تاریخ ارسال : ۲۰ اسفند ۱۳۹۴ ساعت : ۲۲:۱۷ 0 نظر چاپ این صفحه چاپ این صفحه

یادواره شهدای عملیات خیبر، با سخنرانی دکتر احمدی نژاد برگزار شد + تصاویر

 یادواره شهدای عملیات خیبر، با سخنرانی دکتر محمود احمدی نژاد، امروز بعد از نماز مغرب و عشا در ورامین، گلستان شهدای سید فتح الله برگزار شد.
یادواره شهدای عملیات خیبر، با سخنرانی دکتر احمدی نژاد برگزار شد + تصاویر

یادواره شهدای عملیات خیبر، با سخنرانی دکتر احمدی نژاد برگزار شد + تصاویر

یادواره شهدای عملیات خیبر، با سخنرانی دکتر احمدی نژاد برگزار شد + تصاویر

http://www.dolatebahar.com/media/image/userdata/946512155-1-photo_2016-03-10_18-24-32.jpg

http://www.dolatebahar.com/media/image/userdata/804652268-3-photo_2016-03-10_18-26-44.jpg

http://www.dolatebahar.com/media/image/userdata/946512155-2-photo_2016-03-10_18-24-37.jpg

http://www.dolatebahar.com/media/image/userdata/328676006-3-photo_2016-03-10_18-56-12.jpg

http://www.dolatebahar.com/media/image/userdata/328676006-2-photo_2016-03-10_18-51-03.jpg

http://www.dolatebahar.com/media/image/userdata/497911698-2-photo_2016-03-10_19-08-05.jpg

http://www.dolatebahar.com/media/image/userdata/659990476-3-photo_2016-03-10_19-03-54.jpg

http://www.dolatebahar.com/media/image/userdata/216819462-2-photo_2016-03-10_18-59-06.jpg

http://www.dolatebahar.com/media/image/userdata/261421024-2-photo_2016-03-10_19-26-42.jpg

http://www.dolatebahar.com/media/image/userdata/930999733-3-photo_2016-03-10_19-23-37.jpg

http://www.dolatebahar.com/media/image/userdata/817714956-1-photo_2016-03-10_19-23-43.jpg

http://www.dolatebahar.com/media/image/userdata/738109118-3-photo_2016-03-10_19-29-43.jpg

http://www.dolatebahar.com/media/image/userdata/738109118-1-photo_2016-03-10_19-29-14.jpg

http://www.dolatebahar.com/media/image/userdata/930999733-2-photo_2016-03-10_19-23-32.jpg

http://www.dolatebahar.com/media/image/userdata/681908630-3-photo_2016-03-10_19-47-55.jpg

http://www.dolatebahar.com/media/image/userdata/706444877-3-photo_2016-03-10_19-38-21.jpg

http://www.dolatebahar.com/media/image/userdata/87719114-3-photo_2016-03-10_19-38-38.jpg

http://www.dolatebahar.com/media/image/userdata/215954126-1-photo_2016-03-10_19-38-44.jpg

http://www.dolatebahar.com/media/image/userdata/215954126-2-photo_2016-03-10_19-38-50.jpg

http://www.dolatebahar.com/media/image/userdata/215954126-3-photo_2016-03-10_19-39-01.jpg

http://www.dolatebahar.com/media/image/userdata/332136717-1-photo_2016-03-10_19-43-26.jpg

http://www.dolatebahar.com/media/image/userdata/332136717-2-photo_2016-03-10_19-43-31.jpg

http://www.dolatebahar.com/media/image/userdata/87719114-1-photo_2016-03-10_19-38-26.jpg

http://www.dolatebahar.com/media/image/userdata/738109118-2-photo_2016-03-10_19-29-39.jpg

http://www.dolatebahar.com/media/image/userdata/261421024-3-photo_2016-03-10_19-26-47.jpg

http://www.dolatebahar.com/media/image/userdata/785608278-3-photo_2016-03-10_19-34-25.jpg

http://www.dolatebahar.com/media/image/userdata/158598171-1-photo_2016-03-10_19-27-32.jpg

http://www.dolatebahar.com/media/image/userdata/785608278-1-photo_2016-03-10_19-29-47.jpg

http://www.dolatebahar.com/media/image/userdata/785608278-2-photo_2016-03-10_19-34-04.jpg

http://www.dolatebahar.com/media/image/userdata/365367562-3-photo_2016-03-10_19-48-08.jpg

http://www.dolatebahar.com/media/image/userdata/126495216-3-photo_2016-03-10_19-48-23.jpg

http://www.dolatebahar.com/media/image/userdata/365367562-1-photo_2016-03-10_19-48-00.jpg

http://www.dolatebahar.com/media/image/userdata/332136717-3-photo_2016-03-10_19-43-35.jpg

http://www.dolatebahar.com/media/image/userdata/681908630-1-photo_2016-03-10_19-45-15.jpg

http://www.dolatebahar.com/media/image/userdata/126495216-1-photo_2016-03-10_19-48-14.jpg

http://www.dolatebahar.com/media/image/userdata/433263443-3-photo_2016-03-10_19-58-51.jpg

http://www.dolatebahar.com/media/image/userdata/433263443-1-photo_2016-03-10_19-56-47.jpg

http://www.dolatebahar.com/media/image/userdata/104132207-1-photo_2016-03-10_19-59-59.jpg

http://www.dolatebahar.com/media/image/userdata/699647644-1-photo_2016-03-10_20-20-20.jpg

http://www.dolatebahar.com/media/image/userdata/75662297-2-photo_2016-03-10_20-30-48.jpg

http://www.dolatebahar.com/media/image/userdata/75662297-1-photo_2016-03-10_20-30-43.jpg

http://www.dolatebahar.com/media/image/userdata/104132207-3-photo_2016-03-10_20-00-12.jpg

http://www.dolatebahar.com/media/image/userdata/324800100-2-photo_2016-03-10_20-23-32.jpg

http://www.dolatebahar.com/media/image/userdata/324800100-3-photo_2016-03-10_20-30-38.jpg

http://www.dolatebahar.com/media/image/userdata/104132207-2-photo_2016-03-10_20-00-03.jpg

http://www.dolatebahar.com/media/image/userdata/640444905-1-photo_2016-03-10_20-45-05.jpg

http://www.dolatebahar.com/media/image/userdata/75662297-3-photo_2016-03-10_20-30-59.jpg

http://www.dolatebahar.com/media/image/userdata/474003823-2-photo_2016-03-10_20-31-12.jpg

http://www.dolatebahar.com/media/image/userdata/474003823-1-photo_2016-03-10_20-31-04.jpg

http://www.dolatebahar.com/media/image/userdata/591703819-1-photo_2016-03-10_20-00-18.jpg

http://www.dolatebahar.com/media/image/userdata/591703819-2-photo_2016-03-10_20-01-46.jpg

http://www.dolatebahar.com/media/image/userdata/591703819-3-photo_2016-03-10_20-01-51.jpg

http://www.dolatebahar.com/media/image/userdata/142053008-1-photo_2016-03-10_20-02-35.jpg

http://www.dolatebahar.com/media/image/userdata/220746587-1-photo_2016-03-10_20-33-31.jpg

http://www.dolatebahar.com/media/image/userdata/640444905-3-photo_2016-03-10_20-47-20.jpg

http://www.dolatebahar.com/media/image/userdata/481224744-3-photo_2016-03-10_20-47-33.jpg

http://www.dolatebahar.com/media/image/userdata/481224744-2-photo_2016-03-10_20-47-29.jpg

http://www.dolatebahar.com/media/image/userdata/873636239-1-photo_2016-03-10_20-47-37.jpg

 


لینک کوتاه مطلب : http://www.shalamchenews.com/?p=12892

دیدگاه شما

معادله ی امنیتی * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.