تاریخ ارسال : ۰۹ آذر ۱۳۹۶ ساعت : ۰۸:۵۶ 0 نظر چاپ این صفحه چاپ این صفحه

چرا پرویز شهبازی فیلمساز ارزشمندی است؟

» ولی من نمی خواهم در این مطلب سینمای پرویز شهبازی را کالبدشکافی کنم. گویا فیلم های او به عمد از قرار گرفتن در هر نوع راه حل جویی سر باز می زنند و قصد دارند ماهیتی منحصر به فرد دارا باشند.  چرا پرویز شهبازی فیلمساز ارزشمندی است؟

  این موقعیت خاص و مخصوص از فیلم «نفس عمیق» آغاز شده؛ از هنگامی که او سرگردانی دو پسر را در خیابان های تهران به نمایش گذاشت. از هنگامی که فیلمش را با قُل قُل یک نفر در زیر آب آغاز و ما را با خودش غرق کرد. کمی بعد شهبازی با فیلم های دیگرش (عیار ۱۴، دربند و اکنون مالاریا) این استراتژی را توسیع داد.

به نظر می آید او دائم در حال صیقل دادن این استراتژی هست، فیلم به فیلم او کوشش می کند موقعیتی رئالیستی را با ابهامی وسیع ترکیب کند و از قواعد درام سر باز بزند و به نحوی، جبرگرایی را به عنصری دراماتیک در فیلم هایش بدل کند. کوشش او برای نیل به کیفیتی هست که نگاه ایدئولوژیک فیلم را هم توضیح می دهد. ولی پیش از نیل به زاویه دید فیلمساز (که بنظرم قابل دقت و ارزشمند است) ضروری هست بدانیم هنگامی از سینمای پرویز شهبازی حرف می گوییم از چه چیزی حرف می گوییم.

راستش داعیه نوشتن این مطلب، فیلم «مالاریا»ست؛ فیلمی که حداقل تا نیمه ها چیزی از یک شاهکار کم ندارد و فضاسازی درخشانش کنار اعمال سهل ممتنع شهبازی آن را به اثری شگت آور بدل کرده هست. امتناع فیلم از توضیح دلیل تمام رویدادها، عدم افشای داعیه شخصیت ها و حتی دوری از رمزگشایی رمز انتهاءی فیلم، از یک سمت «مالاریا» را بدل به اثری گنگ کرده که گویا تماشاگر را در خلأ رها می کند و از سمت دیگر با پذیرش جهان بینی فیلم و باور استراتژی آن، تماشاگر به نحوی خود قانع کردنی می رسد. قاعدتا فیلمسازی مانند شهبازی از گیج کردن تماشاگر بهره ای نمی برد و قصد دارد فیلمش، به تنهایی، فارغ از عناصر خارجی درام قابل درک باشد ولی درک اثر او نیز به دقت در تمام اجزا، فرم و ساختار فیلم دارد.

« دانستن این نکات احتیاج به بحث در مورد فرم آثار شهبازی را گوشزد می کند.

ابهام

این ارزشمند ترین خصوصیت سینمای شهبازی هست: از یک سمت همه چیز را گنگ و ابهام آمیز می کند و از سمت دیگر تاویل پذیری اثر را بالا می برد ولی بحث در مورد ابهام در آثار شهبازی ضروری هست به مطالعه موردی برسد. « «نفس عمیق» نخستین فیلمی هست که ابعاد این ابهام را وسیع می کند و آن را نه در قصه پردازی که در شخصیت پردازی به کار می برد. در «نفس عمیق» داعیه دو شخصیت منصور و کامران از ولگردی ها آشکار نیست.   چرا پرویز شهبازی فیلمساز ارزشمندی است؟ (فوری)«مالاریا» (پرویز شهبازی – ۱۳۹۴)

فیلم شهبازی از محلی آغاز می شود که شخصیت ها به تصمیم مشخصی دست یافته اند، بدون این که آن را برای ما توصیف دهند یا ملزم باشند داعیه های شان را بازگو کنند. آ

در نتیجه فیلمی که این دو را دنبال می کند، توان ندارد فرمی منفک از شخصیت ها باشد. پس استراتژی فرمال فیلم روی این نکته بنا شده که آن چیزی که را که هست نگاه کند و در وجود شخصیت ها کنکاش نکند.

شهبازی کوشش می کند هیچ شخصیتی را روانکاوی نکند. ابهامی که از آن حرف می گوییم، در اینجا منتج به نحوی نتیجه فرمی می شود: با حذف داعیه ها از درام، آن چیزی که باقی می ماند، عمل آنان و مشی خارجی شخصیت هاست. این سرگردانی در تصمیم گیری هست که ما را به ابهام می رساند و بنظرم شهبازی، گرچه هیچ وقت علنی در مورد شیوه اش توضیح نداده ولی با اصرارش روی ساخت این نوع فیلم ها از ما قصد دارد که خودِ خود اتفاقات را ببینیم و دست از کالبدشکافی شخصیت ها برداریم.

ولی چهار سال بعد که شهبازی دو مرتبه در «عیار ۱۴» همین شیوه را، این بار با بزرگسالان در پیش گرفت، مفسران به شبهه افتادند. چرا پرویز شهبازی فیلمساز ارزشمندی است؟ (فوری) «نفس عمیق» (پرویز شهبازی – ۱۳۸۱)

  در «عیار ۱۴» دو شخصیت زیادتر با گمان خودشان زندگانی می کنند. « «عیار ۱۴» هیچ گاه شخصیت ها را قضاوت نمی کند: اذن می دهد که پیچیدگی و ابهام در خود فیلم جاری باشد و تماشاگر همراه دو شخصیت در فراروی اتفاقات قرار بگیرد. در نتیجه ابهام، اینجا دو مرتبه هم در خدمت شخصیت پردازی هست و نتیجه فیلم فراتر از «نفس عمیق» نیل به نحوی ابسوردیسم جدی و عبوس هست که با فوت انتهاءی زرگر تاثیر دو چندانی روی تماشاگر می گذارد.

در «دربند» شهبازی از این ابهام نه در شخصیت پردازی که در روایت استفاده می نماید و زیرا روایت قرار بوده ابهام آمیز باشد، در نتیجه اقدامات بر پایه پنهان کاری مداوم شکل گرفته هست. زیرا اینجا شخصیت ها «بدون پیچیدگی» اند ولی روایت فیلم با پنهان کردن اطلاعات قصد دارد «پیچده نمایی» کند.  این محیط ابهام آمیز در روایت هم به نحو تندرو وسیع می شود: سکانس آخر فیلم به روشی دراماتیک ما را سرگردان رها می کند؛ آیا آن چیزی که جلوی دوربین رخ داده حقیقت هست یا این که ضروری هست به بازی پس پشت واقعه اعتماد کنیم و آن را کذب بپنداریم؟ «مالاریا» اوج ابهام گرایی شهبازی هست که بنظرم به نتیجه نشسته: قدرتمندتر از «نفس عمیق» و «عیار ۱۴» و موثرتر از تمام تجربه های فیلمنامه نویسی – کارگردانی اش. چرا پرویز شهبازی فیلمساز ارزشمندی است؟ (فوری) «عیار ۱۴» (پرویز شهبازی – ۱۳۸۸)

  ولی منظور شهبازی از این ابهام ها چیست؟ معتقدم او قصد دارد ما را با خود رویدادها رو به رو کند؛ فیلم های او عمیقا بزرگ سال اند. همه آنان به اندازه جهان حقیقی و زندگانی حقیقی پیچیده اند و این پیچیدگی از ابهام فیلم خارج می آید. فیلم بزرگسالانه توان ندارد به رازهای زندگانی بی دقت باشد و خودش را در امید واهی و آرمانگرایی و خوش بینی پوچ غرق کند.

در فیلم های پرویز شهبازی ما با مشی خارجی شخصیت ها روبروییم، بدون این که از درون شان سر در بیاوریم، بدون این که بدانیم آنان چه جور تفکر می کنند یا با چه پیشنهاد ای دست به چه عملی می زنند. در نتیجه با «انسان»هایی روبروییم که هر کاری ازشان بر می آید: این شیوه شهبازی خلاف قاعده کلاسیک فیلمنامه نویسی هست ولی شهبازی فیلمنامه نویس و کارگردان کلاسیکی نیست و خطا در قضاوت آثار او، به سبب اعمال آسان و بی غل و غش اش هست.

شهبازی ما را با وجه خارجی انسان ها صرفا می گذارد و خودش مانند ناظری بی سمت به آنان می نگرد.

آآنچه ما در فیلم های شهبازی شاهد هستیم نسبت عمیق انسان ها با اجتماع هست و این ارتباط، بر بر اساس مرسوم به تراژدی ختم می شود. شاید زیرا تفکر می کند جبر، سرکشی شخصیت ها را نمی پذیرد و انسان ها را تسلیم خودش می کند. از این جهت فیلم های شهبازی یکسره در حال ترسیم موقعیتی تراژیک و خبری می باشند که انسان های عاصی و سرکش اش را تسلیم خود می کند.

این که چه معادله ای تسلیم شدن انسان ها را منطقی جلوه می دهد، رمزی هست که شهبازی دائم اطرافش پرسه می زند و با دقت به ابهام در آثارش، به ما گوشزد می کند؛ ابهام اکنون مفهومی اکثر از یک تجربه فرض می شود و به نحوی با پیچیدگی انسانی پیوند می خورد. بیان کردم که شهبازی فیلم های بزرگسالانه می سازد و زندگانی بزرگسالانه پر از سوالاتی بی پاسخ در باب زندگانی هست.

رئالیسم

شهبازی خودش را از تجربیات عینی تماشاگر جدا نمی کند. او چه در تجربه های اولش (مسافر جنوب، نجوا) که به نظر می رسید ناشی از نئورئالیسم هست و چه در فیلم های مرحله بعد (نفس عمیق، عیار ۱۴، دربند و مالاریا) در جهان حقیقی فیلم می سازد و مانند قصه پردازی اش به آرامی به جهان خود انگیخته خود وارد می شود.  چرا پرویز شهبازی فیلمساز ارزشمندی است؟ (فوری) «دربند» (پرویز شهبازی – ۱۳۹۱)

اینها به معنی بی ریختی آثارش نیست، که فیلم های شهبازی زیبایی شناسی از جنس رئالیستی دارد و ترکیبی از موسیقی و عناصر مشهود زیست طبقه متوسط هست.

مشهور هست که فیلمنامه تام را به بازیگرانش نمی دهد و سر صحنه واقعه را به آنان می گوید. تاثیر چنین مشیی در فیلم های او مشهود هست. بازیگرها بازی نمی کنند، بخشی از خودشان را جلوی دوربین به نمایش می گذارند، بخشی را که گاه حتی خودشان از وجودش اطلاعی ندارند. شهبازی عکس جدیدی از این بازیگرها می سازد، عکسی که محال هست دو مرتبه شکل بگیرد زیرا کارگردانی یک بار آنان را تماما تخلیه کرده هست.

نگاه

در مورد سینمای پرویز شهبازی، این دیدگاه در باب زندگانی هست. این که خود او فارغ از آثارش چگونه به زندگانی می نگرد فاش نشده ولی آثارش، زیاد واقع بین، تلخ و جدی اند.  چرا پرویز شهبازی فیلمساز ارزشمندی است؟ (فوری)

شهبازی به این جوان ها نگاه بدبینانه ای ندارد. آ دیدگاه او زیادتر به فیلمسازان هالیوود تازه نزدیک هست، به همان نگاهی که هیپی ها و جوان های یاغی دهه ۶۰ میلادی را به رسمیت شناخت.

شهبازی دائم به زیست این جوان ها اشاره می کند، بدون این که خورده گیری و هجوم ای کند. آ

ما با فیلمی روبروییم که از قواعد زندگانی شخصیت هایش سر در نمی آوریم ولی آنان را می پذیریم و همراه شان می گردیم. شاید «مالاریا» خوب ترین فیلم پرویز شهبازی نباشد ولی ارزشمند ترین فیلمی هست که در چند سال موخر در مورد انسان های بزرگسال ساخته شده، پس قطعا جدی هست.


لینک کوتاه مطلب : http://www.shalamchenews.com/?p=76904

دیدگاه شما

معادله ی امنیتی * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.