تاریخ ارسال : ۲۲ آذر ۱۳۹۶ ساعت : ۰۶:۳۶ 0 نظر چاپ این صفحه چاپ این صفحه

کاهش ۸۰ درصدی بودجه قرآنی/ فعالیت های قرآنی تعطیل خواهد شد؟!

خبرگزاری مهر، گروه دین و اندیشه_سمانه نوری: توسیع فعالیت های قرآنی کشور یکی از دغدغه های جامعه قرآنی و مدیران و متولیان امر بوده است  تا آنجایی که با توصیه مقام معظم رهبری تربیت ده میلیون حافظ کل قرآن کریم یکی از اغراض مدیران قرارگرفته است.

به همین مقصود برای ارتقا و ترقی وضع بودجه قرآنی در سال ۹۰، مدیران قرآنی دولت و مجلس دست به کارهای تازه زدند و بودجه نیم درصدی قرآنی را روشن تر از پارسال در مجلس به تصویب رساندند، بدین صورت که دربند ۱۱۵ بودجه سال ۹۰ مصوب گردید که دولت در اجرای منشور پیشرفت فرهنگ قرآنی حداکثر نیم درصد از سقف بودجه مصوب هر یک از دستگاه های ملی و استانی به استثناء «فصول (۱) و (۶)» و بودجه هزینه ای و هزینه های مستقیم تولید شرکت های دولتی را کسر و به ردیف اعتبارات طبق اولویت های تعیین شده از طریق شورای مهارتی پیشرفت فرهنگ قرآنی مشخص گردیده اضافه کند.

در سال ۹۰، مدیران قرآنی دولت و مجلس دست به کارهای تازه زدند و بودجه نیم درصدی قرآنی را روشن تر از پارسال در مجلس به تصویب رساندند

بدین وجه در سال ۸۹ بود که نخستین بار مدیران به تخصیص درصد بودجه ای جداگانه برای برطرف قسمتی از نیازهای جامعه قرآنی برآمدند. به همین مقصود برای ارتقا و ترقی وضع بودجه قرآنی در سال ۹۰، مدیران قرآنی دولت و مجلس دست به کارهای تازه زدند و بودجه نیم درصدی قرآنی را روشن تر از پارسال در مجلس به تصویب رساندند، بدین صورت که دربند ۱۱۵ بودجه سال ۹۰ مصوب گردید که دولت در اجرای منشور پیشرفت فرهنگ قرآنی حداکثر نیم درصد از سقف بودجه مصوب هر یک از دستگاه های ملی و استانی به استثناء «فصول (۱) و (۶)» و بودجه هزینه ای و هزینه های مستقیم تولید شرکت های دولتی را کسر و به ردیف اعتبارات طبق اولویت های تعیین شده از طریق شورای مهارتی پیشرفت فرهنگ قرآنی مشخص گردیده اضافه کند.

 در بودجه سال ۹۲ با توجه بیانات مقام معظم رهبری مبنی بر تربیت ده میلیون حافظ قرآن ۶۰۰ میلیارد تومان به فعالیت های قرآنی تعلق پیدا کرد که ۳۰۰ میلیارد آن در اختیار نهادهای دولتی و ۳۰۰ میلیارد دیگر برای فعالیت های قرآنی زیر دیدگاه شورای پیشرفت فرهنگ قرآنی جنبه گردید که صرفا ۱۵ میلیارد آن پرداخت شد.

 همچنین در سال ۹۳ لایحه بودجه قرآنی بعنوان نخستین لایحه دولت یازدهم با تعلق ۲۰۰ میلیارد تومان به فعالیت های قرآنی برای تحقق اغراض در منشور پیشرفت فرهنگ قرآنی در مجلس به تصویب رسید که با دیرکرد غیرقابل توجیهی حدود ۴۷ درصد آن مبلغ در ۱۵ اسفندماه آن سال واریز گردید.

  در سال ۹۵ نیز با تعلق صرفا چند درصد از بودجه قرآنی، فعالیت های قرآنی ادامه پیدا کرد.

در سال  ۹۶ نیز با ۱۰۰ میلیارد تومان تاکنون تا به حال که سه فصل از سال می گذرد  مبلغی از آن تعلق پیدا نکرده است .

بودجه سال ۹۱ که یک شوک و مؤثری مثبتی بر دستگاه های قرآنی گذاشت با تعلق ۲۱۸۰ میلیارد ریالی که در انتهای سال ۹۰ انجام گرفت عملاً در برنامه های نیمه اول سال ۹۱ هزینه گردید.  در بودجه سال ۹۲ با توجه بیانات مقام معظم رهبری مبنی بر تربیت ده میلیون حافظ قرآن ۶۰۰ میلیارد تومان به فعالیت های قرآنی تعلق پیدا کرد که ۳۰۰ میلیارد آن در اختیار نهادهای دولتی و ۳۰۰ میلیارد دیگر برای فعالیت های قرآنی زیر دیدگاه شورای پیشرفت فرهنگ قرآنی جنبه گردید که صرفا ۱۵ میلیارد آن پرداخت گردید. در سال ۹۶ بودجه فعالیت های قرآنی با مبلغ ۱۰۰ میلیارد تومان تخمین شده که برای بودجه سال ۹۷  با تصویب رقم ۴۰ میلیارد تومان، شاهد کاهش شصت درصدی رقم این بودجه بوده ایم.

گرچه در سال ۹۵ نیز بودجه فعالیت های قرآنی با مبلغ ۲۰۰ میلیارد تومانی صرفا ۱۵ میلیارد آن تعلق پیدا کرده و هیچ  ارزشی در سال ۹۶ تا به حال تعلق پیدا نکرده است.

بنا بر لایحه بودجه ایده ای دولت برای سال آینده، ۴۰ میلیارد تومان بودجه ایده ای برای برنامه پشتیبانی از اجرای منشور پیشرفت فرهنگ قرآنی همچون «حمایت از اجرای سند سیاست هایی پیشرفت تعلیم عمومی قرآن»، «حمایت از اجرای سند سیاست هایی پیشرفت فعالیت های تبلیغی و ترویجی»، «حمایت از اجرای سند سیاست هایی پیشرفت پژوهش و تعلیم عالی»، «راهبری اجرای سندهای سیاست هایی منشور پیشرفت فرهنگ قرآنی» و «حمایت از اجرای برنامه های قرآنی برنامه های مصوب شورای های سازگاری و توسیع فعالیت های قرآنی در زمینه سندهای سه گانه در استان ها» تعلق یافته است.

سید علی سرابی، قائم مقام شورای عالی قرآن با اشاره به لایحه بودجه و ارزشی نزدیک به ۴۰ میلیارد تومان به فعالیت های قرآنی در صحبت با خبرنگار مهر اظهار کرد: از یک جهت تنگنا های دولت در بحث بودجه با استمرار تنگنا های پولی و تحریم ها قابل فهم است اما از یک جهت هم توان نداریم قبول کنیم که دولت جمهوری اسلامی به موضوعات اعتقادی و فرهنگ مذهبی بی مهری نشان دهد.

قائم مقام شورای عالی قرآن: توان نداریم قبول کنیم که دولت جمهوری اسلامی به موضوعات اعتقادی و فرهنگ مذهبی بی مهری نشان دهدوی با اعلام اینکه بودجه کاهشی ۸۰ درصدی داشته هست، دنبال کرد: کاهش شصت درصدی که در رسانه ها اعلام شده هست صحیح نیست، لکن ما کاهش ۸۰ درصدی بودجه را می بینیم به سبب اینکه بودجه در سالهای ۹۰ تا ۹۵ در واقعیت ۲۰۰ میلیارد تومان بوده و در سال ۹۶ این بودجه به ۱۰۰ میلیارد کاهش پیدا کرد که تا کنون نیز مبلغی از آن هم تخصیص پیدا نکرده و در لایحه دولت نیز بودجه سال ۹۷ شصت درصد به سال ۹۶ کاهش پیدا کرده است.

سرابی با اعلام این مبحث که کاهش بودجه چشم انداز مطلوبی برای فعالیت های قرآنی کشور نخواهد داشت، اهتمام کرد: این کاهش بودجه به مفهومی تعطیل کردن فعالیت هایی هست که در قالب منشور پیشرفت فرهنگ قرآنی کلید خورده و بنا بود در چشم انداز ده ساله عقب ماندگی های جامعه شیعی را نسبت به قرآن جبران کند که طبق آن طرحهایی بصورت ملی مانند طرح ملی محافظت قرآن تصویب شده که نیازمند پشتیبانی جدی است.

کاهش شصت درصدی که در رسانه ها اعلام شده هست صحیح نیست، لکن ما کاهش ۸۰ درصدی بودجه را شاهد هستیم

قائم مقام شورای عالی قرآن با ابراز دلواپسی از عدم تخصیص همین قدر اظهار کرد: بنا به پیشینه ای که در تخصیص بودجه در سالهای گذشته داریم همین قدر را هم امیدی به تخصیصش نداریم و تقاضایمان از دولت محترم در بازنگری برنامه بودجه به این امر توجه نموده و تا سقف دویست میلیارد افزایش دهد که این نگاه اصلاحی برکت و را به سمت بودجه دولت باز خواهد کرد.

سرابی درکنار درخواست از دولت و مجلس برای بازنگری لایحه و بودجه فعالیت های قرآنی اظهار کرد: هنگامی درآمد های دولت کاهش پیدا می کند یکی از راهکارها این هست که به موضوعات مذهبی توجه مخصوص گردد تا خداوند نیز برکت درآمدهای دریافتی را بیشتر کند، همچنین از مجلس نیز قصد داریم این بسته ایده ای را جبران کرده و همان سقف ۲۰۰ میلیارد را برای فعالیت های قرآنی در دیدگاه بگیرند.

 همچنین در سال ۹۳ لایحه بودجه قرآنی بعنوان نخستین لایحه دولت یازدهم با تعلق ۲۰۰ میلیارد تومان به فعالیت های قرآنی برای تحقق اغراض در منشور پیشرفت فرهنگ قرآنی در مجلس به تصویب رسید که با دیرکرد غیرقابل توجیهی حدود ۴۷ درصد آن مبلغ در ۱۵ اسفندماه آن سال واریز گردید. آن چیزی که که نسبت به گذشته تفاوت پیدا کرده هست، نگاه سیاست گزاران و برنامه ریزان بودجه کشور است .

وی با اهتمام بر اینکه دنبال کنندهی هایی که از سمت شورای پیشرفت می شده کماکان نیز ادامه خواهد داشت اهتمام کرد: مگر با شرایط  تازه لازم در پی کنندهی هایی بیشتر از گذشته ازسوی دستگاه های قرآنی باشد اما به هرحال سال گذشته نیز دستگاه ها و نمایندگان جامعه قرآنی نسبت به بودجه معترض گردیدند و هیچ دستاوردی حاصل نشد.

به دیدگاه می رسد دولت در یک روند چند ساله تصمیم به حذف بودجه قرآنی گرفته است

سرابی درکنار ابراز دلواپسی اظهار کرد: سال کنونی کار نسبت به گذشته ضعیف تر گردید و به دیدگاه می آید به نحوی دولت در یک روند چند ساله تصمیم به حذف بودجه قرآنی گرفته است.

قائم مقام شورای عالی قرآن با اهتمام براینکه دولت اسلامی موظف هست نسبت به امر قرآن و اعتقادات مردم سرمایه گزاری کند، اضافه کرد: در حال حاضر به صورتی که از ابتدا بودجه را کاهش دادند و پس از ان تخصیص نداده و بار دیگر در سال بعد همان مبلغ را کاهش دادند که باز این همان مبلغ ۴۰ میلیارد تخصیص نخواهد یافت جامعه قرآنی کشور را با ناامیدی و یأس مواجه خواهد کرد به به صورتی که دیگر پیگیری نکرده و خواهان حق و حقوق خود نشوند.

همچنین رحیم قربانی، رییس سازمان قرآن و عترت بسیج تهران بزرگ در یادداشتی انتقادی از وضع بودجه فعالیت های قرآنی که دولت به مجلس عرضه کرده هست درج کرد: «در این چند سال شاهد بی مهری های زیاد مدیران و دولتمردان نسبت به فعالیت های قرآنی در کشور بوده ایم که قطعاً مدیران ذیربط روزی در درگاه الهی نسبت به شکایت پیامبر نسبت به بی توجهی به قرآن پاسخگو خواهند بود.

قطعاً مدیران ذیربط روزی در درگاه الهی نسبت به شکایت پیامبر نسبت به بی توجهی به قرآن پاسخگو خواهند بود

اما از مدیران که بگذریم سؤالی از مدیران قرآنی کشور که اکثرشان در قالب شورای پیشرفت قرآنی کشور، شورای عالی انقلاب فرهنگی به سر می برند این هست که: هدف از تشکیل شورای پیشرفت قرآنی کشور چه بوده و چیست؟ هدف از عضویت چندین وزیر و مقام عالی رده کشور در شورای پیشرفت قرآنی کشور چیست؟ هدف از وجود معاونت قرآن و عترت در وزارت ارشاد چیست؟ هدف از وجود فراکسیون قرآن و عترت در مجلس چیست؟ و

 بودجه قرآنی کشور در سال ۹۴ نیز تفاوت کمّی با سال های قبلش نداشت اما متأسفانه باز شاهد عدم واریز و دیرکرد در پرداخت اعتبارات سال ۹۴ بودیم… در سال ۹۵ نیز با تعلق صرفا چند درصد از بودجه قرآنی، فعالیت های قرآنی ادامه پیدا کرد.»

در این لایحه که توسط رییس جمهور تقدیم مجلس گردید، بودجه فعالیت های قرآنی با کاهش ۶۰ درصدی از سال گذشته بهره مند گردید.


لینک کوتاه مطلب : http://www.shalamchenews.com/?p=78719

دیدگاه شما

معادله ی امنیتی * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.