- شلمچه نیوز - http://www.shalamchenews.com -

همدردی عده ای از شهروندان تهرانی با پاریس + تصاویر

هنوز بیست و چهار ساعت از شوک ایفل نگذشته که عده ای از شهروندان تهرانی به نشان از همدردی با دولت فرانسه در تهران تجمع کردند.

به گزارش شلمچه نیوز، ایفل به عزا نشست و مردم فرانسه امروز را با اشک سپری کردند. به دنبال حادثه مرگباری که بامداد شنبه در فرانسه رخ داد، از رئیس جمهور دولت ایران گرفته تا هنرمندان و عده ای ازشهروندان عادی به گونه ای با فرانسه ابراز همدردی کردند.

همدردی مردم تهران با فرانسه + عکس
تعدادی از مردم تهران امشب با تجمع در مقابل سفارتخانه فرانسه با مردم این کشور همدردی کردند، در این تجمع برخی از شهروندان کشورمان با اشک ریختن و اهدای گل ها و نوشته هایی به زبان فرانسه اندوه خود را نسبت به این فاجعه ابراز کردند.
همدردی مردم تهران با فرانسه + عکس
همدردی مردم تهران با فرانسه + عکس