تاریخ ارسال : ۰۷ آذر ۱۳۹۶ ساعت : ۰۷:۲۵ 0 نظر چاپ این صفحه چاپ این صفحه

یادداشت جلایی پور در مورد زلزله و جوگیری نخبگان

حمیدرضا جلایی پور در روزنامه شرق درج کرد: طرح بحث: زلزله ویرانگر و اسفبار کرمانشاه۱ چه درس هایی به کارگزاران حکومت و کنشگران جامعه مدنی ایران می دهد؟ ارزیابی اولیه من: روشن هست این عبرت گیری به پژوهش ها میدانی مکرری احتیاج دارد؛ ولی فعلا طبق ظواهری که در گزارش های رسانه ها بعد از این زلزله دریافت کردیم، میتوان چهار درس از این زلزله گرفت. اول اینکه شدت پشتیبانی مستقیم مردم از زلزله زدگان نسبت به پنج زلزله بالای هفت ریشتر قبلی زیادتر بود. به این خاطر در این زلزله خود مردم اهتمام کردند با خودرو های خود و به طور مستقیم در منطقه حضور پیدا کنند و به داد مردم برسند. اگر پژوهش ها میدانی این دلیل را تأیید کند، این درسی هست که ضروری هست دولت از این زلزله بگیرد.   تاکنون جا نیفتاده که مردم در مواجهه با زلزله در ایران زلزله خیز به «آموزش گسترده و عمیق همگانی» احتیاج دارند. جامعه به نهاد های تخصصی مقابله با زلزله مانند هلال احمر احتیاج دارد. مساعدت به زلزله زدگان تخصص قصد دارد و عاطفه گرایی (آن هم از نوع رد کننده خوانی با حکومت) راه معالجه زلزله زدگان نیست. شما نگاه کردید برخی از فرهیختگان و سلبریتی های جامعه مانند اشخاص غیرماهر جامعه، راهی منطقه زلزله زده گردیدند. در میان اشخاص و ارگان های از جانب مردم مساعدت کننده تعداد سمن ها و تشکل های تخصصی کم بود.   درسی که از زلزله کرمانشاه در ایران زلزله خیز میتوان گرفت، این هست که صداوسیما و فرهیختگان نهاد های مدنی اولا مردم ایران را تشویق کنند تا از تعلیم های ارگان هلال احمر بکارگیری کنند (در همین زلزله برخی از مجروحان به خاطر فقدان تعلیم مردم در خلال جابه جایی به بیمارستان قطع نخاع شدند) و به حاملان سمن ها ایده کنند که سمن های شغل ای و تخصصی خود را در مواجهه با بلایای طبیعی مجهز کردن کنند.   واکنش عظیم از جانب مردم از همه نقاط ایران به لطمه دیدگان زلزله روایت های واگرا را متزلزل کرد.    پیام بعدی این زلزله تلفات کمتر این زلزله نسبت به پنج زلزله قبل بود. از عواملی که اشاره گردید، یکی هم این هست که پیش از زلزله هفت ریشتری زلزله چهار ریشتری آمده بود و مردم هوشیار شده بودند و دیگر اینکه زلزله هنگامی رقم خورد که همه مردم نخوابیده بودند؛ در دستاورد زیرا از منزل ها به هنگام خارج رفتند، تلفات این زلزله کمتر از سابق گردید.  ارزیابی های دیگر از زلزله  جدا از بررسی اولیه فوق بررسی های دیگری هم از این زلزله انجام گرفت که در زیر به چهار بررسی اشاره می گردد.    یکم این آنالیز که جامعه سیاسی ایران مرده هست. سه، چهار روز بعد از زلزله در جلسه علمی «اصلی ترین مساله جامعه ایران چیست» در تهران دکتر کاشی گرامی بیان کردند: «زلزله نمادی هست از وضعی که حیات سیاسی در آن مرده. جامعه ای که می داند و ایمن هست خطوط متفاوت زلزله در این سرزمین هست و هیچ زمان هیچ کاری برای برطرف آن نکرده». یکی اینکه جامعه سیاسی را نباید با «ماشین» یا «بدن» موجود زنده قیاس کرد؛ به طور مثال افراطیون جامعه سیاسی ایران را با «ماشین» قیاس می کنند و بعد دستاورد می گیرند که روحانی چه کاره هست که قصد دارد در رانندگی خودرو سیاست ایران مداخله کند؟!  یا قیاس جامعه سیاسی با «بدن» اشتباه است؛ به طور مثال جناب کاشی در همین سخنرانی اش گفته جامعه سیاسی ایران مانند جوانی هست که اعضا و مؤلفه های مطلوبی دارد؛ ولی «عقل» ندارد؛ درصورتی که همه می دانیم جامعه سیاسی کشورها من جمله جامعه سیاسی ایران نه خودرو و نه بدن است؛ لکن یک مجموعه پیچیده از مؤلفه های گوناگون هست که قسمتی از عناصر آن با هم همکاری، رقابت و تخاصم می کنند و سیاست ایران برایند این مجموعه نیروها است؛ در دستاورد دادن عکسی «انسان گونه» از جامعه سیاسی ایران و آن را «مرده» بررسی کردن و علامت ایران مرده را «هیچ کاری» برای زلزله نکردن دانستن، یک اشتباهی فاحش آنالیزی هست.   جهت سوم اینکه اصلا هنگامی ما از فوت جامعه سیاسی سخن می زنیم، مشخص نیست این جامعه سیاسی را با کجا (مثلا با سابق ایران یا با کشورهای همسایه) قیاس کردیم و به این دستاورد آمدیم. درحالی که به نظر نمی رسد وضع جامعه سیاسی ایران از مصر و پاکستان بدتر باشد.   دوم اینکه تعداد ای از فرهیختگان غیرحکومتی در واکنش به زلزله از «زوال پایگاه اجتماعی» دولت سخن بیان کردند. آ     به عقیده من همان طور که در بالا اشاره کردم از مساعدت مستقیم مردم به زلزله زدگان میتوان این فرضیه را مطرح نمود که قسمتی از مردم اعتمادشان به دستگاه ها کسرشده هست ولی با اشاره به مساعدت دومیلیاردی مردم به حساب جناب زیباکلام نمی گردد زوال پایگاه جمهوری اسلامی را دستاورد گرفت. ..    زیباکلام در همدردی اش با مردم زلزله زده از احتیاج به «تعامل» دستگاه های دولتی و تشکل های از جانب مردم غفلت کرد. درصورتی که به روشنی صحنه منطقه های زلزله زده نشان می دهد مساعدت رسانی در منطقه های زلزله زده خود یک اقدام «حرفه ای و تخصصی» نیز هست. ثانیا این ارگان از نیازهای مردم زلزله زده در مکان به روز «اطلاع» دارد. در روز اول و دوم مردم توان دارند به طور خودجوش مساعدت کنند.       یادمان نرود معالجه پیامدهای جانکاه زلزله در کرمانشاه به دیدگاه «تعاملی» (و خورده گیریی همدلانه) میان نیروهای حکومتی و جامعه مدنی احتیاج دارد.  سوم اینکه تعداد ای مساعدت رسانی عظیم مردم ایران به منطقه های زلزله زده را نوعی «مقاومت» در مقابل حکومت خواندند.
یا میتوان عنوان کرد در روزهای اول مردم فاجعه دیده در منطقه «ناراحت» بودند و می باشند ولی بررسی مبتنی بر «تقابل» مردم و حکومت احتیاج به ظواهر زیادتر دارد. در مجموع در منطقه زلزله زده ظواهر همکاری زیادتر از تقابل یافت می گردد.   شبکه های اجتماعی در این رویداد کنشگری مردم ایران را در مساعدت به زلزله زدگان تقویت کرده اند؛ این «تقویت» توان دارد یک قدر ایرادی باشد ولی «تقابلی» نیست.    چهارم اینکه برخی از محققان هنگامی ترافیک و پرازدحامی روزهای اول را در منطقه زلزله زده ملاحظه کردند بحث از «انحطاط اجتماعی» ایران کردند. در کدام جامعه وجود ترافیک نشانه انحطاط اجتماعی هست. این انحطاط اجتماعی نیست. جدید اگر ما در شرایط انحطاط اجتماعی بودیم پس این انبوه مردم مساعدت کننده از سراسر ایران به زلزله زدگان از کدام جامعه خارج آمده اند!!؟ در درکنار نشان دادن «انحطاط اجتماعی» در ایران کار دشواری هست. او اخیرا به جای انحطاط دارد از «توسعه ایران» گفت وگو می کند! جمع بندی  او اخیرا به جای انحطاط دارد از «توسعه ایران» گفت وگو می کند!  ما با مطالعه مضبوط و میدانی زیادتر از رویداد جانکاه زلزله کرمانشاه درس های فراوانی توان داریم دریافت کنیم.   من در بررسی ام به چهار درس اشاره کردم، ولی از این زلزله نمی گردد فوت جامعه سیاسی یا زوال پایگاه اجتماعی جمهوری اسلامی یا تقابل مردم با حکومت یا انحطاط اجتماعی را دستاورد گرفت.  ایران روی گسل های زلزله خیز هست، ما همواره به نهادهای شغل ای در مواجهه با بلایا احتیاج داریم. مناسب هست فرهیختگان غیرحکومتی جوگیر نشوند و مردم را تشویق کنند که مساعدت های خود را به نهادهای تخصصی مساعدت رسانی مانند هلال احمر تحویل دهند.   توقع این هست که متخصص ها علوم آدمی زیادتر از مردم عادی مبلغ و مشوق «نهادسازی» در جامعه ای که اقلیمش روی گسل های زلزله هست باشند.  به نظر من خوب ترین راه مواجهه با فاجعه ها و معضلات جامعه ایران، رویکرد همدلانه (و در عین حال انتقادی) با نهادهای دولتی و جامعه مدنی «به طور توأمان» هست. پشتیبانی از نهادهای «جامعه مدنی» و آن را ابزار کردن و بر سر «دولت» کوبیدن یا پشتیبانی از نهادهای دولتی و آن را ابزار کردن و بر سر «جامعه مدنی» کوبیدن هر دو رویکرد عقیم هست و معضلات جامعه را کم نمی کند. مهار معضلات جامعه ایران به پشتیبانی همدلانه (و انتقادی) از دولت و «جامعه مدنی» به طور توأمان احتیاج دارد.  پی درج کرد: ۱-


لینک کوتاه مطلب : http://www.shalamchenews.com/?p=76634

دیدگاه شما

معادله ی امنیتی * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.