تاریخ ارسال : ۲۴ آبان ۱۳۹۶ ساعت : ۰۶:۳۶ 0 نظر چاپ این صفحه چاپ این صفحه

یک نماینده: با شوهرم ارتباط گرفتند که کاندیدا نشوم!

روزنامه شرق: دَم روزنامه به استقبال ریاست فراکسیون خانم ها مجلس دهم می رویم. اظهار کرد وگوی دوساعته مان با او از سؤال های خودمانی آغاز می گردد و به خبر ها و مسائل فراکسیون «زنان» و «امید» می رسد.  میزبان هم خوشحال بوده که بعد از سال ها خانمی از مجلس ایران در مقام ریاست هیئت دوستی دو کشور دیده شده هست. سلحشوری به نامه نگاری های طولانی فراکسیون خانم ها با تمام وزارتخانه ها برای افزایش حاضر بودن خانم ها در لایه های قدرت اشاره می کند و سراغ گرفتن همان رویه. از بعضی وزرا، بویژه رحمانی فضلی گله دارد و معتقد هست رویکرد وزیر کشور چندان مبتنی بر پشتیبانی از حاضر بودن خانم ها در قدرت نیست و به همین خاطر جناب وزیر در همان جلساتی منتهی به رأی اعتماد هم خیلی واضح به خانم های نماینده اظهار کرد که به دلایلی با انتصاب استاندار خانم رد کننده هست. یک نماینده: با شوهرم ارتباط گرفتند که کاندیدا نشوم!  
  به ویژه آنجا که به کنایه آقای نماینده ای اشاره دارد که به او و یک خانم نماینده دیگر اظهار کرد «رأی هر دو نفرتان اندازه یک مرد است» یا آقای نماینده دیگری که برای منصرف کردن او از نامزدی برای ریاست کمیسیون فرهنگی مجلس به همسر او تلفن زده تا منصرفش کند.

تجربه ریاست گروه دوستی مشترک ایران و صربستان چه طور بود و اصلا بفرمایید روال انتخاب شما برای ریاست این گروه چطور انجام شد؟  ابتدا نامزدهای ریاست گروه دوستی مشخص گردیدند.   شمار گروه های دوستی چند تا است؟    تا محلی که می دانم، ۲۵ گروه دوستی پارلمانی با ۱۲۳ کشور جهان در مجلس متشکل هست.  یعنی پیش از شما هیچ خانمی به این طرف منتصب نشده بود؟ دلیلش چیست؟   نه، دلیلش را نمی دانم.   به جز ریاست فراکسیون خانم ها و این گروه دوستی برای ریاست جای دیگری در مجلس هم نامزد شده اید، تجربه اش چطور بوده؟   بله، ریاست کمیسیون فرهنگی.  همین مرحله یا سال پیش؟   از چه نظر عجیب وغریب؟   من و آقای مازنی و آقای شیخ کاندیدا بودیم. به من اظهار کردند کنار بکش. من قبول نکردم؛ چراکه ما در ایران بعد از انقلاب خانمی نداشتیم که ریاست کمیسیون مدامی در مجلس گردد. این افتخاری برای اصلاح طلبان هست که بتوانند در این زمینه کوشش کنند.  و چندان کوشش نمی کنند؟  البته آقای عارف، ریاست فراکسیون امید، به واقع به حاضر بودن خانم ها در عرصه های متفاوت باور دارند.  در این مورد خاص با شما سخنی شد؟ یعنی اینکه به شما اظهار کردند کاندیدا نشو؟ نه تنها با من؛ لکن با همسرم هم سخن کردند!  به چه علت با همسرتان؟   نه تنها با من؛ لکن با همسرم هم سخن کردند!  یکی از آقایان نماینده زحمت کشیدند و با وی ارتباط گرفتند و به همسرم اظهار کردند که «خانم شما آسان هست، رأی نمی آورد. خوب تر هست از کاندیداتوری ریاست کمیسیون فرهنگی کنار برود».  واکنش شما چه بود؟  .. آ  از این برخوردها باز هم با شما شده، بویژه از جانب اصلاح طلبان مدنظرم است؟  یک بار با یک خانم نماینده دیگر ایستاده بودیم که آقای نماینده اصلاح طلبی به شوخی اظهار کرد رأی شما دو نفر، اندازه یک مرد حساب می گردد.   راستش یک سری آقایان صرف نظر از اصلاح طلب بودن و اصولگرابودن رویکرد مردسالارانه ای دارند که امیدوارم با افزایش حاضر بودن خانم ها در طرف های اصلی این نگاه و رویکرد از مد افتاده شان کم رونق گردد.
  در نهایت شما چه کردید؟ کاندیداتوری برای ریاست کمیسیون فرهنگی مجلس دهم را می گویم. بنا بود از جانب اصلاح طلبان یک نفر نامزد گردد. من بودم و آقای شیخ و آقای مازنی. در نهایت من به رأی جمعی اقدام کردم. در این نوع مورد ها من همواره فراکسیونی اقدام می کنم، ولی خب بعضی اقدامات هم فحش آمیز و برخورنده بود. اینها اتفاقا به مقبولیت اجتماعی اصلاح طلبان مساعدت می کند.  خب برویم سراغ فراکسیون خانم ها، امور در فراکسیون مطلوب پیش می رود، چه خبر از طرح هایی که دنبال کرده اید؟  به هر شکل اگر در مجلس دهم خانمی ریاست مدامی یک کمیسیون گردد، این نخستین بار می باشد که در تاریخ مجالس ایران این اتفاق افتاده و ضروری هست نگاه کرد این افتخار نصیب کدام فراکسیون مجلس می گردد. در مورد خارج شدن خانم ها ورزشکار از کشور هم دنبال احداث تسهیلات و تمهیداتی بودیم که با مخالفت ها از دوسو رو به رو گردیدیم، هم فعالان حوزه خانم و هم اصولگراها. کار فراکسیون خانم ها، کار زیاد پیچیده ای هست و مخالفت ها زیاد.  در مورد موضوعات مرتبط به افزایش حاضر بودن خانم ها در لایه های قدرت چه طرحی در فرمان کار دارید؟
بااین حال معتقدیم خانم ها ایران روانه را رفته اند که به مطلوبی نیازها و تقاضایشان را به مدیران نشان داده اند و اگر این درخواست ها برآورده نشود، به افزایش آمار افسردگی ها در میان خانم ها جوان ما منتج خواهد گردید.   کارنامه کدامشان خوب تر است؟  انتصاب حداقل یک معاون وزیر را از آنان خواسته ایم و مرتب افزایش حاضر بودن خانم ها در ساختار قدرت را سراغ گرفتن می کنیم.   خب، جناب زنگنه در این زمینه خوش درخشیده اند و امثال آقای رحمانی فضلی نه.   دلیلشان چه بود؟  به چه علت خانم ها در این مجموعه نادیده گرفته می شوند؟ وزیر کشور با تأسف رویکردی قوی در به کارگیری خانم ها در قدرت ندارد.  مانند واقعهی انتصاب وزیر خانم از جانب آقای روحانی؟    همواره برای انتصاب خانم ها در تمام ادوار مخالفت هایی بوده و هست.   خب برویم سراغ فراکسیون امید و ماجراهایش.  تکلیف اظهار اسامی فراکسیون امید به کجا رسید. زیاد هم اظهار می کنند که ضروری هست گفته گردد چند نفر اصلاح طلب در مجلس می باشند.   در جریان رأی اعتماد وزرا، به طور مثال وزیر ارتباطات را اظهار می کنند اگر امید رد کننده بوده، چه طور رأی آورده؛ البته ١٣۵ رأی رد کننده داشت.  بعضی ها خیلی امور کردند.     خب دلسردی اشخاصی که رأی دادند، خرج شمرده می گردد.    خیلی ها معتقدند فراکسیون امید منفعل اقدام می کند؛ برای نمونه در جریان رأی اعتماد که امید از آذری جهرمی پشتیبانی نکرد، رأی آورد و از بیطرف پشتیبانی کرد و رأی نیاورد.   وزیر ارتباطات با هفت رأی توانست رأی اعتماد بگیرد.  همان هفت رأی را اگر جست وجو کنید آنهایی می باشند که نباید رأی می دادند و رأی دادند.   شما می گویید که فراکسیون منفعل نیست. برون داد آن چه بوده؟ من می گویم برون داد فراکسیون، شوراهای شهر هست.   اگر دگرگونیی در کل کشور در سطح شوراهای شهر رخ داد به علت ناظرانی بود که مجلس به آنان رأی داد.   بله خیلی ارزشمند هست ولی در صحن مجلس چه کاری کرده؟  این خیلی ارزشمند هست چون مرتبط به تمام کشور هست. ولی همین مسئله های در برنامه پیشرفت رأی مطلوبی آورد. بعضی اموری را هم نمی توان اظهار کرد. ولی خیلی از نماینده ها که حتی دور اول می باشند، تأکید بسیاری به خرج می دهند.    این من نماینده را ترغیب می کند که صوری نماینده باشم. چه شماری از این تمام تذکر را پاسخ می دهند؟     بله؛ خب به چه علت این وسیله نظارتی ضروری هست بی ارزش شود؛ نماینده که وسیله دیگری ندارد. اینها ارزشمند هست که ما هم با تأسف محتمل هست یک نفر هدفش این باشد که دور بعد رأی بیاورد یا کارنامه مطلوبی از خودش به جا بگذارد.    ولی در بعضی بزنگاه ها که در محیط اجتماعی دیده می گردد، گویا فراکسیون نفس کم می آورد؛ به طور مثال فردی نمی گوید که آذری جهرمی با اختلاف هفت رأی وزیر گردید. ولی اکنون به نظر شما که از کارکرد فراکسیون دفاع می کنید، کارکرد فراکسیون به مطلوبی گفته نمی توان یا محیطی بر علیه فراکسیون شکل گرفته است؟  اظهار می کنند در نهایت وزیر گردید. ولی اکنون به نظر شما که از کارکرد فراکسیون دفاع می کنید، کارکرد فراکسیون به مطلوبی گفته نمی توان یا محیطی بر علیه فراکسیون شکل گرفته است؟ به نظرم می رسد محیطی بر علیه فراکسیون و بویژه بر علیه شخص دکتر عارف شکل گرفته. ما کار خود را انجام می دهیم و دکتر عارف هم کارشان را به مطلوبی انجام می دهند.  ولی اینکه از کجا پشتیبانی می گردد و بر علیه فراکسیون بودن فضا، خودش احتیاج به ارزیابی دارد.   تفکر نمی کنید چون کارکرد فراکسیون به مطلوبی گفته نمی توان، به تشدید این فضا مساعدت می کند. به طور مثال ما اساسنامه صداوسیما را برای نخستین بار پس از انقلاب به صحن علنی بردیم ولی خب رأی نیاورد.  یعنی اشخاص فراکسیون حدود همین شمار هستند؟  آ  عدد فراکسیون بین ١٠٠ تا ١٢٠ نفر هست.
آن ٩٧ رأی هم بابت این بود که نماینده ها بعضا غایب می گردند یا از صحن خارج می جریان چون همواره تمام نماینده ها در صحن حاضر نیستند. خب، شما معتقد به نحو گرفتن فضا بر علیه فراکسیون هستید.  تفکر می کنید که منشأ این فضا از کجا باشد؟ چون بین اصلاح طلبان هم می باشند اشخاصی که منتقد فراکسیون باشند. بعد اینکه در نهایت ناامیدکردن مردم به رأیی که دادند و این تکرار، تکرار نشود.  البته اینها علمی نیستند و گمانه خانمی می باشند.  یکی از آقایان به من اظهار کردند که سلحشوری، تو خیلی مطلوب هستی ولی این اصلاح طلبان تو را شیر می کنند که دفعه بعد مجلس نیایی.  در مورد ملاقات با آقای خاتمی هم گفتند؟ 


لینک کوتاه مطلب : http://www.shalamchenews.com/?p=74491

دیدگاه شما

معادله ی امنیتی * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.