وزن ویژه لکه نفتی را افزایش داده و موجب ته نشین شدن آن می ظرفیت ماده پخش شده و شرایط آب و هوایی منطقه بستگی دارد. به عبارت دیگر، آلودگی به جای وسیع شدن روی سطح آب به بستر دریا جابه جا می اما تجربه حوادث متفاوت نشان داده حدود ۲۰ تا ۶۰ درصد آلودگی ما بقی پس از پخش آلودگی جمع میشود. در این روش خسارت از جایی به منطقه ای با شرایط دیگر جابه جا می گردد و انتظار می رود خسارت ها کمتر از باقی در سانحه خلیج مکزیک به سبب عدم امکان حضور در منطقه پس از بروز سانحه این آلودگی غیرقابل کنترل بود و آثار ظاهری محیطشد. سوزاندن نفت روی سطح آب راهکار دیگری هست که به شکلی آلودگی دریایی را از بین می برد، اما به دلیل ایجاد دود، هوا آلوده می

میزان آلودگی نفتی جمع آوری شده به نوع سانحه، اما تجربه حوادث متفاوت نشان داده حدود ۲۰ تا ۶۰ درصد آلودگی ما بقی پس از پخش آلودگی جمع می در سانحه خلیج مکزیک به سبب عدم امکان حضور در منطقه پس از بروز سانحه این آلودگی غیرقابل کنترل بود و آثار ظاهری محیط زیستی تا حدود یک سال بعد دیده می

سپیده شعرباف


لینک کوتاه مطلب : http://www.shalamchenews.com/?p=83045

دیدگاه شما

معادله ی امنیتی * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.