تاریخ ارسال : ۱۷ آذر ۱۳۹۶ ساعت : ۱۱:۳۰ 0 نظر چاپ این صفحه چاپ این صفحه

طغیان خون هایی که نا عدالتی ستیزی را می طلبید/ دانشجوهای آغازگر روند های انقلابی اند

 روز نا عدالتی ستیزی دانشجویانبه گزارش شلمچه نیوز به نقل از خبرنگار حوزه دانشگاهی گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان؛

دانشجوهای، آمریکا را عامل کلیدی کودتا می دانستند و طبیعی بود که در مقابل این بندگی استعمار تصویر العمل نمایش دهند. دکتری قانونی در تاریخ ۱۷ آذر نحوه شهید شدن سه تن از دانشجوهای دانشکده را اینگونه منتشر کرده هست: ۱- مصطفی بزرگ نیا بر اثر یک گلوله که از جانب راست سینه وارد و از زیر بغل چپ او بیرون گردید، مرگ کرده هست. بر اثر این گلوله استخوان بازوی وی به کلی خرد شده و خونریزی بسیار موجب مرگ وی شده هست ۲- آذر شریعت رضوی دانشجوی مقتول دیگر منحصرا به دلیل زخم سر نیزه مرگ کرده هست.

پزشکی قانونی در تاریخ ۱۷ آذر نحوه شهید شدن سه تن از دانشجوهای دانشکده را اینگونه منتشر کرده هست:
۱- سر نیزه استخوان ران راست وی را به کلی خرد و شریانها را پاره کرده هست. بر اثر این گلوله استخوان بازوی وی به کلی خرد شده و خونریزی بسیار موجب مرگ وی شده هست
۲- آ در دستاورد خونریزی بسیار زخمی در گذشته هست. ۳- مقتول دیگر احمد قند چی اسم دارد و به دلیل اصابت گلوله ای که وارد شکم وی شده و احشا درونی را پاره کرده در گذشته هست. بازخوانی  واقعه ۱۶ آذر دانشگاه تهران  دولت کودتا علی رغم آگاهى از  احساس های ضد انگلیسى مردم، ترقی فورى مناسبات را در پیش گرفت.
۳-

بازخوانی  واقعه ۱۶ آذر دانشگاه تهران 

واقع شدن تظاهرات، موقع ورود نیکسون که قرار بود ۱۷ آذر به دانشگاه تهران بیاید، قطعى بود. از صبح ۱۶ آذر حضور نیروهای نظامی در محوطه دانشگاه به طور چشمگیری افزایش یافته بود.

در ابتدا به دیدگاه می رسید این حضور، تمرینی برای عزیمت فردای نیکسون به تهران باشد اما ورود نیروهای نظامی به داخل دانشکده ها و برخورد با دانشجوهای همه را دلواپس کرده بود.

یکى از دربان‏هاى دانشگاه در همین روز شنیده بود که به یکى از افسران گارد مستقر در دانشگاه تلفنى فرمان رسید «باید یک دانشجو را شقه کرد و جلوى درب بزرگ دانشگاه آویخت تا عبرت همه گردد و موقع ورود میهمانان خارجى صداها خفه گردد و جنبنده ‏اى نجنبد»

  خاطرات شهید چمران از واقعه ۱۶ اذر  شهید مصطفی چمران که خود یکی از دانشجوهای دانشکده فنی در آن سال و از شاهدان این واقعه بود، خاطرات آن روز را بصورت سندی مکتوب تنظیم کرده است؛ در قسمتی از نوشته های شهید چمران مطالعه می کنیم:  “حدود ساعت ‌10 صبح موقعی که دانشجوهای در کلاس ها بودند، چندین نفر از سربازان دسته “جانباز” بهمراهی تعداد فراوانی سرباز مرسومی رهسپار دانشکده فنی گردیدند. ما در کلاس دوم دانشکده فنی که در حدود ‌160 دانشجو داشت، مشغول درس بودیم.

 

خاطرات شهید چمران از واقعه ۱۶ اذر 

شهید مصطفی چمران که خود یکی از دانشجوهای دانشکده فنی در آن سال و از شاهدان این واقعه بود، خاطرات آن روز را بصورت سندی مکتوب تنظیم کرده است؛ در قسمتی از نوشته های شهید چمران مطالعه می کنیم:  “حدود ساعت ‌10 صبح موقعی که دانشجوهای در کلاس ها بودند، چندین نفر از سربازان دسته “جانباز”

آ در این موقع پیشخدمت دانشکده مخفیانه وارد کلاس شده به دانشجوهای گفت؛ “بسیار مراقب باشید. در این موقع پیشخدمت دانشکده مخفیانه وارد کلاس شده به دانشجوهای گفت؛ ” چون سربازان قصد دارند به کلاس هجوم کنند اگر اعلامیه یا روزنامه‌ای دارید از خود دور کنید (آن روز “راه مصدق” تعداد ای از سربازان، دانشکده فنی را به کلی محاصره کرده بودند تا فردی از میدان نگریزد.) مهندس خلیلی بشدت عصبانی هست و کوشش می کند که از ورود سربازان به کلاس جلوگیری کند ولی مشخص نیست که قادر به این کار باشد” آنگاه دسته ای از سربازان با سرنیزه بهمراهی سربازان دسته جانباز از در بزرگ دانشکده وارد گردیدند و دانشجوهای را که در حال خارج شدن و یا در جلوی کتابخانه و کریدور جنوبی دانشکده بودند هدف قرار دادند.

دانشجوهای مات و مبهوت به این صحنه تاثرآور می نگریستند. آ سربازان قدم به قدم به سرنیزه های کشیده به طرف دانشجوهای نزدیک می گردیدند. بیشتر دانشجوهای به اضطرار پا به فرار گذاردند تا از درهای جنوبی و غربی دانشکده بیرون گردند. در این میان عداوت یکی از دانشجوهای ترکید.

تاکنون صدای او خاموش نشده بود که رگبار گلوله باریدن گرفت و چون دانشجوهای مجال فرار نداشتند، به کلی غافلگیر گردیدند و در همان لحظه اول تعداد فراوانی هدف گلوله جای گرفتند. او که مرگ را به چشم می دید و خود را کشته می دانست دیگر نتوانست این همه فشار درونی را تحمل کند و آتش از سینه پرسوز و گدازش به نحو شعارهای کوتاه بیرون ریخت؛ “دست نظامیان از دانشگاه کوتاه”.     شهید چمران در قسمت دیگری از این خاطرات،  نحوه شهید شدن سه تن از داشنجویان دانشکده را این‌گونه می نویسد: از حدود سی نفری که به آزمایشگاه مقاومت مصالح پناه بردند، به استثنای دو یا سه نفری همه زخمی شده بودند؛ دانشکده تماما محاصره شده بود و فردی نمی توانست بیرون گردد. 

 
 بعد از ختم گلوله باران، دقیقه ای سکوت دانشکده را فرا گرفت. روز نا عدالتی ستیزی دانشجویان

شهید چمران در قسمت دیگری از این خاطرات،  نحوه شهید شدن سه تن از داشنجویان دانشکده را این‌گونه می نویسد:

این دانشجوهای آنقدر خشمناک و انقلابی شده بودند که کنترل آنان به کلی از دست رفته بود.

اولیای دانشکده مستخدمین و چند نفری از دانشکده دکتری قصد داشتند مجروحین را به دکتری برده درمان کنند. به این ترتیب سه نفر از دوستان ما بزرگ نیا، قندچی و شریعت رضوی شهید و بیست و هفت نفر دستگیر و تعداد فراوانی زخمی گردیدند.

 غلامرضا شریعت رضوی برادر شهید آذر شریعت رضوی یکی از شهدای روز دانشجو درمورد خصوصیات اخلاقی برادرش می گوید:
” همیشه معترض بود و یادم هست که همیشه این شعار را زمزمه می کرد:
گر چرخ به کام ما نگردد
کاری بکنیم تا بگردد
برادرم به جست و جوی آذر دوباره به دانشگاه باز می گردد و بعد از جست و جو تا ساعت ۱۰ شب به او خبر می دهند که آذر بهمراه دو تن دیگر به شهید شدن دست یافته هست. ” 

همچنین پوران شریعت رضوی خواهر شهید شریعت رضوی و همسر دکتر علی شریعتی در اظهار خاطرات آن سال می گوید: “”پوران شریعت رضوی در اظهار کرد و گویا که بمناسبت پنجاهمین سال شهید شدن دانشجوهای دانشگاه تهران منتشر گردید، در سفارش به جوانان می‌گوید: ” سفارش ما به جوانان این هست که به دور از شائبه های موجود از انجایی که قسمت هایی از تاریخ در حال فراموشی هست مورخ خود بنگرند و به سبب بسپارند.  او نه ساله بود که برادر بزرگش علی اصغر شریعت رضوی(طوفان) در سال ۱۳۲۰ در حال دفاع از میهن شهید گردید.”

پوران شریعت رضوی در اظهار کرد و گویا که بمناسبت پنجاهمین سال شهید شدن دانشجوهای دانشگاه تهران منتشر گردید، در سفارش به جوانان می‌گوید: ”  
”  گزارش دکتری قانونی درمورد نحوه شهید شدن دانشجوهای دانشکده فنی دکتری قانونی در تاریخ ۱۷ آذر نحوه شهید شدن سه تن از دانشجوهای دانشکده را اینگونه منتشر کرده هست: ۱- مصطفی بزرگ نیا بر اثر یک گلوله که از جانب راست سینه وارد و از زیر بغل چپ او بیرون گردید، مرگ کرده هست.                    سال ها از واقعه ۱۶ آذر می گذرد اما اسم و یاد شهدای واقعه شانزده اذر ۱۳۳۲  همان طور ثابت هست. آ” 

گزارش دکتری قانونی درمورد نحوه شهید شدن دانشجوهای دانشکده فنی

دکتری قانونی در تاریخ ۱۷ آذر نحوه شهید شدن سه تن از دانشجوهای دانشکده را اینگونه منتشر کرده هست:
۱-  حجت‌الاسلام محمد محمدیان،  ریاست نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها  با اشاره به اینکه بعضی‌ها مشغول تحریف‌ 16 آذر هستند‌ اظهار کرد: لازم هست توجه کنیم که ۱۶ آذر سالروز‌ شهید شدن ۳ تن از دانشجویان‌ در مقابل زیاده‌خواهی‌های استکبار است‌. بر اثر این گلوله استخوان بازوی وی به کلی خرد شده و خونریزی بسیار موجب مرگ وی شده هست
۲- آ  رئیس نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها با اشاره به روز دانشجو اظهار کرد: ۱۶ آذر یک عقبه‌ای دارد، این دانشجوهای بودند که در رژیم طاغوت‌ در مقابل حضور استکبار‌ در کشور مقاومت کردند و از همان روز روند مقاومت‌ شکل گرفت‌؛ حرکت دانشجویان‌ یک حرکت پیش رو بود‌ که یکی از جریان‌های کلیدی انقلاب هم‌ روند دانشجویی بود‌؛ رویت می‌کنیم که در دوران تثبیت‌ نظام و دفاع مقدس هم دانشجوهای نقش پررنگی‌ داشتند‌.  مسئولین در مجموعه های دانشجوئی حضور پیدا کنند  مقام معظم رهبری در دیدار با دانشجوهای در یازدهمین روز از ماه مبارک رمضان سال ۱۳۸۹  با اشاره به اینکه مدیران لازم هست در مجموعه‌های دانشجوئی حضور پیدا نمایند، فرمودند: من همین جا از مدیران درخواست می‌کنم که دیدارهای دانشجوئی‌شان را بسیار کنند.
۳-        

            
روز ۱۶ آذر بمناسبت شهید شدن مصطفی بزرگ نیا، آذر شریعت رضوی و احمد قندچی سه تن از  دانشجوىان دانشکده فنى دانشگاه تهران به دست مزدوران رژیم پادشاه، روز دانشجو نامیده شده هست. آ دانشجوهای شهیدی که بی تفاوت به جامعه خویش نبودند؛ درفش نا عدالتی ستیزی را برافراشته  و در تاریخ جاودانه اند. 

  دکتر علی شریعتی بمناسبت ۱۶ آذر ۱۳۳۲ می نویسد:  اگر اجباری که به زنده ماندن دارم نبود، خود را در مقابل دانشگاه آتش می زدم، همان محلی که بیست و دو سال پیش «آذر» مان، در آتش بیداد سوخت؛  او را پیش پای نیکسون قربانی کردند.

 

 

 مسئولین در مجموعه های دانشجوئی حضور پیدا کنند 

 


لینک کوتاه مطلب : http://www.shalamchenews.com/?p=78112

دیدگاه شما

معادله ی امنیتی * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.