تاریخ ارسال : ۲۵ بهمن ۱۳۹۶ ساعت : ۰۷:۰۷ 0 نظر چاپ این صفحه چاپ این صفحه

مشارکتی ترین کشورها در علم/ ایران پیشتاز رشد دیپلماسی علمی گردید

۸ ۸ درصد بود. ۴

قسمت تعاملات علمی بین المللی از کل تولید علم – اسکوپوس

کشور

۲۰۱۲

۲۰۱۳

۲۰۱۴

۲۰۱۵

۲۰۱۶

۲۰۱۷

رشد ۲۰۱۷ نسبت به ۲۰۱۶

ایران

۱۷.۶ درصد

۱۹.۳ درصد

۱۹.۷ درصد

۲۰.۳ درصد

۱۹.۸ درصد

۲۲.۲ درصد

۱۲.۱ درصد

تایوان

۲۱.۲ درصد

۲۲.۴ درصد

۲۴.۱ درصد

۲۷.۲ درصد

۲۹.۴ درصد

۳۲.۶ درصد

۱۰.۹ درصد

لهستان

۲۷.۷ درصد

۲۷.۹ درصد

۲۸.۹ درصد

۲۹.۲ درصد

۳۰.۵ درصد

۳۳.۵ درصد

۹.۸ درصد

ترکیه

۱۸.۸ درصد

۱۹.۰ درصد

۱۹.۲ درصد

۱۹.۸ درصد

۲۱.۲ درصد

۲۳.۲ درصد

۹.۴ درصد

هند

۱۵.۸ درصد

۱۶.۰ درصد

۱۵.۷ درصد

۱۵.۷ درصد

۱۶.۱ درصد

۱۷.۶ درصد

۹.۳ درصد

روسیه

۲۸.۵ درصد

۲۸.۱ درصد

۲۶.۴ درصد

۲۵.۴ درصد

۲۳.۵ درصد

۲۵.۶ درصد

۸.۹ درصد

جمهوری چک

۳۵.۷ درصد

۳۷.۳ درصد

۳۸.۴ درصد

۳۹.۶ درصد

۴۰.۹ درصد

۴۴.۵ درصد

۸.۸ درصد

مالزی

۳۲.۲ درصد

۳۳.۳ درصد

۳۴.۹ درصد

۳۷.۰ درصد

۳۶.۷ درصد

۳۹.۲ درصد

۶.۸ درصد

استرالیا

۴۲.۶ درصد

۴۴.۱ درصد

۴۶.۲ درصد

۴۸.۵ درصد

۵۱.۲ درصد

۵۴.۱ درصد

۵.۷ درصد

آفریقای جنوبی

۴۲.۵ درصد

۴۳.۵ درصد

۴۳.۱ درصد

۴۶.۰ درصد

۴۷.۷ درصد

۵۰.۴ درصد

۵.۷ درصد

انگلیس

۴۱.۸ درصد

۴۳.۹ درصد

۴۷.۳ درصد

۴۹.۱ درصد

۵۱.۵ درصد

۵۴.۴ درصد

۵.۶ درصد

آمریکا

۲۷.۵ درصد

۲۹.۰ درصد

۳۰.۹ درصد

۳۱.۹ درصد

۳۳.۷ درصد

۳۵.۵ درصد

۵.۳ درصد

ژاپن

۲۳.۴ درصد

۲۴.۰ درصد

۲۵.۰ درصد

۲۶.۱ درصد

۲۷.۳ درصد

۲۸.۷ درصد

۵.۱ درصد

فرانسه

۴۶.۷ درصد

۴۷.۵ درصد

۴۹.۷ درصد

۵۱.۰ درصد

۵۲.۹ درصد

۵۵.۲ درصد

۴.۳ درصد

برزیل

۲۳.۹ درصد

۲۵.۴ درصد

۲۷.۶ درصد

۲۹.۳ درصد

۳۱.۸ درصد

۳۳.۱ درصد

۴.۱ درصد

ایتالیا

۳۹.۶ درصد

۴۰.۲ درصد

۴۲.۱ درصد

۴۳.۲ درصد

۴۵.۱ درصد

۴۶.۹ درصد

۴.۰ درصد

کانادا

۴۳.۳ درصد

۴۴.۸ درصد

۴۶.۹ درصد

۴۸.۰ درصد

۵۰.۳ درصد

۵۲.۲ درصد

۳.۸ درصد

کره جنوبی

۲۶.۱ درصد

۲۶.۱ درصد

۲۶.۱ درصد

۲۶.۲ درصد

۲۷.۱ درصد

۲۸.۱ درصد

۳.۷ درصد

مکزیک

۳۸.۵ درصد

۳۸.۴ درصد

۳۸.۴ درصد

۳۸.۹ درصد

۴۰.۸ درصد

۴۲.۳ درصد

۳.۷ درصد

آلمان

۴۳.۸ درصد

۴۵.۰ درصد

۴۵.۸ درصد

۴۷.۳ درصد

۴۸.۳ درصد

۵۰.۰ درصد

۳.۵ درصد

بلژیک

۵۶.۰ درصد

۵۷.۵ درصد

۶۰.۰ درصد

۶۱.۸ درصد

۶۳.۷ درصد

۶۵.۵ درصد

۲.۸ درصد

اتریش

۵۵.۸ درصد

۵۷.۳ درصد

۵۸.۷ درصد

۵۹.۷ درصد

۶۲.۲ درصد

۶۳.۸ درصد

۲.۶ درصد

سوئیس

۶۰.۶ درصد

۶۱.۵ درصد

۶۳.۲ درصد

۶۴.۷ درصد

۶۶.۳ درصد

۶۸.۰ درصد

۲.۶ درصد

هلند

۵۱.۱ درصد

۵۲.۴ درصد

۵۴.۳ درصد

۵۶.۴ درصد

۵۸.۸ درصد

۶۰.۳ درصد

۲.۶ درصد

دانمارک

۵۲.۷ درصد

۵۳.۶ درصد

۵۵.۷ درصد

۵۷.۶ درصد

۵۹.۷ درصد

۶۱.۲ درصد

۲.۵ درصد

پرتغال

۴۶.۳ درصد

۴۶.۹ درصد

۴۷.۵ درصد

۴۸.۷ درصد

۵۱.۸ درصد

۵۳.۰ درصد

۲.۳ درصد

سوئد

۵۴.۱ درصد

۵۴.۹ درصد

۵۶.۳ درصد

۵۸.۶ درصد

۶۱.۰ درصد

۶۲.۴ درصد

۲.۳ درصد

نروژ

۵۰.۹ درصد

۵۱.۹ درصد

۵۴.۰ درصد

۵۵.۶ درصد

۵۸.۳ درصد

۵۹.۵ درصد

۲.۱ درصد

اسپانیا

۴۰.۱ درصد

۴۱.۶ درصد

۴۳.۲ درصد

۴۵.۱ درصد

۴۷.۱ درصد

۴۷.۹ درصد

۱.۷ درصد

۶ درصد۱۹.

رده دانشگاهها در تعاملات بین المللی در راستای تولید علم

۳ درصد۱۹. ۷ درصد۲۰.

۸ درصد۲۲.

۲ درصد۱۲.

۱ درصد۲۱.

جدول وضع تعاملات بین المللی دانشگاه ها/ موسسات تحقیقاتی کشور طبق اسکوپوس ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۷

نوع

اسم دانشگاه/موسسه تحقیقاتی

قسمت مقالات با همکاری بین الملل از کل تولید علم دانشگاه/ موسسه (درصد)

تعداد کل مقالات

تعداد مقالات با همکاری بین الملل

رده طبق تعداد مقالات با همکاری بین الملل

رده طبق قسمت مقالات با همکاری بین الملل از کل مقالات دانشگاه/ موسسه

پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی تهران

۱۷.۴

۲۵۲۴۵

۴۳۹۳

۱

۳

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

۱۴.۸

۱۱۸۷۰

۱۷۵۷

۲

۵

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

۱۹

۶۳۰۴

۱۱۹۸

۳

۲

دانشگاه علوم پزشکی ایران

۱۶.۸

۵۹۲۲

۹۹۵

۴

۳

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

۱۴

۷۰۸۷

۹۹۲

۴

۶

دانشگاه علوم پزشکی  تبریز

۱۵.۷

۶۰۲۳

۹۴۶

۵

۴

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

۱۳.۲

۶۵۴۹

۸۶۴

۵

۷

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

۳۰.۱

۱۶۰۱

۴۸۲

۶

۱

دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)

۱۶.۲

۲۹۱۹

۴۷۳

۶

۴

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

۱۵

۲۵۸۴

۳۸۸

۷

۵

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

۱۳

۲۵۸۰

۳۳۵

۸

۷

دانشگاه علوم پزشکی مازندران

۱۰.۲

۲۸۹۲

۲۹۵

۸

۱۰

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

۸.۸

۳۳۰۲

۲۹۱

۸

۱۱

دانشگاه علوم پزشکی همدان

۱۰.۹

۲۲۲۹

۲۴۳

۹

۹

ستاد وزارت بهداشت، معالجه و تعلیم پزشکی

۱۷

۱۲۳۱

۲۰۹

۹

۳

دانشگاه علوم پزشکی گلستان

۱۹.۲

۱۰۵۵

۲۰۳

۹

۲

دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی

۱۰.۲

۱۷۵۴

۱۷۹

۹

۱۰

دانشگاه علوم پزشکی البرز

۱۸.۷

۸۹۳

۱۶۷

۹

۲

دانشگاه علوم پزشکی کردستان

۱۳.۵

۱۱۶۳

۱۵۷

۹

۶

دانشگاه علوم پزشکی قزوین

۱۵.۶

۹۴۹

۱۴۸

۱۰

۴

دانشگاه علوم پزشکی گیلان

۱۱.۸

۱۱۷۵

۱۳۹

۱۰

۸

دانشگاه علوم پزشکی زابل

۱۴.۱

۹۶۶

۱۳۶

۱۰

۶

دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

۱۱.۹

۱۱۰۰

۱۳۱

۱۰

۸

دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

۹.۳

۱۳۳۲

۱۲۴

۱۰

۱۱

دانشگاه علوم پزشکی ایلام

۱۳.۹

۸۸۴

۱۲۳

۱۰

۶

دانشگاه علوم پزشکی بابل

۸

۱۵۳۲

۱۲۳

۱۰

۱۲

دانشگاه علوم پزشکی زنجان

۱۰.۸

۱۰۹۴

۱۱۸

۱۰

۹

دانشگاه علوم پزشکی سمنان

۱۱.۳

۸۸۲

۱۰۰

۱۰

۹

دانشگاه علوم پزشکی اراک

۱۱.۷

۸۴۵

۹۹

۱۰

۸

دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

۱۳.۲

۶۶۲

۸۷

۱۰

۷

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

۷.۹

۱۰۳۶

۸۲

۱۰

۱۲

دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

۵.۴

۱۴۰۵

۷۶

۱۰

۱۴

دانشگاه علوم پزشکی شهر قم

۱۱.۱

۶۷۷

۷۵

۱۰

۹

دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

۹.۷

۷۵۴

۷۳

۱۰

۱۰

دانشگاه علوم پزشکی لرستان

۶.۵

۸۹۶

۵۸

۱۰

۱۳

جامع

دانشگاه تهران

۲۶.۹

۲۳۷۹۹

۶۴۰۲

۱

۲

دانشگاه تربیت مدرس

۱۸.۹

۱۲۵۱۶

۲۳۶۶

۲

۷

دانشگاه فردوسی مشهد

۲۱.۳

۸۵۵۸

۱۸۲۳

۳

۵

دانشگاه شیراز

۲۲.۲

۸۱۲۸

۱۸۰۴

۳

۴

دانشگاه تبریز

۲۲.۳

۷۵۴۸

۱۶۸۳

۴

۴

دانشگاه شهید بهشتی

۲۰.۲

۶۹۳۵

۱۴۰۱

۵

۶

دانشگاه اصفهان

۱۹.۱

۵۱۷۴

۹۸۸

۶

۷

دانشگاه گیلان

۱۶

۴۲۵۱

۶۸۰

۷

۱۰

دانشگاه شهید باهنر کرمان

۱۶.۴

۴۰۵۳

۶۶۵

۷

۱۰

دانشگاه رازی

۱۸.۴

۳۵۷۹

۶۵۹

۷

۸

دانشگاه سمنان

۱۹.۵

۳۰۸۸

۶۰۲

۸

۶

دانشگاه بوعلی سینا

۱۸.۳

۳۱۴۷

۵۷۶

۸

۸

دانشگاه ارومیه

۱۶.۴

۳۴۵۰

۵۶۶

۸

۱۰

دانشگاه یزد

۲۱.۷

۲۵۵۵

۵۵۴

۸

۴

دانشگاه زنجان

۲۴.۱

۲۱۹۶

۵۲۹

۹

۳

دانشگاه مازندران

۱۹

۲۶۳۸

۵۰۱

۹

۷

دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

۴۱.۸

۱۱۴۰

۴۷۷

۹

۱

دانشگاه شهید چمران اهواز

۱۵.۳

۲۷۸۷

۴۲۶

۱۰

۱۱

دانشگاه خوارزمی

۱۸.۳

۲۲۸۸

۴۱۹

۱۰

۸

دانشگاه کاشان

۱۳.۳

۳۱۰۲

۴۱۳

۱۰

۱۳

دانشگاه کردستان

۲۱.۸

۱۶۳۲

۳۵۶

۱۰

۴

دانشگاه شهرکرد

۱۶.۷

۱۶۰۱

۲۶۷

۱۱

۹

دانشگاه یاسوج

۱۸.۷

۱۴۲۸

۲۶۷

۱۱

۷

دانشگاه اراک

۱۶.۲

۱۶۳۴

۲۶۵

۱۱

۱۰

دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

۱۹

۱۳۸۴

۲۶۳

۱۱

۷

دانشگاه پژوهشگر اردبیلی

۱۶.۸

۱۵۱۲

۲۵۴

۱۱

۹

دانشگاه شاهد

۱۲.۵

۱۸۲۳

۲۲۸

۱۲

۱۳

دانشگاه سیستان و بلوچستان

۱۲.۹

۱۷۳۱

۲۲۳

۱۲

۱۳

دانشگاه الزهرا (س)

۱۲.۹

۱۶۴۱

۲۱۲

۱۲

۱۳

دانشگاه بیرجند

۱۴.۸

۱۳۶۹

۲۰۳

۱۲

۱۱

دانشگاه خلیج فارس

۱۹

۹۳۶

۱۷۸

۱۲

۷

دانشگاه لرستان

۱۵.۴

۱۱۳۷

۱۷۵

۱۲

۱۱

دانشگاه علامه طباطبایی

۲۰.۶

۷۶۱

۱۵۷

۱۲

۵

دانشگاه ایلام

۱۳.۹

۹۸۳

۱۳۷

۱۳

۱۲

صنعتی

دانشگاه صنعتی شریف

۲۷.۱

۱۱۳۵۹

۳۰۷۸

۱

۲

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

۲۰

۱۳۰۹۰

۲۶۱۸

۲

۵

دانشگاه صنعتی اصفهان

۲۸.۹

۸۵۳۲

۲۴۶۶

۳

۱

دانشگاه علم و صنعت ایران

۱۹

۹۲۸۷

۱۷۶۵

۴

۶

دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

۱۸.۵

۵۴۹۰

۱۰۱۶

۵

۶

دانشگاه صنعتی شاهرود

۲۱.۳

۲۶۰۳

۵۵۴

۶

۴

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

۱۹.۷

۲۷۴۵

۵۴۱

۷

۵

دانشگاه صنعتی سهند

۱۷.۸

۱۹۳۹

۳۴۵

۸

۷

دانشگاه صنعت نفت

۲۲.۴

۱۲۴۷

۲۷۹

۸

۳

دانشگاه صنعتی شیراز

۱۸.۶

۱۴۴۹

۲۷۰

۸

۶

دانشگاه صنعتی صاحب اشتر

۶

۱۶۹۷

۱۰۲

۹

۸

موسسه

پژوهشگاه دانش های اساسی

۴۲.۲

۳۲۰۵

۱۳۵۳

۱

۱

انیستیتو پاستور ایران

۱۹.۲

۲۲۷۵

۴۳۷

۲

۴

پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

۲۵.۶

۹۵۵

۲۴۴

۳

۲

پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی

۱۹.۳

۱۱۸۲

۲۲۸

۳

۴

موسسه رویان

۲۰.۵

۱۰۳۳

۲۱۲

۳

۳

پژوهشگاه صنعت نفت

۱۴.۹

۱۳۱۷

۱۹۶

۳

۵


لینک کوتاه مطلب : http://www.shalamchenews.com/?p=87699

دیدگاه شما

معادله ی امنیتی * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.