- شلمچه نیوز - http://www.shalamchenews.com -

غزلی که محمدرضا جعفری تقدیم به عباس کیارستمی کرد

index [1]۴۳۴۷۴۲۰_۸۷۰ [2]

به گزارش شلمچه نیوز، استاد محمدرضا جعفری شاعر و نویسنده متعهد کشورمان غزلی به عنوان جهاز صد گل یاس  تقدیم به روح بلند مرحوم عباس کیارستمی کارگردان خوب سینمای ایران کرد که در زیر می خوانید:

نوشیدن مهتابِ رویت ، طـــــــــعمِ گیلاس است
پیراهنِ سُرخت نمادِ عشق و احســـــــــاس است

آئینه هـــــــایت جاری از سرسبزیِ دشت است
رنگین دو چشمانت ، جهازِ صد گلِ یاس است

دستانِ تو زیباترین دستـــــانِ این مــــــأواست
منشـورِ سبزت آفرین بر هر چه مقیــــاس است

از دست هایت هستیِ ما جملــــــــــه آباد است
آشوب هایِ خُفته ات چون چشم ، حسّاس است

باران ترین آوایِ ماهورِ تو همــــــــــراز است
با قیمتی هائی که ما را همچو المــــاس  است