تاریخ ارسال : ۱۶ فروردین ۱۳۹۷ ساعت : ۰۱:۴۴ 0 نظر چاپ این صفحه چاپ این صفحه

مانع ذهنی تعطیلات دو روزه

درحالی‌که منطق اقتصادی و غیراقتصادی موجب حرکت زیادی از کشورها به سمت تعطیلات انتهاء هفته دوروزه شده، وجود بعضی از موانع ذهنی موجب دیرکرد مزمن در مدیریت تعطیلات در ایران شده هست. گرچه تعدد تعطیلات مناسبتی انگاره پرتعطیلات بودن تقویم ایرانی را ایجاد نموده هست، اما قیاس تعداد روزهای تعطیل در ایران و زیادی از کشورهای دنیا نشان می‌دهد که روزهای سرخپوش تقویم در ایران بیشتر از ۴۰ روز از میانگین جهانی کمتر هست.     افزون بر این در حالی که اثر سوءاقتصادی دو روزه شدن تعطیلات انتهاء هفته به‌عنوان یکی از موانع ذهنی به‌روزرسانی تقویم ایرانی معرفی می‌شود، پژوهش‌های علمی و تجربیات جهانی نشان می‌دهد که مدیریت صحیح تعطیلات با تاثیرگذاری بر بهره‌وری نیروی کار از یک طرف و ایجاد تحرک در بخش‌هایی مثل گردشگری، ضمن کمک به توسعه منطقه های کمتر توسعه‌یافته می‌تواند به‌عنوان نیروی محرکه رشد اقتصادی عمل کند.   مانع دیگر مقابل دو روزه شدن تعطیلات نیز اولویت نداشتن آن از طرف بعضی دیدگاه‌ها هست.
مانع ذهنی تعطیلات دو روزه
علی رغم در جریان بودن بحث ساماندهی تعطیلات برای بیشتر از یک سال، هنوز تصمیمی رسمی در این زمینه اتخاذ نشده هست. این در حالی هست که بررسی‌ها نشان می‌دهد که به‌رغم زاویه دید مبتنی بر پرتعطیل بودن تقویم ایرانی، تعداد روزهای سرخ تقویم در ایران در حدود ۴۰ روز از میانگین جهانی کمتر هست. تفاوتی که ضمن تبعید اثر مثبت اقتصادی و غیراقتصادی تعطیلات، مشکلاتی مثل ترافیک و تصادف را به پدیده‌های همیشه حاضر در تعطیلات ایرانی مبدل کرده‌است.     بررسی‌ها نشان می‌دهد که علی رغم اینکه اثر سوء تعطیلات بر تولید ناخالص داخلی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های افزایش تعداد روزهای تعطیل در کشور مطرح شده‌ هست، در صورت مدیریت صحیح تعطیلات بعضی از اثرها جانبی تعطیلات بر بخش‌هایی مثل گردشگری و هتلداری می‌تواند به منزله ایجاد مجال برای اشتغال، تولید و توسعه نواحی کمتر توسعه‌یافته باشد.     منطقی که طی دهه موخر نیز زیادی از کشورها را ملزم به بازبینی در پراکندگی روزهای سرخ در تقویم کرده ‌است.        در این گزارش تلاش شده هست تا منطق علمی و اقتصادی مدیریت تعطیلات در این کشورها  بررسی شود. منطقی که توقف طولانی در ایستگاه قانونی ساماندهی تعطیلات در ایران را نیز توجیه‌ناپذیر جلوه می‌دهد.
تحریک بهره‌وری در ساعات فراغت
بحث ساماندهی تعطیلات بیشتر از یک سال هست که به‌صورت کم‌رمق در مجلس و هیات‌دولت در حال پی‌گیری هست. الگوی نامناسب فعلی تعطیلات در ایران که دربردارنده تعطیلات مناسبتی گسسته و تعطیلات انتهاء هفته یک‌روزه هست، عملا موجب شده تا اثر مثبت تعطیلات چه بر روی بخش‌های اقتصادی و چه بر روی تندرستی فردی و اجتماعی نمود پیدا نکند.     این در حالی هست که طی دهه‌ موخر زیادی از کشورها اعم از توسعه‌یافته و در حال توسعه با فهم تاثیرگذاری تعطیلات بر مقوله‌هایی چون افزایش بهره‌وری و تندرستی روانی نیروی کار اهتمام کرده‌اند پراکندگی روزهای سرخپوش تقویم را در جهت بهینه‌سازی اثر تعطیلات مدیریت کنند.     بدین ترتیب از میانه قرن گذشته رفته‌رفته ساعات کاری در زیادی از کشورها کاهش یافت. افزون بر این زیادی از کشورها نیز تعطیلات انتهاء هفته خود را از یک روز به دور روز عوض کردند.     علت این تغییر نیز تا حدود زیادی ریشه در یافته‌های علمی داشت، چراکه بررسی‌های علمی نشان داده هست که اثر تعطیلات دو روزه بر افزایش بهره‌وری بسیار زیادتر از تعطیلات یک روزه هست چراکه یافته‌های علمی نشان می‌دهد که اثر فزاینده تعطیلات یک روزه بر بهره‌وری تقریبا ناچیز بود. بدین ترتیب رفته‌رفته زیادی از کشورها تعطیلات انتهاء هفته خود را به دو روز زیاد کردند.     آخرین کشورهایی که چنین تغییراتی را در تقویم خود به‌وجود آوردند کشورهای عضو اتحادیه عرب و افغانستان بودند. کشورهای مسلمان‌نشینی که روز شنبه را نیز به‌عنوان یک روز تعطیل به روز جمعه ملحق شدن کردند. در حال‌حاضر در میان کشورهای مسلمان تنها ایران و جیبوتی دارای تعطیلات انتهاء هفته یک روزه می باشند. البته در بعضی از کشورها مثل امارات بعضی از بخش‌های اقتصادی مثل بانک‌ها در روز شنبه برای تعداد ساعت هایی محدود (۳ تا ۴ ساعت) به عرضه خدمات می‌پردازند.
اثر محرک تعطیلات دو روزه
بررسی‌های علمی نشان می‌دهد که چنین اثری در تعطیلات چند روزه بعد از ۷۲ ساعت از بین خواهد رفت و این در حالی هست که اثر محرک تعطیلات یک روزه بر بهروه‌وری در همان روز نخست مراجعه به محیط کار از بین خواهد رفت، تفاوتی که یکی از مهم‌ترین منطق‌های پشتیبان دو روزه شدن تعطیلات در کشورهای متفاوت نیز بوده‌است.     یکی از نگرانی‌هایی که در راستای افزایش تعطیلات به دو روز در کشور به گوش می‌رسد اثر مخرب افزایش تعطیلات بر موتور محرک ملی هست. در این بین بعضی از کارشناسان با تقسیم تولید ناخالص داخلی کشور بر تعداد روزهای سال این اثر مخرب را معادل تولید ناخالص همه روزه میانگین برآورد می‌زنند. تخمینی که نشان‌دهنده غفلت از زیادی از اثرها جانبی تعطیلات و هارمونی اقتصادی کشور هست.     نخست اینکه با افزایش تعطیلات زیادی از بخش‌ها مثل کشاورزی، ارتباطات و حمل نقل از این تغییر اثر چندانی نخواهند قبول کرد. از طرف دیگر بعضی از بخش‌ها مثل گردشگری، رستوران‌ها و هتلداری با دو روزه شدن تعطیلات با جهشی شگرف رو به رو خواهند گردید.     ارزیابی تجربه جهانی نیز نشان می‌دهد که افزایش تعطیلات در کشورهایی مثل اندونزی نه‌تنها مانع رشد اقتصادی نبوده، لکن از محل تحریک بخش‌هایی مثل گردشگری عملا به‌عنوان نیروی محرک رشد و بهره‌وری عمل کرده هست. افزون بر این اثر اقتصادی دو روزه شدن تعطیلات می‌تواند موجب یکنواخت شدن الگوی عزیمت در طول سال گردد.     افزون بر این با دو روزه شدن تعطیلات بستر زمانی مناسب برای پدیده «خودپالایندگی» فراهم خواهد گردید. با دو روزه شدن تعطیلات شهروندان هم مجال مناسب‌تری برای ادای فرایض دینی روز جمعه خواهند داشت و هم می‌توانند مجال کافی برای صله‌ارحام و بودن در کنار خانواده را دارا باشند.   در مجموع می‌توان اظهار کرد کفه ترازوی آثار مثبت تعطیلات دو روزه به مقداری سنگین هست که بتواند دلواپسان اثر اقتصادی افزایش تعطیلات را تا حدود زیادی قانع کند.
بن‌بست فکری ساماندهی تعطیلات
به نظر می‌رسد یکی از عللی که طی ماه‌های موخر موجب مسکوت ماندن طرح ساماندهی تعطیلات در کشور شده‌است وجود انگاره‌ای مبنی بر پرتعطیلات بودن تقویم ایرانی هست. این در حالی هست که قیاس تعداد تعطیلات درایران با سایر کشورهای اسلامی، کشورهای عضو اتحادیه اروپا و کشورهایی مثل ژاپن و کره‌جنوبی نشان می‌دهد که تعداد تعطیلات در ایران نه‌تنها زیادتر از این کشورها نیست، لکن به وسیله تعطیلات انتهاء هفته یک‌روزه تعداد روزهای سرخ تقویم ایرانی در حدود ۴۰ روز از میانگین جهانی کمتر هست.     شکافی که می‌تواند تا حدی توضیح‌دهنده خلاقیت و بهره‌وری کمتر در محیط تولید کشورمان در قیاس با کشورهایی ماند ژاپن باشد. تفاوتی که در بعضی از برآوردها حکایت از شکاف نگران‌کننده ۷۰ درصدی بین بهره‌وری هر کارگر ایرانی با هر کارگر در کشورهایی مثل آلمان و ژاپن دارد. ارزیابی تقویم ایرانی نشان می‌دهد که در حال‌حاضر تعداد روزهای سرخ تقویم ایرانی معادل با ۷۶ روز هست.     این در حالی هست که کشورهای عضو اتحادیه اروپا به‌طور میانگین ۱۲۴ روز و کشور ژاپن ۱۲۷ روز را در تعطیلات سپری می‌کنند. کشورهای عضو اتحادیه عرب نیز همگی بیش‌تر از ۱۲۰ روز تعطیل در تقویم خود گنجانده‌اند. در صورت افزایش تعداد روزهای تعطیلات انتهاء هفته در ایران به دو روز نیز (با توجه به هم‌پوشانی ۴ روز تعطیلی انتهاء هفته به وسیله تعطیلات مناسبتی) تعداد روزهای تعطیل در ایران به ۱۲۶ روز خواهد رسید. این در حالی هست که در چنین شرایطی دامنه رزمایش برای کاهش تعداد تعطیلات مناسبتی در ایران نیز فراهم خواهدبود.
تعطیلات نابسامان
زهرا ساعی، نماینده تبریز و عضو کمیسیون اجتماعی
آنچه مبحث ساماندهی تعطیلات در ایران را ضروری می‌سازد، تعداد زیاد روزهای تعطیل مناسبتی هست که با احتساب تعطیلات رسمی و غیررسمی، بسیار زیاد و در عین حال نابسامان و پراکنده هست. این بی نظمی در تعطیلات این گمان را تقویت می‌کند که ایران یکی از کشورهایی هست که تعداد تعطیلات رسمی آن نسبت به سایر کشورها بسیار زیاد هست حال آنکه این گمان در مورد تعطیلات رسمی نادرست هست.     به نظر می‌رسد ساماندهی تعطیلات در کشور ضرورتی غیر قابل انکار هست از آن جهت که با ساماندهی آن، از میزان تمرکز تعطیلات در بعضی زمان‌ها در سال کم می‌شود و همین امر می‌تواند به تقسیم سفرها در طول سال بینجامد. در حقیقت با ساماندهی تعطیلات از یک سو و دو روزه شدن تعطیلات آخر هفته از طرف دیگر، از میزان زیادی از آسیب‌ها مثل تصادفات جاده‌ای کم می‌شود و یکی از مهمترین عواید آن، علاوه بر بهره‌وری، تقویت گردشگری داخلی هست زیرا خانواده‌ها مجال می‌یابند در طول سال و در تمامی فصول به نقاط متفاوت کشور عزیمت کنند. در این راستا باید با اراده‌ای جدی و برنامه ای جامع، تعطیلات غیرضروری را حذف کرده و تعطیلات را به زمانی مفید در آخر هفته هدایت و برنامه‌ریزی کنیم.
بلاتکلیفی مزمن تقویم
سیدفرید موسوی، نماینده تهران و عضو کمیسیون اقتصادی
احتیاج هست تصمیم جدی برای ساماندهی تعطیلات رسمی کشور گرفته گردد. هرچند مکررا این مبحث در ادوار متفاوت مجلس مطرح گردید اما تاحالا به نتیجه نرسید و به نظر می‌رسد جای برنامه ای جامع در این زمینه برای نظم بخشیدن به تعطیلات رسمی کشور تهی هست. زیرا آنچه بر مشکلات متاثر از تعطیلات فعلی دامن می‌زند، بلاتکلیفی هست که علی رغم تعطیلات غیررسمی و بعضی روزهای نیمه‌تعطیل در کشور رخ می‌دهد.     از طرف دیگر با توجه به تعداد روزهایی که می‌توانیم با دنیا مراودات اقتصادی داشته باشیم، باید دقت کرد که این فاصله تا میزان ممکن کم گردد. از این منظر به نظر می‌رسد مبحث ساماندهی تعطیلات آخر هفته در کشور اولویت دارد و از بعد اقتصادی و اجتماعی، فواید بسیاری برای کشور و مردم خواهد داشت.
ضرورت توزیع یکنواخت
سیدحسین نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی
یکی از مباحث با اهمیت ملی که بیشتر صاحب‌نظران بر سر آن اجماع دارند، ضرورت ساماندهی تعطیلات رسمی کشور هست. آنچه بر نابسامانی تعطیلات رسمی کشور افزوده و تعداد آن را بسیار زیاد نشان می‌دهد، وجود تعطیلات غیررسمی هست که اغلب در میانه دو تعطیلی رسمی نزدیک به هم در یک هفته رخ می‌دهد.     از آنجا که تعطیلات رسمی کشور ساماندهی دقیقی ندارد، در روزهای بین تعطیلی هم کشور به حالت نیمه تعطیل درمی‌آید. به همین علت باید برای تعطیلات رسمی کشور برنامه ریزی دقیق صورت گیرد و آن را با تصویب مجلس به‌صورت قانون درآوریم. در این میان البته بر سر تغییر در تقویم تعطیلات رسمی کشور با هدف ساماندهی، اختلاف نظرهایی وجود دارد که لازم هست برای برطرف این اختلافات به اولویت‌های کشور مراجعه و این اولویت‌ها را رعایت کرد.
تفسیر نادرست مدیریت تعطیلات
ابوالفضل ابوترابی، نماینده نجف‌آباد و عضو کمیسیون شوراها
مبحث ساماندهی تعطیلات رسمی یکی از ضروریات کشور هست که مکررا در مجلس شورای اسلامی مطرح گردید اما تاحالا به نتیجه نرسیده هست. به نظر می‌رسد یکی از علل این امر آن هست که مردم ساماندهی تعطیلات را معادل کاهش تعطیلات در کشور می‌دانند حال آنکه با سامان دادن به تعطیلات رسمی کشور، علاوه بر افزایش تعداد این تعطیلات، پراکندگی‌های موجود در تقویم تعطیلات کشور از بین می‌رود و این امر با دو روزه شدن تعطیلات آخر هفته می‌تواند تبعات بسیار خوب اقتصادی و اجتماعی برای ایران داشته باشد.     همین گمان اشتباه که ساماندهی تعطیلات را معادل کاهش آن می‌داند، علت می‌شود بعضی نمایندگان مجلس نیز در برابر آن بایستند تا از منظر خود پیگیر مطالبه مردم باشند. این در حالی هست که زیادی از اشخاص از تبعات نیک نظم بخشیدن به تعطیلات کشور بی خبرند. از طرف دیگر، یکنواخت نبودن تعطیلات برای همه مردم نیز باید مورد بازبینی جدی قرار گیرد و این امر با دو روزه شدن تعطیلات آخر هفته برای سراسر کشور و نیز مبدل تعطیلات رسمی نوروز برای همه اقشار اعم از دانش‌آموزان، دانشجویان، شرکت‌های خصوصی و دولتی به ۵ روز، عملی خواهد گردید.
ضرورت بهینه‌سازی الگوی تعطیلات
سلمان خدادادی، نماینده ملکان و عضو کمیسیون اجتماعی
ساماندهی تعطیلات رسمی کشور امری ضروری هست زیرا بی نظمی فعلی آن از بعد اقتصادی و اجتماعی کشور را با آسیب‌های جدی روبه‌رو‌ کرده و می‌کند. به نظر می‌رسد باید در مجلس برنامه ای جامع در این باره تدوین و پیگیری گردد تا در عین حال که می‌تواند با سامان دادن تعطیلات کشور، از مشکلات فعلی بکاهد، بیشترین اجماع نیز بر سر آن به وجود آید.


لینک کوتاه مطلب : http://www.shalamchenews.com/?p=94656

دیدگاه شما

معادله ی امنیتی * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.