به گزارش شلمچه نیوز، در این رقابت هواداران دو تیم درگیری شدیدی پیدا کردند.