آرشیو » با شهدا

با شهدازندگی نامه شهیدعلی بکتاش

علی طی نامه ای که از جبهه برای آرامش خانواده اش و دوری از دل نگرانی آنها نسبت به خودش ارسال نموده ، خطاب به پدرش چنین می نویسد: پدر جان ،جای من اینجا خوب است . ما اینجا همش بیکار هستیم. ... [ ادامه مطلب ]