تاریخ ارسال : ۰۱ بهمن ۱۳۹۶ ساعت : ۰۷:۳۹ 0 نظر چاپ این صفحه چاپ این صفحه

صندوق های بازنشستگی؛ ادغام یا استقلال

روزنامه ایران درج کرد: طرح ادغام مؤسسه صندوق پشتیبانی و بازنشستگی کارکنان شرکت فولاد در صندوق بازنشستگی کشوری در مهرماه جاری در مجلس اعلام وصول و نماینده های مردم در خانه ملت با بررسی عادی طرح موافقت کردند. ایسنا در همین خصوص در گزارشی به ابعاد چالش های ادغام صندوق های بازنشستگی پرداخته هست.  علاوه بر سه ‏صندوق بزرگ سازمان تأمین اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و صندوق بازنشستگی کشوری، ۱۴ ‏صندوق کوچک و مخصوص در کشور وجود دارد که بنا بر ساختار تشکیلاتی، صرفاً برای پشتیبانی و بازنشستگی اعضای ‏اختصاصی خود فعالیت می کنند. ساز و کار صندوق های بازنشستگی به این صورت هست که در دوران اشتغال ‏عضو، حق بیمه (به مأخد قسمت کارفرما و کارمند) به صندوق بازنشستگی ذی ربط واریز می شود پس از آن صندوق ذی ربط با ‏تکیه بر وجوه ذکر شده و سود به دست آمده از سرمایه گذاری های انجام شده نسبت به عرضه خدمات در زمان بازنشستگی، ‏از کارافتادگی و علاوه بر این بعد از مرگ اقدام می کند.
‏‏طی سال های موخر شاهد پر رنگ شدن مشکلات ذی ربط به صندوق های بازنشستگی هستیم. سبب این امر، ‏سررسید شدن تعهدها صندوق های بازنشستگی هست که به جای اینکه از ذخایر صندوق ها پرداخت گردند از ‏منابع دولت  یا حامی های مالی آنان پرداخت می گردند.  عوامل ایجاد ناکارآمدی در صندوق ها   عوامل زیادی سبب ایجاد ناکارآمدی صندوق ها می باشند؛ در این میان عاملان جمعیتی و اقتصادی به عنوان فاکتورهای تأثیرگذار بیرونی، تقریباً بر همه صندوق های بازنشستگی دنیا اثرگذاری ‏گذاشته اند. تغییرات جمعیتی کشور مشابه افزایش امید به زندگی، سالمند شدن جمعیت تحت پوشش، روند رو به ‏رشد تعداد مستمری بگیران و کاهش همزمان تعداد بیمه پردازان، افزایش دوره برخورداری از مستمری بازنشستگی و ‏عوامل دیگر هزینه های زیادی را به صندوق ها تحمیل می کنند که صندوق های ایران هم مستثنی از این قواعد نیستند.  ‏   ‏ از سوی دیگر، تحمیل قوانین ضدبیمه ای و اجرای آنان مشابه بازنشستگی پیش از موعد، نبود استانداردهای بررسی ‏آکچوئری صندوق ها، پایین بودن سن بازنشستگی، نبود نهاد ناظر واحد بر صندوق های بازنشستگی، نبود نرمال ‏سرمایه گذاری، افزایش های نامتعارف حقوق مستمری بگیران و شاغلان و عاملان داخلی دیگر، شیب روند هزینه های ‏صندوق ها را افزایش می دهد.  در بین صندوق های بیمه ای کشور که دچار بحران شده اند، میتوان به صندوق پشتیبانی و ‏بازنشستگی کارکنان فولاد، صندوق هواپیمایی هما و پیش از آن صندوق معذوریت و بازنشستگی کارکنان جهاد ‏کشاورزی اشاره نمود. ‏ ‏ من جمله تصمیماتی که بدون رعایت اصول بیمه ای و بدون در نظر گرفتن پیامد آن از سوی ‏مراجع قانونگذار اتخاذ گردید، ادغام صندوق بازنشستگی کارکنان جهاد کشاورزی در صندوق ‏بازنشستگی کشوری هست که منتج به تشدید مشکلات مالی صندوق بازنشستگی کشوری ‏شده هست. قانون ادغام صندوق بازنشستگی کارکنان جهاد کشاورزی در صندوق بازنشستگی کشوری در دی ماه ۱۳۹۰ به ‏صورت طرح دوفوریتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و بدون هیچ گونه کار کارشناسی قبلی توسط مجلس به ‏تصویب رسید. صندوق معذوریت و بازنشستگی کارکنان جهاد کشاورزی با مشکلات بسیار فراوان مالی که حاصل سوء ‏تدبیر اداره کنندگان صندوق بود طی مصوبه ذکر شده ادغام گردید، در نتیجه  صندوق بازنشستگی کشوری با بحران های مالی ‏شدیدتری رو به رو گردید.    هرچند صندوق جهاد کشاورزی با ۱۵ هزار  نفر بازنشسته و حدود ۱۹ هزار کسورپرداز و با ‏قوانینی که تقریباً با مقررات مورد عمل این صندوق تطابق داشته و از لحاظ تطبیق با قوانین این صندوق با مشکلات ‏کمتری روبه بود بلکه عملیات ادغام سامانه های  عملیاتی مالی و صادر کردن احکام بیشتر از پنج سال به طول انجامید. از ‏مهم ترین علل طولانی شدن این فرآیند میتوان به عدم تطابق امتیازهای فراقانونی در صندوق جهاد کشاورزی اشاره ‏کرد که من جمله آنان میتوان به  عدم سنخیت در بالا بردن گروه های شغلی کارکنان جهاد کشاورزی با قوانین مورد عمل صندوق بازنشستگی ‏کشوری، پذیرش سوابق تحصیل از لحاظ بازنشستگی و پذیرش بعضی سوابق بدون پرداخت هزینه به روز شده اشاره نمود.    عباس اورنگ در اظهار کرد وگو با ایسنا، درمورد الزامات این طرح ایده ای اظهار کرد: اگر جنس و مبنای دو صندوق یکی باشد؛ ادغام توان دارد خوب باشد اما اگر قرار باشد جنس، مبنا و تعهدها دو صندوق متمایز باشد با ادغام مشکلاتی ایجاد می شود.  این کارشناس بیمه و تأمین اجتماعی با بیان اینکه طبق معمول در دنیا صندوق های بازنشستگی کشوری صندوق هایی نیستند که بشود تعادل آنان را بر مبنای یک جمعیت کوچک و محدود رعایت کرد، اظهار کرد: هرچه صندوقی بزرگ می شود نوسانات کمتر توان دارد آن صندوق و سر انجام جامعه و حاکمیت را دچار عارضه کند.    اورنگ دنبال کرد: در حال حاضر چندین صندوق بازنشستگی کوچک در کشور داریم و با این نگاه اساساً نمی شود با این اصطلاحا صندوقچه ها با مبانی بیمه ای مشی کرد. در حقیقت نمی شود منطق بیمه ای را در صندوقچه ها پیاده کرد.  این کارشناس بیمه و تأمین اجتماعی اضافه کرد: در صندوق فولاد طی یک دهه گذشته تعهداتی در حوزه بیمه پردازان و بازنشستگان ایجاد شده که تأمین ارزش نشده هست؛ در نتیجه اگر اکنون صندوق بخواهد با هر صندوق دیگری ادغام شود، قطعاً آورده ای بسیار نازل تر از صندوق مادر و مقصد خواهد داشت و طبیعتاً به صندوقی که قصد دارد صندوق فولاد را در خودش حل کند، نا عدالتی می شود.  اورنگ تصریح کرد: اگر قرار باشد صندوق فولاد با صندوق بازنشستگی کشوری ادغام شود و مراجع آن حدس نشود و در حد این باشد که تنها کلیه دارایی ها و مصارف صندوق فولاد در صندوق کشوری ادغام شود، قاعدتا صندوق بازنشستگی کشوری بازنده می باشد و مغبون می شود. وی با بیان اینکه امروز با صندوقچه هایی مواجهیم که توانسته اند با رانت هایی که ازدستگاه خودشان می گیرند روی پای خودشان بایستند اظهار کرد: به عنوان مثال صندوق صدا و سیما از  پخش آگهی های تبلیغاتی، در صندوق بانک ها از تسهیلات، در صندوق هواپیمایی ایران ایر از  شرکت ایران ایر اداره می گردند و به شکلی سوء تصمیم گیری و سوء مدیریت ها در این صندوقچه ها معلوم نمی شود.  این کارشناس بیمه و تأمین اجتماعی اضافه کرد: ولی اگر این صندوقچه ها بخواهند ادغام گردند و با خودشان مصارف و تعهداتی را ببرند و از آن سو یک سری دارایی نازلی عرضه دهند؛ چون این رانت ها جابه جا نمی شود طبیعتاً صندوق مقصد عارضه می بیند. به عنوان مثال در ایران ایر صندوقی به معنای حقیقی کلمه وجود ندارد. حق بیمه کم شده ولی در بخش جاری استفاده شده و صندوق اندوخته ای ندارد و وقتی فردی بازنشسته می شود از محل جاری و سایر مراجع حقوق می دهند، اکنون اگر این صندوقچه را ادغام کنیم چه رخدادی می افتد؟ اورنگ اضافه کرد: این صندوقچه ها بسیار کوچک می باشند و گاهی برای خودشان آن طور که قصد دارند، مقرراتی را اعمال می کنند و چون  تشکل ها و انجمن ها توان ندارند روی آنان اعمال نفوذ کنند، برای خودشان حاکمیت عجیب و غریبی به هم می زنند. وی با اهتمام بر اینکه برای ادغام یک صندوق باید مراجع و مصارف و بار مالی تحمیلی به صندوق مقصد طبق محاسبه های بیمه ای مشخص شود، عنوان نمود: اگر بر طبق محاسبه های اکچوئری تعهدها را محاسبه و مراجع لازم را برای صندوق مقصد تأمین ارزش کنیم، ادغام به سود هر دو طرف هست.    وی دنبال کرد: اگر این روند عوض شدن نکند، یک نوع بی عدالتی را به صندوق بازنشستگی کشوری تحمیل کرده ایم. قاعدتاً هنگام تصمیم گیری برای ادغام دو صندوق با توجه به تفاوت هایی که از لحاظ مزایای ذی ربط به مشترکین وجود ‏دارد می بایست پیش از هر چیز، بررسی دقیق و صحیحی از اختلاف ها و شباهت های دو صندوق صورت گیرد تا پیامد ‏و آثار بلندمدت این جابه جایی گریبانگیر مشترکین صندوق های مبدأ و مقصد نشود.


لینک کوتاه مطلب : http://www.shalamchenews.com/?p=84115

دیدگاه شما

معادله ی امنیتی * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.