تاریخ ارسال : ۰۷ آذر ۱۳۹۶ ساعت : ۰۷:۴۵ 0 نظر چاپ این صفحه چاپ این صفحه

معامله کارکنان دولت با خودشان و با پول مردم

مبحث یک بند ارزشمند از آیین نامه های اجرائی قانون برگزاری مناقصات هست که می گوید انعقاد قراردادهای شرکت های تعاونی دولت و صندوق های بازنشستگی آن با دستگاه های اجرائی ذی ربطشان صورت پذیرد.     با دقت به اینکه ظرفیت معاملات عمومی بالغ بر ۴٧١ هزار میلیارد تومان تخمین می گردد، عایدات ناشی از معاملات این اعداد بزرگ، انگیزه کافی برای سمت های معاملاتی دولت به حساب می آید.  ک کسانی که اختیار طراحی و اجرای معاملات دولتی را دارند؛ ولی پول این معاملات مربوط به مردم هست و ظاهر آن هم برای مردم و به اسم مردم صورت بندی می گردد. .. . تدارکات قسمت عمومی در دنیا، سالانه بالغ بر ٢٠ درصد تولید ناخالص جهانی  قسمت بالغ بر ۵٠ درصدی مخارج مربوط به خریدهای دولتی از بودجه عمومی دولت در کشورهای در حال پیشرفت نشان دهنده اهمیت بالای این معاملات هست.    این معاملات در کشور ما دربرگیرنده نوع ها خریدهای کالا و خدمت در «قوای سه گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارت خانه ها، ارگان ها و مؤسسات و شرکت های دولتی، مؤسسات انتفاعی منسوب به دولت، بانک ها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکت های بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، شورای نگهبان قانون اساسی و همچنین دستگاه ها و واحدهایی که شمول قانون بر آنان لازمه ذکر یا تصریح اسم هست، اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته یا از قوانین و قوانین عام تبعیت نمایند، نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، ارگان توسیع و نوسازی صنایع ایران، ارگان بندرهای و کشتی رانی جمهوری اسلامی ایران، ارگان پیشرفت و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، ارگان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران و شرکت های تابعه آنها» و متجاوز از صدها هزار میلیارد تومان در سال هست.   در آیین نامه اجرائی ماده ٢۶ قانون برگزاری مناقصات، در زیر ماده ٣ حکم شده هست که: «تعاونی های کارکنان و صندوق های بازنشستگی نمی توانند با دستگاه های ذی ربط خود قرارداد منعقد کنند». حدود یک سال هست که تعداد ای از کارکنان دولت در رتبه های بالا مثل ارگان مدیریت و برنامه ریزی کشور، در پی حذف این ماده و انعقاد قراردادهای دولتی و معاملات عمومی با شرکت هایی می باشند که خودشان در آنان ذی نفع می باشند.  مسئله این هست که هر دستگاه دولتی نیاز به خرید کالا یا خدمتی دارد. شرکت های متعددی نیز علاقه مندند که این کالا یا خدمت را به آن دستگاه دولتی عرضه دهند تا از نفع آن منتفع گردند. داوطلبان عرضه خدمت یا کالا به دولت باید در یک فرایند مناقصه و رقابت با یکدیگر شرکت کنند که اتفاقا معیارها و شیوه برگزاری این مناقصه و رقابت را نیز کارکنان آن دستگاه دولتی طراحی کرده اند. وظیفه ارزیابی و انتخاب فروشنده برتر نیز با همین کارکنان دستگاه دولتی هست.  در ادامه هم بعد از انعقاد قرارداد کنترل کالا یا خدمت عرضه شده به قسمت دولتی همین کارکنان دستگاه دولتی می باشند. تصویب کننده تغییرات و اصلاحات قراردادی و پرداخت وجوه عمومی یا بیت المال به فروشنده کالا یا خدمت نیز بر عهده همین کارکنان دستگاه دولتی هست.  حالا گمان کنید شرکت تعاونی مربوط به همین کارکنان دستگاه دولتی هست. در مناقصه همان دستگاه دولتی شرکت کرده تا با دیگر داوطلبان خرید و فروش رقابت کند… که باید از سوی کارکنان این دستگاه دولتی صورت پذیرد، بر شرکتی که آن شرکت هم مربوط به خودشان هست، چه سرنوشتی خواهد یافت؟ اما آیا می دانیم این انحراف در معاملات و نظارت بر وجوه عمومی مربوط به مردم دارای چه ابعادی است؟ ۴٧١ هزار میلیارد تومان ظرفیت معاملات عمومی در کشور  رقابت چه طور رقابتی خواهد بود؟ وقتی شرکت تعاونی مربوط به کارکنان این دستگاه دولتی برنده گردید و با آن دستگاه دولتی قرارداد بست، نحوه نظارت و کنترل و هزینه کرد و تغییرات قراردادی و. که باید از سوی کارکنان این دستگاه دولتی صورت پذیرد، بر شرکتی که آن شرکت هم مربوط به خودشان هست، چه سرنوشتی خواهد یافت؟ اما آیا می دانیم این انحراف در معاملات و نظارت بر وجوه عمومی مربوط به مردم دارای چه ابعادی است؟  براساس کتاب «اقتصاد ایران در سال ١٣٩۵» که مرکز پژوهش های مجلس انتشار یافته کرده هست، مبلغ این معاملات در ایران به شکل زیر تخمین زده می گردد: در ایران، قسمت عظیم معاملات کالا و خدمات قسمت عمومی از طریق شرکت های دولتی و مؤسسات انتفاعی منسوب به دولت و بانک های دولتی انجام می گردد.   به این ترتیب که اگر ۵٠ درصد مصارف شرکت های دولتی و مؤسسات انتفاعی منسوب به دولت و بانک ها در سال ١٣٩۵ (حدود ٣۴١ هزار میلیارد تومان) را به اضافه اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای (۵٧ هزار میلیارد تومان) در نظر بگیریم، ٣٩٧ هزار میلیارد تومان ظرفیت سالانه معاملات قسمت عمومی در کشور خواهد بود. وقتی قرار باشد این شرکت های تعاونی و صندوق های بازنشستگی مربوط به کارکنان هر ارگان دولتی با همان ارگان دولتی قرارداد ببندد، در این چند صد هزار میلیارد تومان چه وضعیتی پیدا خواهد شد؟ آیا حکمی از آیین نامه که این نوع قراردادهای پر مفسده را منع کرده هست، بند بد و نامناسبی است؟ آیا این حکم مانع فساد نیست؟ این حکم چه مشکلی در معاملات دولتی ایجاد کرده است؟
آی انجام همین محاسبات طبق اعداد قانون بودجه سال ١٣٩۶ چنین خواهد گردید: اگر ۵٠ درصد مصارف شرکت های دولتی و مؤسسات انتفاعی منسوب به دولت و بانک ها در سال ١٣٩۶ (حدود ۴٠٠ هزار میلیارد تومان) را به اضافه اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای (٧١ هزار میلیارد تومان) در نظر بگیریم، ۴٧١ هزار میلیارد تومان ظرفیت سالانه معاملات قسمت عمومی در کشور خواهد بود.  هریک از دستگاه های دولتی نامبرده در بالا، انواعی از شرکت های تعاونی و بسیاری از آنان انواعی از صندوق های بازنشستگی دارند. آی وقتی قرار باشد این شرکت های تعاونی و صندوق های بازنشستگی مربوط به کارکنان هر ارگان دولتی با همان ارگان دولتی قرارداد ببندد، در این چند صد هزار میلیارد تومان چه وضعیتی پیدا خواهد شد؟ آیا حکمی از آیین نامه که این نوع قراردادهای پر مفسده را منع کرده هست، بند بد و نامناسبی است؟ آیا این حکم مانع فساد نیست؟ این حکم چه مشکلی در معاملات دولتی ایجاد کرده است؟آیا حذف این حکم بسیار مترقی و صحیح باعث انبوه قراردادها و معاملات صوری (کارکنان دولت با خودشان) نمی شود؟ آیا حذف این حکم باعث معاملاتی سطحی و پرداخت هایی سطحی و بدون بررسی نمی شود؟ حتی دلیل و انگیزه ای برای نوع ها معاملات غیرضروری، معاملاتی متورم و بسیار گران برای قسمت عمومی و غیر اقتصادی برای ملت را باعث نمی شود؟ آیا این اقدام دولت واقعا اصلاح قوانین هست یا انحراف مقررات؟ این چه شیوه اصلاح قوانین هست که دولت درصدد آن است؟ مرکز پژوهش های مجلس طبق پژوهش ها ١۵ سال سابق در حوزه قوانین و قوانین معاملات قسمت عمومی اظهار کرده هست که: در حال حاضر نوع ها «ابهام»، «تناقض»، «تفسیر پذیری نابجا»، «ناکارآمدی در تأمین هدف»، «خدشه بر حقوق و اختیارات قانونی دستگاه اجرائی» و دیگر نقایص قوانین مناقصات در این قوانین وجود دارد که هر یک باعث نقص در فرایند معاملات قسمت عمومی و صدمه در فضای کسب وکار قسمت خصوصی می گردند.  پرسش اینجاست که به چه سبب کارکنان دولت تمام آن اصلاحات ضروری را نادیده گرفته اند و منحصرا درصدد تغییر همین بند از قوانین معاملات عمومی می باشند که اظهار کرده هست: «تعاونی های کارکنان و صندوق های بازنشستگی نمی توانند با دستگاه های ذی ربط خود قرارداد منعقد کنند».  آیا این ارزشمند ترین مساله در ساماندهی معاملات و تدارکات عمومی کشور است؟ آیا «پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات» (موضوع ماده (٢٣) قانون برگزاری مناقصات) به درستی کار خود را انجام می دهد؟ آیا «هیئت های رسیدگی به شکایات مناقصات» (موضوع مواد (٧)، (٨) و (٢۵) قانون برگزاری مناقصات) نیازمند هیچ ترقی و اقدامی نیست؟ چرا دولت به جای کارهای سلیقه ای، دل بخواهی و نفع جویانه برخی کارکنان دولت به کارهای شورای اظهار کرد وگوی دولت و قسمت خصوصی برای اصلاح منطقی و سیستماتیک آیین نامه های قانون برگزاری مناقصات دقت نمی کند؟ و بسیاری سوال های دیگر که باید در زمینه ترقی مناقصات، معاملات و تدارکات عمومی باید پرسید. متن نامه در ادامه می آید: «جناب آقای دکتر اسحاق جهانگیری، معاون اول محترم ریاست جمهوری استحضار دارید که با کمال تأسف، برخی کارکنان محترم دولت درصدد می باشند که برای انعقاد قراردادهای شرکت های تعاونی خود و نیز صندوق های بازنشستگی خود با دستگاه های اجرائی ذی ربطشان مسیری جدید باز کنند.  این تبصره برای برطرف وضعیت اسف بار معاملات دولتی طی دهه های قبل در آیین نامه ها به تصویب رسیده هست و حذف آن کشور را مبتلا همان وضعیت آزموده خواهد کرد.        مرکز پژوهش های مجلس تصریح کرده هست: ضروری هست آیین نامه های قانون برگزاری مناقصات بصورت منطقی و سیستماتیک اصلاح گردند و نه بصورت سلیقه ای و دلبخواهی.  برهمین اساس شورای اظهار کرد وگوی دولت و قسمت خصوصی، اصلاح منطقی و سیستماتیک آیین نامه های قانون برگزاری مناقصات را در فرمان کار قرار داده هست. آیا این اقدام، با نظرات و جهت گیری های اقتصادی خود دولت و اغراض اقتصاد مقاومتی و نیز جهت گیری های صریح قوانینی مثل «قانون درمورد منع دخالت وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری» سازگار است؟ آیا این اقدام با جهت گیری های «قانون ترقی مستمر محیط کسب وکار» و نیز «لایحه قانونی پیشگیری از تعارض منافع» سازگار است؟ آیا شایسته هست مصوبه ای که دولت نهم برای حذف آن اقدام نکرد، در این دولت که اظهار کرده هست در پی اصلاحات ساختاری و ترقی فضای کسب وکار هست، نسخ یا حذف شود؟
آی»


لینک کوتاه مطلب : http://www.shalamchenews.com/?p=76642

دیدگاه شما

معادله ی امنیتی * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.