تاریخ ارسال : ۲۴ آبان ۱۳۹۶ ساعت : ۰۸:۱۶ 0 نظر چاپ این صفحه چاپ این صفحه

غرویان: تاکتیک روحانی دگرگونی کرده نه گفتمانش

نخست دگرگونی موضع ها بعضی از اصولگرایانی که تا روز گذشته بر گفتمان اصولگرایی پافشاری می کردند ولی امروز به نحوی در مورد حوادث سیاسی موضع گیری می کنند که انگار از ابتدا به گفتمان تحولخواهی اعتقاد داشته اند.  ..   غرویان معتقد هست: «هم روند اصلاحات در سال های موخر مقبولیت و فراگیری زیادتری نسبت به سابق پیدا کرده و هم اینکه اصولگرایان با چالش های عمیق درونی رو به رو شده اند که این روند را ضعیف تر از سابق کرده هست.   از سوی دیگر باخت های پی درپی اصولگرایان در انتخابات موخر و به خصوص انتخابات مجلس و شورای شهر که این روند در تهران به صورت تمام باخت، سبب تنبیه شدن بعضی از اصولگرایان شده هست. در سابق اصولگرایان به بعضی از دلایل احساس غرور می کردند و به همین سبب از مردم فاصله گرفته بودند. با این حال در انتخابات موخر مردم بسیاری از دغدغه ها و حقایق خود را به اصولگرایان گوشزد کردند و موجب گردیدند که بعضی از اصولگرایان در رویکرد سابق خود تجدید نظر کنند»…  چرا پس از انتخابات رئیس جمهوری سال۹۶ بعضی از اصولگرایان به نحو های متفاوت کوشش می کنند رویکرد تحولخواهانه و اصلاح طلبانه از خود نشان بدهند؟   انتخابات موخر و کارکرد مردم در این انتخابات بسیاری از واقعیت های اجتماعی را به روند های سیاسی و من جمله روند اصولگرا نشان داده هست. به نظر می رسد بعضی از اصولگرایان با رویت رویکرد مردم در انتخابات موخر به این نتجه دست یافته اند که ضروری هست دست از افراط و تفریط بردارند و به گفتمان اعتدال گرایش پیدا کنند. این در حالی هست که تاکنون قسمت هایی از روند اصولگرایی که برخورداری موضع ها رادیکال تری می باشند تاکنون در برابر گفتمان اعتدال مقاومت می کنند…   در شرایط کنونی نیز گفتمان اعتدال از طریق آقای روحانی ادامه پیدا کرده هست. .. حائری شیرازی نشان دهنده این هست که وی نسبت به بعضی موضع های که در سابق اتخاذ کرده اند بیان ندامت و پشیمانی کرده اند.  آیا دگرگونی رویکرد بعضی از اصولگرایان که در سابق پیشینه افراطیی و افراط گرایی داشته اند به نحوی نان به بهای روز خوردن و هم راه شدن با خیز انتخاباتی سال۹۶ تلقی نمی شود؟  نکته دیگر اینکه بعضی از اصولگرایان کوشش می کنند با اتخاذ موضع ها تحولخوانه زمینه را برای حاضر بودن خود در انتخابات رئیس جمهوری آینده آماده کنند و خوب ترین شیوه را نیز در این زمینه همراه شدن با گفتمان اعتدال به عنوان فراگیرترین گفتمان تفکری و سیاسی کنونی کشور می دانند.  به نظر شما قوی و فراگیر تر شدن گفتمان اصلاحات موجب چنین رویکردی شده و یا چالش های درونی روند اصولگرایی بعضی از اصولگرایان را به طرف اتخاذ موضع ها تحولخواهانه سوق داده است؟  به عقیده من هم روند اصلاحات در سال های موخر مقبولیت و فراگیری زیادتری نسبت به سابق پیدا کرده و هم اینکه اصولگرایان با چالش های عمیق درونی رو به رو شده اند که این روند را ضعیف تر از سابق کرده هست. از سوی دیگر باخت های پشت سر هم اصولگرایان در انتخابات موخر و به خصوص انتخابات مجلس و شورای شهر که این روند در تهران به صورت تمام باخت سبب تنبیه شدن بعضی از اصولگرایان شده هست. با این حال در انتخابات موخر مردم بسیاری از دغدغه ها و حقایق خود را به اصولگرایان گوشزد کردند و موجب گردیدند که بعضی از اصولگرایان در رویکرد سابق خود تجدید نظر کنند. این در حالی هست که بعضی از اصولگرایان همان طور روی موضع ها خود مقاومت می کنند و تاکنون حاضر نیستند این واقعیت را بپذیرند که افکار رادیکال و افراطی سابق پاسخ نمی دهد و جامعه با تغییرات ارزشمندی رو به رو شده که ضروری هست آن را بپذیرند. آیا آقای روحانی پس از انتخابات۹۶ گردش به راست کرده است؟   تا حدودی این اتفاق رخ داده و به نظر می رسد آقای روحانی نسبت به سابق محتاط تر و محافظه کار تر شده هست. با این حال آقای روحانی حتما برای این وضع استدلال خود را دارد و به همین سبب نباید زود قضاوت و پیشداوری کرد. آ آقای روحانی در این زمینه ادامه دهنده راه و منش آیت ا… در دستاورد تفکر و گفتمان آقای روحانی دگرگونی نکرده و لکن تاکتیک های وی دگرگونی کرده هست. گفتمانی که آقای روحانی از آن پیروی می کند به سبب ماهیت اعتدالی که دارد در حال فراگیر شدن در جامعه هست. به همین سبب نیز آقای روحانی همان طور خود را مقید به گفتمان اعتدالی می داند. دلیل احتیاط و محافظه کاری آقای روحانی چیست؟ به چه علت این رویکرد در چهار سال سابق در دستوز کار دولت قرار نداشت و پس از انتخابات۹۶ مورد دقت قرار گرفت؟ آ آ آقای روحانی نیز مثل تمام روسای جمهور سابق به دنبال این هست که کارنامه قابل قبولی از خود برجای بگذارند تا پس از انتهاء کار دولت دوازدهم با چالش های جدی از سوی منتقدان و تندروهای رو به رو نشوند.  به نظر شما این محافظه کاری در آینده سبب فاصله بین بدنه اجتماعی حمایت کننده دولت و آقای روحانی نخواهد شد؟  حامیان انتخاباتی آقای روحانی به دنبال این می باشند که آقای روحانی در جهت وعده هایی که به مردم و حامیان انتخاباتی اشت داده هست کوشش کند و شرایطی را به وجود بیاورد که اعتماد مردم همان طور پابرجا بماند. حامیان انتخاباتی آقای روحانی ضروری هست بین دگرگونی تاکتیک و دگرگونی تفکر و تفکر تفاوت قائل گردند. به نظر می رسد که شرایط برای آقای روحانی پس از انتخابات سال۹۶ به نحوی پیش رفته که وی وادار شده اند بعضی ملاحظات را در فرمان کار خود قرار بدهند و با احتیاط زیادتری در راه آینده سیر کنند. با این حال به سبب اینکه اکثریت حامیان انتخاباتی آقای روحانی را جوانان تشکیل می دهند محتمل هست این رویکرد محافظه کارانه زیاد با رویکرد جوانان همخوانی نداشته باشد و به صورت طبیعی فاصله احداث می گردد. واکنش اصولگرایان به گردش به راست آقای روحانی چه خواهد بود؟ آیا به همان میزان که آقای روحانی گردش به راست کرده، اصولگرایان نیز کوشش خواهند کرد روزبه روز خود را به آقای روحانی نزدیک تر کنند؟   به نظر من گردش به راست آقای روحانی به اندازه ای نبوده که اصولگرایان بتوانند از این مجال بکارگیری کنند. از سوی دیگر بعضی از اصولگرایان پس از انتخابات رئیس جمهوری کوشش کرده اند به نحو های متفاوت خود را به آقای روحانی نزدیک تر کنند. این وضع در مبحث تنش های تازه بین ایران و عربستان نیز وجود داشته و بسیاری از اصولگرایان موضع های اتخاذ کرده اند که به موضع ها آقای روحانی زیاد نزدیک هست.  سخنرانی سال کنونی آقای روحانی در ارگان ملت های یکی از خوب ترین سخنرانی های چند ساله موخر روسای جمهور ایران بود که اتفاقا با اقبال تحلیلگران و کارشناسان دنیای نیز رو به رو گردید. سخنان آقای روحانی به نحوی بود که هیچ کدام از گروه ها و اشخاص رادیکال و افراطی نیز نتوانستند نسبت به آن انتقاد کنند و لکن مورد دقت تمام گروه های سیاسی درونی و خارجی جای گرفت. دیدگاه شما در مورد تحرکات موخر علی لاریجانی برای حاضر بودن احتمالی در انتخابات رئیس جمهوری چیست؟ آیا در این زمینه تحرکاتی نیز درشهر شهر قم که حوزه انتخابیه وی در انتخابات مجلس هست صورت گرفته است؟   بنده چند سال پیش که آقای لاریجانی را از نزدیک نگاه کردم از وی پرسش کردم که آیا طرحی برای حاضر بودن در انتخابات رئیس جمهوری دارند و یا خیر که وی عنوان کردند بنده تازه وارد مجلس شورای اسلامی گردیدم و تاکنون هیچ طرحی برای ورود به انتخابات رئیس جمهوری ندارم. با این حال شرایط کنونی محیط سیاسی ایران با سابق متمایز شده هست. آ با این حال تا وقت انتخابات رئیس جمهوری آینده حوادث بسیاری محتمل هست در محیط سیاسی کشو رخ بدهد که هر کدام توان دارد در فرجام انتخابات تشخیص کننده باشد.  چرا محمود احمدی نژاد در شرایط کنونی مسائلی مثل رابطه نمایندگان مجلس با افسر اطلاعاتی بریتانیا را مطرح می کند؟ آیا وی می خواهد راه پرونده خود را منحرف کند؟ آ  آقای احمدی نژاد ضروری هست این واقعیت را بپذیرند که مرحله سیاسی وی به انتهاء دست یافته هست. سخنان وی نیز نوعی فرافکنی و جنجال سازی در راستای اموری سابق وی هست.


لینک کوتاه مطلب : http://www.shalamchenews.com/?p=74510

دیدگاه شما

معادله ی امنیتی * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.