تاریخ ارسال : ۰۷ آذر ۱۳۹۶ ساعت : ۰۸:۲۵ 0 نظر چاپ این صفحه چاپ این صفحه

مولاوردی: تعداد ای مامور تخریب ما بودند!

  شهیندخت مولاوردی، امروز دستیار مخصوص ریاست جمهور در کارهای حقوق شهروندی هست و با همان میزان شجاعت و شجاعتی که از او در طرف معاونت کارهای خانم ها و خانواده سراغ داشتیم کوشش می کند حقوق از دست رفته یا فراموش شده شهروندان را به آنان بازگرداند و امیدوارانه از فردایی خوب تر در راستای حقوق شهروندی سخن می زند.    این در حالی هست که مقارن چندین برنامه را در این راستا سراغ گرفتن می کند. اظهار کرد و گو با او به ما متذکری کرد مولاوردی، چه در قامت معاون کارهای خانم ها و خانواده باشد و چه دستیار مخصوص ریاست جمهور در کارهای حقوق شهروندی، از معیارها و پیشنهاد آل هایش قدمی پا پس نمی کشد و حرکت در راستای سندهای بالادستی نظام را فرض خود می داند. آیا بعد از گذشت چهار سال تبصره یا مفاد تازهی به منشور حقوق شهروندی افزوده می شود؟  ابلاغ منشور حقوق شهروندی وعده ریاست جمهور در دولت یازدهم بود و در ۱۰۰ روز اول دولت یازدهم پیش نویس آن مهیا و فراخوانی برای نظرسنجی در مورد آن صادر و در نهایت بعد از سه سال ارزیابی، متنی دربردارنده ۲۲ حق و ۱۲۰ ماده انتشار یافته گردید. در ساز و کارهای اعمالی منشور امکان روزآمد کردن آن پیش بینی شده هست.  آیا دستیار مخصوص در کارهای شهروندی مسئول ابلاغ مورد ها اصلاحی به ریاست جمهور است؟   علاوه بر ما مرکز ارزیابی های استراتژیک ریاست جمهوری و معاونت حقوقی ریاست جمهور نیز مسئول ارزیابی، کارشناسی و سراغ گرفتن مورد ها اصلاحی منشور هست. منشور ناظر بر تحقق حقوق شهروندی مردم ایران هست. آیا مورد های موردنظر شما هست که ضروری هست در منشور جنبه می گردید، ولی در آن درج نشده است؟   برخی از مورد ها و خواسته ها اظهار شده از سوی مردم و شهروندان در چارچوب منشور نمی گنجند. از انجایی که هر آن چیزی که حقوق شهروندی هست در مقوله حقوق بشر جا می گیرد، ولی به سبب آنکه مرزهای دقیقی بین حقوق بشر و حقوق شهروندی وجود ندارد بعضی حقوق بشر و حقوق شهروندی را به یک معنی می دانند. وظیفه ها شهروندان در ازاء دولت، جامعه و در ازاء خود نیز از مورد های هست که در منشور طرح شده هست. اشخاص هر آن چیزی که به زعم خود بعنوان نقض حقوق خود می دانند بعنوان حقوق شهروندی مطرح و آن را مطالبه می کنند. تفکیک و طبقه بندی این مورد ها کاری کارشناسی هست. مجموعه این اظهارنظرها را دریافت و در مورد های سراغ گرفتن کرده ایم. هرچند ماموریت دستیار مخصوص ریاست جمهور در کارهای حقوق شهروندی ستادی هست و وظیفه راهبری، سراغ گرفتن، نظارت و سازگاری اعمال منشور حقوق شهروندی را دارد، ولی خواسته های بصورت موردی از سوی ما سراغ گرفتن شده هست. در دستاورد در حال حاضر به طور مشخص نمی گردد در مورد مورد های که ضروری هست بعنوان تبصره یا الحاقیه به منشور افزوده گردد، دستاورد گیری کرد.  با وجود منشور حقوق شهروندی و دستورالعمل صیانت از حقوق شهروندان نواقصی در عرضه خدمات شهرداری به مردم وجود دارد یا در بعضی از ادارات دولتی شاهد نگاه بالا به پایین به ارباب مراجعه هستیم. منشور حقوق شهروندی چه راهکاری برای این معضل دارد و شخص شما در این باره چه تفکر می کنید؟  منشور حقوق شهروندی چه راهکاری برای این معضل دارد و شخص شما در این باره چه تفکر می کنید؟ بخشی از مفاد منشور و حقوق شهروندی بصورت پراکنده در مقررات دستگاه های متفاوت وجود دارند. برای نمونه دستورالعمل صیانت از حقوق شهروندی در ادارات دولتی از سوی ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندان در وزارت کشور ابلاغ شده هست. از سوی دیگر شهرداری تهران منشور مختصر حقوق شهروندی را ابلاغ کرده که در چارچوب آن حقوق شهروندی ضروری هست رعایت گردد. علاوه بر این در اسفند ۹۵ در شورای عالی اداری، حقوق شهروندی در نظام اداری به تصویب رسید و مرحله های تعلیمی ضروری برای ترویج و جریان سازی آن چیزی که در مصوبه آمده آغاز شده هست.    این کلاس های تعلیمی بصورت مرحله ای به منظور جابه جایی و تعلیم مفاهیم و آموزه های حقوق شهروندی برگزار می گردد. معتقدم در عملیاتی ساختن منشور تاکنون مبتلا مشکل هستیم و در پیاده سازی گزاره های زیبای حقوق شهروندی چالش های بسیاری را رویت می کنیم و در حد مطلوب رعایت نمی گردند، ولی قسمتی از احقاق حقوق شهروندان به آگاهی و مطالبه گری خود آنان برمی گردد؛ اگر شهروندان مطالبه گری ضروری را دارا باشند مکمل دقت شهرداری، وزارت کشور، ادارات دولتی و دستگاه های اعمالی به حقوق شهروندی می باشد. بنابراین به باور شما قسمتی از مشکل به عدم مطالبه گری مردم از دستگاه ها برمی گردد؟  به فرض مطالبه گری مردم آنان تا چه میزان توان دارند به خواسته های قانونی خود در راستای احقاق حقوق شهروندی برسند؟   در مقررات ساز و کارهای متمایزی برای احقاق حق شهروندان وجود دارد. در دستاورد شناسایی این ساز و کارها و شناخت ضروری از آنان باعث می گردند شهروندان در پایین ترین وقت محتمل احقاق حق کنند. هر چند جریان اداری در این مسیر زیاد فرسایشی هست و آنان به منظور دسترسی به حقوق خود ضروری هست روال پیچیده ای را طی کنند، ولی آگاهی و شناخت از فرایندها توان دارد در راستای استیفای حقوق به شهروندان مساعدت کند. یکی از ماموریت های ما ترقی این فرایندهاست و یکی از راهکارها در ساز و کار اعمالی منشور تدوین آیین و شیوه های غیرقضائی هست تا شهروندان با سرعت و دسترسی ساده تر به حقوق جنبه شده در منشور دسترسی پیدا کنند.  .. منشور حقوق شهروندی و دستیار مخصوص ریاست جمهور بناست چه مساعدتی به این اشخاص بکند؟  منشور حقوق شهروندی و دستیار مخصوص ریاست جمهور بناست چه مساعدتی به این اشخاص بکند؟ به رغم آنکه تمام وظیفه این مبحث متوجه دولت کنونی نیست و منشأ آن به دولت های نهم و دهم برمی گردد، ولی سراغ گرفتن و رسیدگی به آن در فرمان کار دولت هست و اتخاذ تصمیم و برنامه ریزی برای تهیه طلب سپرده گذاران صورت گرفته، منتها احتیاج به وقت معقول دارد تا بتوان جوابگوی تمام خواسته ها آنان بود. هر وقت مالباختگان از مسیر مکاتبه یا ارتباط درخواست مساعدت از دستیار مخصوص حقوق شهروندی داشتند از یاری آنان دریغ نکرده و خواسته ها و خواسته ها آنان را بازتاب داده و در این زمینه سراغ گرفتن ضروری را داریم…  آیا بعنوان دستیار مخصوص ریاست جمهور در کارهای و حقوق شهروندی در مرحله ابلاغ این خواسته ها به نهاد ریاست جمهوری باقی مانده اید یا در حال سراغ گرفتن و عملیات های اعمالی در این زمینه هستید؟  بعد از پرده برداری منشور در مرحله اداره قبلی تک تک مواد منشور و ماموریت هر دستگاه بصورت مجزا به آنان ابلاغ گردید و از دستگاه ها بر مبنای ماموریت آنان برنامه خواسته گردید.   این برنامه ها بصورت لایحه، دستورالعمل، برنامه یا پروژه یا اتخاذ یک سیاست یا طرح به دستیاری سابق ریاست جمهور در کارهای حقوق شهروندی عرضه گردید تا بتوان وضع موجود را ارزیابی کرد تا مشخص گردد به چه میزان با وضع ترسیم شده در منشور فاصله داریم.  ابتدای دولت دوازدهم ۱۸دستگاه اعمالی برنامه های خود را عرضه داده بودند، ولی در بعضی از مورد ها احتیاج به سراغ گرفتن مجدد این برنامه ها داریم، چون پاسخ ها مطابق و در چارچوب مورد ها درخواست شده نیستند. علاوه بر این در اوائل دولت دوازدهم در احکام ابلاغی به وزرا ملحق شد هایی با عنوان اولویت های عمومی و مخصوص وجود داشت. قسمتی از ملحق شد اولویت های عمومی بر اعمال حقوق شهروندی و بکارگیری و بهره مندی از حجم های خانم ها، جوانان و اقلیت های دینی تاکید دارد. این ملحق شد الزامی دیگر بر دستگاه های اعمالی هست تا منشور حقوق شهروندی را در فرمان کار خود قرار دهند. ریاست جمهور در وقت ارائه کابینه در مجلس و عرضه برنامه دولت دوازدهم سرلوحه سیاست درونی کشور را منشور حقوق شهروندی عنوان کردند. وی به صراحت اظهار کردند قوه مجریه ضروری هست در اعمال این منشور پیشقدم باشد. دولت حالا این را از خود آغاز کرده و قسمتی از راه را نیز رفته هست.    بعد از ابلاغ منشور از هر یک از وزرا و استانداران درخواست شده دستیار حقوق شهروندی دارا باشند، ولی بعضی از استانداران، مدیرکل کارهای اجتماعی و بعضی معاون سیاسی را بعنوان دستیار و وزرا معاون وزیر یا کسی بیرون از مجموعه وزارت خانه یا مشاور را بعنوان دستیار حقوق شهروندی ارائه کرده اند. هم سطح نبودن پست های این اشخاص به سود مجموعه حقوق شهروندی و دولت نیست. بعد از تکمیل ترکیب هیات دولت حالا در انتظار تثبیت استانداران و به روز رسانی دستیاران هستیم، چون این دستیاران بازوان اعمالی ما در سراغ گرفتن اعمال منشور در سطوح ملی و استانی می باشند.  اعمال تام مفاد منشور، برنامه های دریافتی از وزارت خانه ها و استانداری ها را از مسیر دستیاران خود سراغ گرفتن و گزارشات ضروری را دریافت می کنیم و به ریاست جمهور عرضه می دهیم.  از روز های اول وظیفه در این حوزه گزارش وضع و مورد ها نقض حقوق شهروندی در فرمان کار بوده و گزارش های ضروری را عرضه داده ایم. پیش از پرده برداری از منشور شاهد حرکت و جریان سازی جامعه مدنی، دانشگاه ها و انجمن های حقوق شهروندی بوده ایم. اینها بعنوان شرکای ما در تحقق حقوق شهروندی به دولت مساعدت می کنند و به نوبه خود زیاد روی این مساعدت ها حساب باز کرده ام. در دستاورد دستیار مخصوص حقوق شهروندی بی شبهه وارد همکاری و همکاری مشترک با ارگان های مردم نهاد در حوزه حقوق شهروندی خواهد گردید.   اخیرا شاهد تشکیل فراکسیون حقوق شهروندی در مجلس بودیم که از اوائل مجلس دهم زمزمه آن شنیده می گردید و در نهایت به دستاورد رسید. این مبحث به همکاری دولت با مجلس در پیشبرد اغراض حقوق شهروندی مساعدت می کند. در مجموعه قوه قضائیه نیز ساز و کارهایی داریم که در مسیر تحقق حقوق شهروندی حرکت می کنند. برای نمونه ستاد حقوق بشر و معاونت اجتماعی و پیشگیری از واقع شدن گناه قوه قضائیه تحرکاتی در این زمینه داشته اند. در مرحله معاونت کارهای خانم ها و خانواده همکاری زیاد مطلوبی با این قوه داشته و تفاهمنامه همکاری امضا کرده بودیم.    در معاونت حقوق بشر و کارهای بین الملل وزارت دادگستری که رابط بین قوه قضائیه و دولت هست، تجربه و برنامه قابل دقتی در راستای حقوق شهروندی وجود دارد. علاوه بر این کمیسیون حقوق بشر اسلامی بعنوان یک نهاد ملی در این زمینه فعالیت و در کنار دولت به تحقق این مبحث مساعدت می کند. آیا با وضع موجود دلواپس موازی کاری های احتمالی بین نهادها و ارگان های فوق الذکر نیستید؟  در این برنامه تکلیف تمام ارگان ها و نهادها مشخص می گردد و دو دستگاه یک کار مشترک را بصورت جداگانه انجام نمی دهند. تدوین پیش نویس این برنامه آغاز شده و امید داریم تا سالگرد پرده برداری از منشور عرضه گردد.   در راستای تدوین این برنامه الگوها یی از کشورهای اسلامی داریم که مساعدت کننده می باشند. در حوزه خانم ها و خانواده هم موازی کاری های بسیاری در بحث لطمه های اجتماعی، خانواده، حجاب و عفاف داشتیم. در دستاورد در چارچوب سیاست ترویج همکاری های شبکه ای پیش رفتیم و اعمال آن را نیز به مراحل قابل قبولی رساندیم؛ در سه سطح دولت با دولت، دولت با سمن ها و سمن ها با سمن ها.  مرحله اول برنامه هایمان را نیز اجرا کردیم و بناست ادامه برنامه ها از طریق معاونت کارهای خانم ها و خانواده در مرحله تازه صورت پذیرد. نظر شما نسبت به این مورد ها چیست و چه طور میتوان حق مسلم شهروندان را در این زمینه پاس داشت؟  در حال حاضر مجوز بسیاری از کنسرت ها یا جلسه های اصلاح طلبان لغو می گردد که این مبحث نقض مسلم حقوق شهروندی هست. منشور مجموعه ای از مقررات پراکنده در قانون بنیادی و مقررات موضوعه هست که به نظر می رسد بعد از ۴۰ سال روی کاغذ باقی مانده اند و به رغم تضمین اعمالی که بویژه قانون بنیادی دارد عملیاتی نشده اند.   این مورد ها در یک مجموعه گردآوری شده اند تا شهروندان در یک نگاه متوجه حقوق و تکالیف خود گردند و دولت و کارگزاران نظام نیز در راستای احقاق حقوق شهروندان سراغ گرفتن، نظارت و برنامه ضروری را دارا باشند.  فراتر از مفاد منشور در فصل سوم قانون بنیادی اشاره به حقوق ملت را داریم، ولی گاهی وقت ها در این زمینه اجراء سلیقه های شخصی صورت می گیرد.  باتوجه به اینکه قصد اصلاح ساختارهای موجود را در راستای حقوق شهروندی دارید آیا توان داریم به طور کلی از اجراء سلیقه های شخصی جلوگیری کنیم؟  نباید با برنامه هایی برخورد سلبی کرد که مخاطبان خاص خود را دارند و حق قانونی شهروندان هست که از حقوق و آزادی های مشروع بهره مند باشند.   اینکه دستیار حقوق شهروندی اختیارات وسیع ای دارا باشد انتظار واقع بینانه ای نیست، ولی دستیار مخصوص توان دارد مورد ها رخ داده را سراغ گرفتن کند و آن را بازتاب دهد تا زمینه ساز تصمیم های صحیح باشد. برنامه ریاست دولت های یازدهم و دوازدهم بویژه در قسمت فرهنگ، برگشت جامعه به فرهنگ از مسیر پیشرفت امنیت، وظیفه و خلاقیت هست. اذن بروز و ظهور استعدادها و خلاقیت در چارچوب حقوق و آزادی های مشروع در ماده ۲۷ منشور و قانون بنیادی به رسمیت معروف هست. از سوی دیگر حق شهروندی و آدمی مردم هست که از برنامه های فرهنگی سالم و سازنده بهره ضروری را ببرند. در دستاورد دنبال کننده آن هستیم که طی یک یا دوماه شاخصه هایی کمی و کیفی ذیل هر کدام از مفاد منشور بعنوان یکی از سازوکارهای اعمالی آن تدوین کنیم و از ابتدا نیز بنا بوده منشور با شاخصه هایش ابلاغ گردد.  آیا وقت مشخصی برای ابلاغ آن اظهار شده است؟  بارها بعد از دگرگونی طرف شما از معاونت کارهای خانم ها و خانواده به دستیار مخصوص ریاست جمهور در کارهای و حقوق شهروندی اظهار کرده اید قدرت اعمالی شما کاهش نیافته، حال در قیاس با قدرت اعمالی که شما در معاونت کارهای خانم ها و خانواده داشته اید و اینکه حالا در نشست ها هیات دولت حضور دارید، تضمین اعمالی مفاد حقوق شهروندی را تا چه میزان می بینید؟  آ  
 اما بسیاری معتقدند شما کارهای بزرگی در طرف معاونت کارهای خانم ها و خانواده انجام دادید.   .. وضع در حوزه دستیار حقوق شهروندی نیز تقریبا همانند هست و به این سبب سیاستی همانند را در پیش گرفته ایم. تضمین اعمالی منشور در خود آن تعبیه شده و ساز و کارهای اعمالی آن در چندین بند حدس شده هست.   این کارهای به قسمت خودشان به تحقق حقوق شهروندی مساعدت می کنند.   علاوه بر تمام این مورد ها وزرا موظف به عرضه گزارش شش ماهه می باشند و دستیار مخصوص نیز ضروری هست این گزارشات را به ریاست جمهور تقدیم کند. ریاست جمهور در قسمت ساز و کارهای اعمالی از وزارت خانه های تعلیم و پرورش، علوم و بهداشت خواسته که برای جابه جایی آموزه های منشور به محصلین و دانشجویان تدابیر ضروری را اتخاذ کنند. هر چند تعلیم و نهادینه سازی مفاد منشور ضروری هست از سنین پایه، مهدکودک و علاوه بر این از خانواده آغاز گردد. بذر دموکراسی و حقوق بشر و صلح در خانواده کاشت، در مدرسه داشت و در دانشگاه برداشت می گردد. شاخصه سازی را نیز سراغ گرفتن می کنیم.  مجموعه این مورد ها به علاوه برپایی مرحله های تعلیمی، در سطح جامعه مدنی ما را در اعمال دقیق و تام منشور مساعدت می کند. در حال حاضر بسیاری از سیاستمداران از شبکه های اجتماعی فیلتر شده بکارگیری می کنند از انجایی که مردم عادی قادر به بکارگیری از آنان نیستند؛ این تناقض بین حقوق شهروندی مردم عادی و سیاستمداران را چه طور میتوان توجیه کرد؟  یکی از مورد ها طرح شده در منشور حق دسترسی به محیط مجازی هست. در حال حاضر بسیاری از سیاستمداران از شبکه های اجتماعی فیلتر شده بکارگیری می کنند از انجایی که مردم عادی قادر به بکارگیری از آنان نیستند؛ این تناقض بین حقوق شهروندی مردم عادی و سیاستمداران را چه طور میتوان توجیه کرد؟ در حال حاضر مردم با بکارگیری از فیلتر شکن به اغلب سایت های فیلترشده دسترسی دارند.   ولی مردم به اندازه سیاستمداران دسترسی به فیلترشکن و تقریبا وضع همانندی با سیاستمداران در این زمینه دارند.  آیا شما کارهای کنونی عربستان سعودی در راستای آزادی اجتماعی خانم ها را کارهایی بنیادی به منظور افزایش پیشرفت اجتماعی می دانید یا آنکه آنان را یک show off از سوی مدیران سیاسی این کشور قلمداد می کنید؟  در عربستان شاهد مجموعه ای از تحولات هستیم که تحولات در حوزه خانم ها را میتوان قسمتی از آنان قلمداد کرد. از سوی دیگر به یک ربات حق شهروندی دادند.    به اعتقاد شما میتوان به این تحولات خوشبین بود یا به مثل سابق یک سراب هستند؟   


لینک کوتاه مطلب : http://www.shalamchenews.com/?p=76656

دیدگاه شما

معادله ی امنیتی * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.