تاریخ ارسال : ۳۰ شهریور ۱۳۹۴ ساعت : ۱۳:۵۲ 0 نظر چاپ این صفحه چاپ این صفحه

متن نامه یک کارمند به رئیس جمهور اعتدال گرا

آقای رئیس جمهورمردم را با عمل تان به اعتدال دعوت نمایید نه بازبان تان! آقای رییس جمهوربیدادگری درنظام پرداختها جانهای قاطبه کارمندان رامی آزارد.

 

شلمچه نیوز- حسین شعبان زاده؛ گرچه هفته کارمند سپری شد لیکن بی مناسبت نیست به یکی ازخواسته های دیرین وبنیانی عموم کارمندان دولت ونظام یعنی اجرای عدالت درپرداخت حقوق ومزایا بپردازیم. چرا اینکه تبعیضات موجود ناروا در نظام پرداختها انگیزه ها رامی میراند و ایمان راسست وازعشق به انجام وظایف می کاهد.

آنگاه شیوع انواع فساد درسطوح مختلف دور از انتظارنیست! شکی نیست فرتوتی دستگاههای اداری و بی انگیزگی عموم کارمندان به سبب فاصله فاحش حقوق ومزایا اثرات منفی درجامعه بجا خواهد گذاشت و روند توسعه اقتصادی واجتماعی راکند خواهد کرد، هر چند جامع ترین و مترقی ترین برنامه روی میز باشد! شاید متولیان امر از صورت چرخش امور خرسند و به محتو او نتایج آن نیاندیشند ووضع موجود را مطلوب بدانند.

مع الاسف باید گفت درنظام اداری ما کسانی که در دورنج معاش ندارند و درآمدها و دریافتهای دهها میلیونی برخور دارند کمتربه فکر دیگرانند و اصلا رضایت نیروها را لازم نمیدانند. این نگاه درساختار اداری ما حاکم است و در سالهای اخیر تبعیضات گوناگون چنان گسترده وعمیق گشته که اگر به آن نیک بنگریم حاکمیت ارباب رعیتی را تداعی میکند.!

آقای رییس جمهورآنچه درسطور فوقانی ذکر شد و نیز در ادامه می آی درنج نامه غالب کارکنان وکارمندان حقوق بگیرزیرمجموعه نظام است که به رغم پیگیریهای مکررو نارضایتی های جدی هنوز برای رفع تبعیضات اقدام و اصلاحی صورت نپذیرفته و سال به سال بر نا برابری ها افزوده می گردد.

دولتهای گذشته باطرح شعارهای داغ من جمله عدالت خواهی و بعضا عوام فریبانه دلهای بی آلایش مردم را ربودند ولی درعرصه عمل جزء ژرفتر گشتن فاصله طبقاتی وشیوع انواع فساد اداری ومالی و سوق پیدا نمودن امکانات و رفاه بیشترجهت منافع مدیران و صاحبان قدرت و به محاق رفتن عدالت و… دست آوردهای قابل ملاحظه ای حاصل نشد.

نجابت واصالت وهوشیاری ملت فرهمند ایران و وجود ثروت عظیم مادی ومعنوی دراین کشور و خلاصه پرگوهربودن این مرزوبوم به پایداری مردم وتحمل همه مصائب دوام وقوام بخشید والا اینهمه نا برابریها و فساد برای هرکشوری بسیارچالش آفرین جلوه و بل منجربه برکناری تعداد قابل ملاحظه ای ازمقامات ومتولیان امرمی گشت!

آقای دکترروحانی: استقراردولت تدبیرو امید و نیز با التفات به شعار شاخص شما یعنی اعتدال وپررنگتر شدن آن درهمه ابعاد بارقه امید را دردلهای عموم کارمندان روشن ترساخته که بعد از سالها انتظار نظام پرداختها اصلاح و اعتدال در موضوع مورداشاره جاری و ساری گردد.

متاسفانه نه تنها این آرزوی بحق عموم ندارد! کدام قانون وعقل می پذیرد کارشناس یک دستگاه اداری دو تا سه حقوق بگیران مظلوم محقق نشد بلکه دربرخی موارد تبعیضات بیشتر و برنارضایتی ها افزوده است.

آقای رییس جمهور: بی پرده میگوئیم اوضاع حاکم درنظام پرداختها برهیچیک ازمعیارهای قانونی وعقلی وشرعی واخلاقی مطابقت برابر کارشناس اداره دیگر دریک شهرستان حتی با سابقه کمترحقوق و مزا یا دریافت نماید؟!

کدامیک ازمعیارهای دینی حقوق ومزایای چندین برابر و دههامیلیونی مدیران واستفاده بی حدو حصر از امکانات دولتی درکوه و دشت حتی بهنگام تعطیلات را توجیه مینماید؟!

قطعاً تایید می فرمایند بسیاری ازکارشناسان دستگاهها از هر لحاظ شایسته تراز بسیاری ازمدیران و معاونین می باشند و به جرعت باید گفت برخی ازروسای ادارات لازم است در محضر کارشناسان تلمذ نمایند!

آقای دکترروحانی: دربعد علمی هم اقدامات دولت و تسامح و تساهل نمایندگان مجلس در قبال بیدادگری حاکم در نظام پرداختها جای سوال بسیاردارد.همه آنانیکه با جامه ریاست و مدیریت در ناز و نعمتند و سال به سال سایه ابر رحمت دولت برسرآنان گسترده تر و زخیم ترمی گردد از کلاس درس معلمین وفرهنگیان شریف ونجیب رشد و تعالی یافتند که در ظاهر حاصل زحمات دبیران خاک و گچ و نداریست و برای تربیت شدگان البته با جامه ریاست رفاه کامل!

قران مجید در بسیاری ازآیات این تبعیضات را ناروا میداند وهمینطورعلی(ع) فرمودند: من علمنی عبدنی.

آقای رییس جمهور: شما علمای دینی بارها در منابراعلام که علی (ع) درتقسیم غنائم و پرداخت حقوق ومزایا نگاه برابرداشتند حتی به آه و ناله برادر خود توجه ننمودند و درجایی خوانده ایم فرموده اند رهبران و مدیران جامعه اسلامی باید مثال ضعیف ترین قشر جامعه زندگی نمایند که اگر اینطور نباشند توصیه ها و موعظه شان بر دلها نمی نشیند !

آقای دکترروحانی: شما پاسدار قانون اساسی هستید و مدعی اجرای قانون، اگر قانون در زیر مجموعه دولت شما به محاق برود و مظالم مضاعف بخصوص درنظام پرداختها، قاعدتاً در خارج از قوه مجریه برای پر رنگتر ساختن قوانین چندان توفیق حاصل نمی گردد.

همه کارمندان وکارکنان سخت اعتقاد دارند اگر برای جبران ستم ها و رفع تبعیضات مقدور نیست توان این را دارند برای متوازن نمودن حقوق و مزایای کلیه کارکنان نظام اقدام عاجلی معمول نمایند. این توقع اکثریت مطلق کارمندان انتظا بجا و منطقی است که اگر نیست برای همگان نباشد. نه اینکه اقلیت ازهر امکانات رفاهی برخوردار و غالب حقوق بگیران در تنگنا باشند.

آقای رییس جمهور: این خیلی بداست اعتدال در زیر مجموعه جنابعالی غریب ومهجور باشد و دربیرون از آن بخواهید پررنگ نمایید! به هر تقدیرخیل عظیمی از کارکنان و کارشناسان بخصوص عموم فرهنگیان سخت انتظار دارند از بیدادگری ومظالم موجود در نظام پرداختها کاسته گردد و بایدگفت مردم را باعمل تان دعوت نمایید نه بازبان!.

 


لینک کوتاه مطلب : http://www.shalamchenews.com/?p=1157

دیدگاه شما

معادله ی امنیتی * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.