تاریخ ارسال : ۰۴ آذر ۱۳۹۶ ساعت : ۰۵:۴۷ 0 نظر چاپ این صفحه چاپ این صفحه

علاقه پهلوی ها به زمین و جواهرات

به گزارش شلمچه نیوز به نقل از مشرق، «سیدجلال الدین مدنی» در روزنامه «وطن امروز» درج کرد:

صحیح در همان روزی که «رضاشاه» از ایران تبعید می گردید، در سراسر ایران شایع گردید وی با خود جواهرات سلطنتی را بیرون می کند. همان روز، «علی دشتی» طی اظهاراتی در مجلس شورای ملی بیان داشت:

«… همان روز، «علی دشتی» طی اظهاراتی در مجلس شورای ملی بیان داشت: «…» ضروری هست رسیدگی گردد، ضروری هست یک هیأت سمت اعتماد مجلس معین گردد که جواهرات را تطبیق کنند با ثبت آنان.

» و در نهایت در یک جلسه خصوصی مجلس مهر سکوت از لب نمایندگان برداشته شد؛ رسیدگی به اشیای گرانبها و جواهرات سلطنتی، باز گرفتن املاک غصب شده، الغای مقررات سالب آزادی، تخفیف مالیات ها، آزادی زندانیان بیگناه، اعمال دادگستری و برقرار کردن مشروطیت مورد بحث مجلس جای گرفت. در همین وضعیت، پادشاه تازه در مجلس سوگند یاد کرد. اعتراضات نسبت به اجراء سابق از مجلس هم گذشت، سراسر ایران خیز ایراد بر علیه خفقان سابق و نا عدالتی ها بود. دولت فروغی اهتمام در تسکین داد عمومی داشت.

آ مردم نیز آگاهی امروز را نداشتند و بسادگی فریب سیاست خارجی را می خوردند.

اجراءی که رضاشاه و عمال او در ۲۰ سال دیکتاتوری و خفقان عمومی انجام دادند، در یک تاریخ کلی قابل توضیح نیست و هر یک از مثال اجراء محتاج بحث طولانی هست. وی با سرکوب آزادیخواهان و مداخله در انتخابات مجلس شورای ملی و محروم کردن مردم از انتخابات آزاد، چهره حقیقی خود را ارائه داد و بتدریج به دیکتاتور قهاری مبدل گردید که عقیده، حقوق، امنیت مذهب، مال و آسایش عموم اشخاص ایرانی را ملعبه خود قرار داده، با تصاحب اموال و املاک مردم، بزرگترین مالک ایران گردید و تمام چرخ های حیاتی کشور را در جهت منفعت های شخصی خود به سیر درآورد و سراسر کشور را به زندان تاریکی مبدل کرد که هر صدای رد کنندهی را خفه می کرد.

مردم روشنفکر و دانا، یا استعفا کردند یا در گوشه های زندان جان سپردند. اگر آن روز رضاخان به سلطنت برگزیده نمی گردید گمان می کنید خدمت نظام وظیفه در ایران ساکن نمی شد؟ راه های شوسه ساخته نمی شد؟ بانک ملی تأسیس نمی شد؟ رادیو به این کشور نمی آمد؟

اختیار اسکناس به دست بانک شاهنشاهی باقی می ماند؟ کاپیتولاسیون القا نمی گردید؟ آیا گمان می کنید اگر پادشاه سابق اذن می داد وکیلان مجلس آزاد باشند مقرراتی که با شور حقیقی آنان می گذشت به مراتب خوب تر از مقررات حال حاضر نمی شد؟ اگر می گذاشت مالک منصبان قشون نظر در اداره کردن قشون برخوردار باشند، قشون به طرز خوب تری اداره نمی شد؟ آیا اشخاص کارآزموده و فکور ملت ما نمی متوجه شدند بانک کشاورزی مفید است؟ نخستین فکرشان این نمی گردید که ضروری هست در کشور دانشگاه بزرگی باشد؟

یکی از نویسندگان در جواب به افرادی که از خدمات رضاشاه سخن می بیان کردند، طی سلسله مقالاتی با عنوان «رفع خطا یا دفاع از آزادی» درج کرد: «پس از خاتمه نبرد اول جهانی وضعیت دگرگون گردید و ایران ارتباط تازهی با همسایگان خود و دول دیگر آغاز نمود، خوب ترین مجال برای اصلاح و بهبود پیش آمد و مردم با حسن نیت دور پادشاه سابق جمع گردیدند، زیرا طالب اصلاحات بودند ولی هزار افسوس که او سود شخصی خود را بر سود مردم ترجیح داد و برای همواره به مردم این کشور فهماند که دیکتاتوری بلای جامعه هست و ضروری هست حکومت به دست مردم باشد و فریب دیکتاتور را نباید خورد. مسلم هست در این ۲۰ سال اموری انجام شده هست ولی آیا گمان می کنید اگر آن پادشاه سابق نبود، این امور صورت نمی گرفت؟ وضعیت بین المللی بعد از نبرد نه منحصرا به کشور ما لکن به تمام کشورهای کوچک مجال بهبود و توسعه داد، هر کشوری به تناسب موقعیت و قدرت خود بهبود کرده هست. »

آیا تفکر می کنید تأسیس دانشگاه یا اداره ثبت سندهای و املاک و مؤسسات تازه از آن قبیل تفکر خود آن شخص بود؟ آن فردی که نمی دانست دانشگاه چیست؟!

عمارت شهربانی لوکس و آبرومند بود ولی برای سلب آسایش مردم به کار رفت.

آیا تفکر می کنید تأسیس دانشگاه یا اداره ثبت سندهای و املاک و مؤسسات تازه از آن قبیل تفکر خود آن شخص بود؟ آن فردی که نمی دانست دانشگاه چیست؟! چه طور چنین تفکری می داشت؟ این افکار از بقیه بود منتهی تمام قصد داشتند تمام چیز به نام یک نفر باشد و در برابر آن یک نفر، فردی ابراز وجود نکند.

. مکررای مردم در میدان های پایین شهر تا فروش نرفتن مکررای مخصوص نباید به فروش برسد، حتی سیمان را که مورد نیاز عمومی بود همان ایادی منحصراً خریداری و بعد ۳ برابر نرخ خریداری به مردم می فروختند، حتی معامله اتومبیل ضروری هست سودی به شاهزاده ها برساند! اگر راه ها امن نباشد شخص می داند که با یک دسته دزد سمت هست و دزد به نام دزد مال مردم را می گیرد ولی در دوران ۲۰ ساله به نام قانون، به دست دفتر سندهای رسمی و مأموران ثبت سندهای و شهربانی که هر کدام به نوبه خود حافظ حقوق و اموال مردم بودند، مال و هستی مردم را می گرفتند، اگرنه ممتنع را به زندان می انداختند و به سرش آن را می آوردند که تمام تشریح کردند. ش به سلطنت جلسه، نه ملکی داشت، نه کارخانه ای و نه وجوه نقدی در بانک های بیرون ولی روز بیست وپنجم شهریور ۱۳۲۰ ه‍ .

. چه طور این ثروت کلان در چنین مدت محدودی فراهم شد؟ از روانه سهل و ساده؛ وزارت دارایی به مالک ملک فرمان می داد زیرا نباید در مکان علاقه و ملک و آبی برخوردار باشد، بنابراین ضروری هست املاک خود را به شخص صلاحیتداری (که صلاحیت آن را کمیسیون دولتی در مکان تشخیص می کرد) بفروشد و مگر وزارت دارایی املاک وی را تصاحب می کرد یا به ثمن بخس و به زور می خرید و پس از آن به رضاشاه جابه جا می کرد. آ یکی از مالکانی که به نی ریز تبعید شده بود، بعد از شهریور ۱۳۲۰ ه‍. یک مأمور نماینده مختاری، ریاست شهربانی اثاثیه و لباس ما را هم حراج کرد و دیناری از پول آن را هم به ما نداد؟!»

« آقایان وکیلان مجلس و هیأت دولت امروز هم، همان هنگام سرکار بودند! هنگامی من و هزاران مانند مرا تبعید می کردند هیچکس سخنی نزد.  یک مأمور نماینده مختاری، ریاست شهربانی اثاثیه و لباس ما را هم حراج کرد و دیناری از پول آن را هم به ما نداد؟!» روزنامه های پس از شهریور ۱۳۲۰ پر هست از اجراءی که عمال دیکتاتور برای سلب املاک مردم انجام داده بودند.

« «فوت» نماینده مجلس انگلیس پس از مسافرت به ایران و مطالعه احوال ایرانیان نوشته بود: «رضاشاه دزدان و راهزنان را از سر راه های ایران برداشت و به اشخاص ملت خود فهماند که من بعد در سرتاسر ایران منحصرا یک راهزن ضروری هست وجود داشته باشد»..  جنون ثروت، رضاخان را چنان از خود بی خود کرده بود که صرفا به غصب املاک مردم، برقرار کردن انحصار جهت فروش برنج و پنبه و گندم، املاک مخصوص به نرخ دلخواه، کارخانه داری، معامله ارز به کشت و فروش بادمجان و تره بار در میدان های پایین شهر ختم نمی گردید، لکن اعتبارات و بودجه مملکتی و به مخصوص سود کشور از نفت بدون هیچگونه حساب و کتابی در اختیار شخص اعلیحضرت(!) بود و وی به تمایل و عزم خود از آن بکارگیری می کرد.

ولی فروغی برای تسکین احساسات مردم با شتاب صلح نامه ای از رضاشاه گرفت و محمدرضا به صلاحدید او املاک غصبی پدر را در اختیار دولت قرار داد تا موقتاً مردم را آرام کند.

بدین ترتیب املاک رضاشاه به دولت جابه جایی یافت ولی مبحث حل نشد و دستخوشی مرتبط به این املاک دامنگیر دولت، مردم و به مخصوص دستگاه دادگستری گردید و تا وقت حاضر هم تمام نشده هست. با این توضیح اداره املاک مخصوص مبدل به اداره املاک واگذاری گردید و قطعی گردید اشخاصی که مدعا دارند، پس از اینکه حکم قطعی از دادگستری گرفتند ملک را پس دریافت کنند..ش، در اختیار دولت مصدق جای گرفت ولی پس از کودتا با تصویب نامه به پادشاه تقدیم گردید و در اعمال انقلاب مشهور پادشاه و مردم (انقلاب سفید!) املاک غصب شده به دهقانان به فروش دست یافته گردید و با سپردن قبوض اقساطی به بانک بهای اقساط
۲۵ ساله نقداً وصول گردید و به بیرون رفت از انجایی که تاکنون پرونده های فراوانی در مراحل دادگستری در روند رسیدگی است!
———————————-
مرجع: تاریخ سیاسی معاصر ایران، دفتر انتشارات اسلامی


لینک کوتاه مطلب : http://www.shalamchenews.com/?p=76199

دیدگاه شما

معادله ی امنیتی * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.